Các khóa học Thiết kế sản phẩm

Chủ đề phổ biến

×

Đánh giá khóa học

Thời lượng video

Thiết kế sản phẩm là gì?

Phần nội dung này không đi chuyên sâu về sản phẩm là gì, mà chúng tôi chỉ nêu cho bạn một số khái niệm về thiết kế sản phẩm. Khái niệm về thiết kế sản phẩm rất đa dạng và rộng, nó thay đổi theo thời gian. Hiểu một cách đơn giản, thiết kế sản phẩm là một quá trình tạo ra các sản phẩm cho doanh nghiệp hoặc khách hàng, nó được tạo nên từ việc phát triển ý tưởng sản phẩm mới và trên những sản phẩm có sẵn.

Có rất nhiều các chủ đề thiết kế khác nhau, tuy nhiên không chỉ một mà rất nhiều chủ đề thiết kế khác nhau. Khi đề cập đến thiết kế sản phẩm thì chúng ta thường nhắc tới quy trinh thiết kế sản phẩm.

Đặc trưng của sản phẩm

Bên cạnh thắc mắc thiết kế sản phẩm thì có một câu hỏi khá được quan tâm đó là thiết kế sản phẩm bao gồm những đặc trưng nào.

Mang tính thương hiệu

Do là quá trình thiết kế sản phẩm cho công ty, doanh nghiệp nên đặc trưng rõ nhất  bạn có thể thấy  của thiết kế sản phẩm là mang tính thương hiệu. Thông qua hoạt động quảng cáo Marketing bạn sẽ truyền tải được thương hiệu đến khách hàng. Chính vì thế, doanh nghiệp cần rất chú trọng đến khả năng thiết kế, chăm sóc và quản lý quá trình thiết kế sản phẩm.

Dù doanh nghiệp của bạn ở xa đến đâu nhưng nếu bạn làm tốt bước phát triển thương hiệu thì khách hàng ai cũng đón nhận nó.

Truyền tải kiến thức

Bạn nghĩ đơn giản như thế này, thiết kế sản phẩm là quá trình xây dựng sản phẩm cho doanh nghiệp để doanh nghiệp truyền tải kiến thức. Việc thể hiện kiến thức thông qua các câu hỏi: Bạn đưa sản phẩm đến với khách hàng như thế nào? Khách hàng hiểu gì khi nhìn vào sản phẩm của bạn…

Tính tương thích

Trong thiết kế sản phẩm, tính thương thích là một đặc điểm đặc trưng, nó thể hiện sự tương đồng, logic giữa thông điệp mà doanh nghiệp muốn truyền tải. Bên cạnh tính thương thích, nó còn thể hiện sự khác biệt để các sản phẩm không bị lù mù trong mắt khách hàng.