Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Kế toán tổng hợp

Tất cả khóa học Kế toán tổng hợp

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Định khoản kế toán cho người mới bắt đầu
Định khoản kế toán cho người mới bắt đầu
Phan Đắc Hoan 5.0 (2)

Thời lượng: 6.0 giờ, Giáo trình: 13 bài giảng

499.000đ 700.000đ
Thực hành làm kế toán và lập báo cáo tài chính THỰC TẾ trên phần mềm Excel
Thực hành làm kế toán và lập báo cáo tài chính THỰC TẾ trên phần mềm Excel
Nguyễn Hoàng 5.0 (7)

Thời lượng: 86.9 giờ, Giáo trình: 149 bài giảng

999.000đ 7.000.000đ
Thành thạo kế toán thực tế và lập BCTC trên phần mềm MISA
Thành thạo kế toán thực tế và lập BCTC trên phần mềm MISA
Nguyễn Hoàng 4.8 (86)

Thời lượng: 36.7 giờ, Giáo trình: 91 bài giảng

399.000đ 900.000đ
Nguyên lý kế toán căn bản cho người mới bắt đầu
Nguyên lý kế toán căn bản cho người mới bắt đầu
TÂM HỢP PHÁT 5.0 (2)

Thời lượng: 12.2 giờ, Giáo trình: 38 bài giảng

299.000đ 1.200.000đ
Power BI Mastery: Expert Techniques for Dynamic Dashboards
Power BI Mastery: Expert Techniques for Dynamic Dashboards
Phan Tam Anh 0.0 (0)

Thời lượng: 5.7 giờ, Giáo trình: 40 bài giảng

199.000đ 500.000đ
Kế toán xây dựng, lắp đặt
Kế toán xây dựng, lắp đặt
Nguyễn Thị Huyền Trang 0.0 (0)

Thời lượng: 11.7 giờ, Giáo trình: 30 bài giảng

399.000đ 1.000.000đ