Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Chiến lược bán hàng

Tất cả khóa học Chiến lược bán hàng

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Tuyệt chiêu để chốt Sales
Tuyệt chiêu để chốt Sales
Trần Ngọc Thiện 4.4 (20)

Thời lượng: 6.4 giờ, Giáo trình: 18 bài giảng

299.000đ 500.000đ
36 Tuyệt chiêu bán hàng siêu đẳng
36 Tuyệt chiêu bán hàng siêu đẳng
Nguyễn Vĩnh Cường 4.7 (104)

Thời lượng: 4.0 giờ, Giáo trình: 37 bài giảng

299.000đ 1.000.000đ
Quản lý cửa hàng bán lẻ
Quản lý cửa hàng bán lẻ
Nguyễn Ngọc Hưng 4.5 (44)

Thời lượng: 12.0 giờ, Giáo trình: 43 bài giảng

299.000đ 1.600.000đ
Kỹ năng lấy đơn hàng trong bán hàng hiện đại
Kỹ năng lấy đơn hàng trong bán hàng hiện đại
Ths. Nguyễn Duy Kha 4.7 (9)

Thời lượng: 6.0 giờ, Giáo trình: 31 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Kinh doanh đột phá
Kinh doanh đột phá
Phạm Thành Long 4.9 (233)

Thời lượng: 18.0 giờ, Giáo trình: 44 bài giảng

1.011.000đ 1.686.000đ
Tự động hóa bán hàng
Tự động hóa bán hàng
Trần Văn Tuấn 4.8 (31)

Thời lượng: 8.7 giờ, Giáo trình: 30 bài giảng

299.000đ 800.000đ
36 quy luật bất biến trong bán hàng
36 quy luật bất biến trong bán hàng
Tuấn Hà 4.9 (82)

Thời lượng: 8.7 giờ, Giáo trình: 36 bài giảng

699.000đ 900.000đ
32 Tuyệt chiêu khuyến mại, quà tặng và giảm giá
32 Tuyệt chiêu khuyến mại, quà tặng và giảm giá
Tuấn Hà 4.6 (35)

Thời lượng: 5.6 giờ, Giáo trình: 34 bài giảng

299.000đ 800.000đ
40 Tuyệt chiêu khuyến mại, tặng quà và giảm giá
40 Tuyệt chiêu khuyến mại, tặng quà và giảm giá
Tuấn Hà 4.9 (37)

Thời lượng: 4.2 giờ, Giáo trình: 40 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Năm Chiến lược bán hàng thông minh
Năm Chiến lược bán hàng thông minh
Võ Văn Đảng 5.0 (9)

Thời lượng: 4.3 giờ, Giáo trình: 23 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Tuyệt chiêu bán hàng đỉnh cao - Gia tăng doanh số - Giải cứu doanh nghiệp
Tuyệt chiêu bán hàng đỉnh cao - Gia tăng doanh số - Giải cứu doanh nghiệp
Nguyễn Bá Dương 4.4 (12)

Thời lượng: 6.1 giờ, Giáo trình: 33 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Digital Sales - Bán hàng cho bất kỳ ai
Digital Sales - Bán hàng cho bất kỳ ai
Liêu Hưng Tiến 4.7 (14)

Thời lượng: 6.1 giờ, Giáo trình: 21 bài giảng

299.000đ 900.000đ
Trở thành Siêu bán hàng với Bộ câu hỏi bán hàng ma thuật
Trở thành Siêu bán hàng với Bộ câu hỏi bán hàng ma thuật
Nhàn Katherine 4.5 (109)

Thời lượng: 4.1 giờ, Giáo trình: 29 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Phá vỡ khoảng cách - bán hàng tập trung
Phá vỡ khoảng cách - bán hàng tập trung
Liêu Hưng Tiến 4.9 (17)

Thời lượng: 7.0 giờ, Giáo trình: 25 bài giảng

199.000đ 599.000đ
Trở thành bậc thầy bán hàng
Trở thành bậc thầy bán hàng
Nguyễn Ngọc Huy 4.8 (24)

Thời lượng: 21.0 giờ, Giáo trình: 26 bài giảng

399.000đ 2.000.000đ