Kế toán tổng hợp là gì ?

Kế toán tổng hợp là người chịu trách nhiệm ghi chép, phản ánh và thống kê một cách tổng quát các số liệu, dữ liệu trên các tài khoản, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

Các công việc mà kế toán tổng hợp phải làm

- Điều phối, giám sát quá trình làm việc của các kế toán viên.

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua nghiệp vụ kinh tế.

- Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ.

- Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm.

- Kiểm tra và giám sát công việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho.

- Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và các khoản trích theo lương mỗi tháng.

- Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán khoản trích khấu hao đó.

- Lập báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm)

- Theo dõi và lập báo cáo nội bộ.

- Lập báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định…

Kế toán tổng hợp cần những kỹ năng gì

Kiến thức chuyên môn: Đây là kỹ năng tiên quyết và bắt buộc để bắt đầu công việc cũng như quá trình thăng tiến của bản thân.

Kiến thức về tin học: Một kế toán tổng hợp cần phải thành thạo các phần mềm tin học cơ bản như: word, excel và phần mềm kế toán chuyên ngành như: misa, bravo, sap….

Tính cẩn thận, tỉ mỉ: Nghề kế toán đòi hỏi nhiều số liệu rất nhiều, vì vậy trong quá trình làm việc phải thật sự tỉ mỉ và có độ chính xác cao. 

Khả năng giao tiếp và đối nội, đối ngoại: Nghề kế toán không đòi hỏi quá cao về khả năng giao tiếp tuy nhiên bạn vẫn cần tạo ra những mối quan hệ nhất định như các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên hay với cục thuế, cơ quan bảo hiểm, ngân hàng, nhà cung cấp và khách hàng,…