Blockchain là gì? 

Blockchain là một thuật ngữ về công nghệ, nó được hiểu là một chuỗi các khối có chứa thông tin. Bạn cứ tưởng tượng nó giống như một cuốn sổ kế toán chính của một công ty, nơi bạn được lưu giữ các hoạt động kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, Blockchain là khái niệm dùng trong lĩnh vực công nghệ, dữ liệu được lưu trữ dưới dạng số.

Blockchain dùng để làm gì?

Blockchain dùng để lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau, nó được quản lý bởi mọi người tham gia hệ thống. Thay vì bên thứ 3 riêng lẻ như nhà nước hay ngân hàng thì Blockchain  cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn bằng một hệ thống mã hóa phức tạp và được mở rộng theo thời gian.

Blockchain  tồn tại rất nhiều nút hoạt động độc lập với nhau có khả năng xác thực các thông tin trong hệ thống mà không đòi hỏi dấu hiệu về “niềm tin”. Tức là, thông tin được nhập vào chuỗi khối Blockchain thì sẽ không thể thay đổi được và chỉ có thể bổ sung thêm khi có sự chấp thuận của tất cả mọi người trong hệ thống.

Cấu trúc của Blockchain 

1 khối Blockchain bao gồm 3 phần cơ bản sau:

- Dữ liệu: Dữ liệu này sẽ tùy thuộc vào từng loại Blockchain. Ví dụ, Blockchain của bitcoin sẽ chứa dữ liệu giao dịch như thông tin người gửi, nhận và số lượng coin được gửi.

- Hash của khối hiện tại: Hash của khối hiện tại như một đặc điểm để nhận dạng, nó là duy nhất và không trùng giống như vân tay của chúng ta.

- Hash khối trước: Nhờ hash này mà các khối liên kết tạo ra một chuỗi. Tuy nhiên khối đầu tiên sẽ không được liên kết với bất cứ khối nào.

Công nghệ Blockchain có đặc điểm gì?

Công nghệ Blockchain có vai trò giống như một cuốn sổ cái ghi lại tất cả các giao dịch xảy ra trong hệ thống như không thể làm giả, không thể phá hủy, bất biến, bảo mật dữ liệu, minh bạch, hợp đồng thông minh…