Ngôn ngữ lập trình kotlin là gì?

Kotlin là một ngôn ngữ lập trình kiểu tĩnh chạy trên máy ảo Java và có thể được biên dịch sang mã nguồn Java hay sử dụng cơ sở hạ tầng trên  tầng biên dịch LLVM. Kotlin sử dụng suy luận kiểu một cách tích cực để xác định kiểu giá trị và biểu thức vốn không được nêu rõ.

Phong cách lập trình hàm của Kotlin nới lỏng các giới hạn của Java vốn chỉ cho phép phương thức và biến tính chỉ tồn tại trong thân hàm. Đối tượng và hàm tĩnh có thể được định nghĩa ở mức cao nhất mà không cần một mức của lớp dư thừa.

Tương tự như C và C++, điểm vào chính của phương trình Kotlin là một hàm mang tên “main” và được truyền thông qua một mảng chứa bất cứ đối số dòng lệnh nào.

Lý do nên học ngôn ngữ lập trình Kotlin

Như đã nói, kotlin là ngôn ngữ lập trình dành cho các ứng dụng đa nền tảng hiện đại, 100% tương thích với Java và Android nên có rất nhiều lý do để bạn lựa chọn ngôn ngữ lập trình này:

- Ngắn gọn: giúp giảm thiểu các đoạn mã không cần thiết, cấu trúc ngắn gọn, dễ học, dễ sử dụng, tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp khi làm việc với code.

- Xây dựng được các Pojo với các phương thức như getter setter, equals,...

- Lọc một list bằng cách sử dụng nhiều biểu thức lambda.

- Ngôn ngữ này rất an toàn, giúp bạn tránh được các lớp lỗi như lỗi về “null pointer exceptions”.

- Có khả năng tương tác cao, đẩy mạnh các thư viện hiện có như JVM, Android và Browser.

- Tool làm việc rất thân thiện và bạn có thể chọn Java IDE để làm việc.

- Ngôn ngữ lập trình Kotler là một dự án mã nguồn mở, đăng ký theo Apache 2 License, miễn phí sử dụng. 

- Ngôn ngữ này có một cộng đồng tham gia sôi động và vô cùng tích cực, rất nhiều developers đã tham gia ngôn ngữ lập trình kotler Forum.