Blog

Chia sẻ kinh nghiệm, thủ thuật kinh doanh và phát triển cá nhân
Tìm kiểu về Slide Master trong Powerpoint chi tiết

Tìm kiểu về Slide Master trong Powerpoint chi tiết

Bật mí cách sử dụng Smart art graphics trong PowerPoint

Bật mí cách sử dụng Smart art graphics trong PowerPoint

Bật mí cách chèn và sử dụng đồ thị trong Slide PowerPoint

Bật mí cách chèn và sử dụng đồ thị trong Slide PowerPoint

Chèn và sử dụng bảng trong Slide PowerPoint chi tiết, dễ hiểu

Chèn và sử dụng bảng trong Slide PowerPoint chi tiết, dễ hiểu

Cách thay đổi màu nền slide trong Powerpoint nhanh chóng

Cách thay đổi màu nền slide trong Powerpoint nhanh chóng

Hướng dẫn định dạng đoạn văn trong PowerPoint chi tiết

Hướng dẫn định dạng đoạn văn trong PowerPoint chi tiết

Gợi ý cách làm dấu gạch ngang trong Word chi tiết

Gợi ý cách làm dấu gạch ngang trong Word chi tiết

Hướng dẫn cách gạch chân trong Word dễ dàng nhất

Hướng dẫn cách gạch chân trong Word dễ dàng nhất

Bật mí những cách đưa Word ra màn hình Desktop Win 10

Bật mí những cách đưa Word ra màn hình Desktop Win 10

Gợi ý cách đặt pass cho file Word để bảo mật tài liệu

Gợi ý cách đặt pass cho file Word để bảo mật tài liệu

Hướng dẫn cách cố định dòng trong Word cực đơn giản

Hướng dẫn cách cố định dòng trong Word cực đơn giản

Cách chỉnh trang Word về bình thường theo đúng tiêu chuẩn

Cách chỉnh trang Word về bình thường theo đúng tiêu chuẩn