Blog

Chia sẻ kinh nghiệm, thủ thuật kinh doanh và phát triển cá nhân
3 Cách cố định tiêu đề trong Excel đơn giản

3 Cách cố định tiêu đề trong Excel đơn giản

Cách sử dụng của PivotTable trong Excel

Cách sử dụng của PivotTable trong Excel

Hàm tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

Hàm tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

Cách sửa lỗi Font chữ trong Excel chỉ mất 5 giây

Cách sửa lỗi Font chữ trong Excel chỉ mất 5 giây

Tổng hợp các hàm trong Excel thường được dùng trong văn phòng

Tổng hợp các hàm trong Excel thường được dùng trong văn phòng

Hướng dẫn cách sử dụng Excel trên điện thoại

Hướng dẫn cách sử dụng Excel trên điện thoại

Cách cắt ảnh trong Excel thao tác nhanh chóng, đúng chuẩn

Cách cắt ảnh trong Excel thao tác nhanh chóng, đúng chuẩn

 3 Cách chỉnh bảng trong Word đều nhau nhanh nhất

3 Cách chỉnh bảng trong Word đều nhau nhanh nhất

Cách bật/tắt tính năng Protected view trong Excel

Cách bật/tắt tính năng Protected view trong Excel

Biểu đồ Pareto là gì? Cách vẽ và phân tích chính xác trên Excel

Biểu đồ Pareto là gì? Cách vẽ và phân tích chính xác trên Excel

Cách hiện thanh cuộn trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Cách hiện thanh cuộn trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Hàm Value là gì? Cách sử dụng hàm Value trong Excel đơn giản, chi tiết

Hàm Value là gì? Cách sử dụng hàm Value trong Excel đơn giản, chi tiết