Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Quản trị mạng

Tất cả khóa học Quản trị mạng

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Quản trị Hệ điều hành Linux trong 21 giờ
Quản trị Hệ điều hành Linux trong 21 giờ
TRẦN VĂN BÌNH 4.8 (35)

Thời lượng: 17.3 giờ, Giáo trình: 31 bài giảng

900.000đ 1.800.000đ
Luyện thi chứng chỉ Scrum Master I (PSM I) và Product Owner I (PSPO I)
Luyện thi chứng chỉ Scrum Master I (PSM I) và Product Owner I (PSPO I)
Trần Hữu Tấn 4.7 (20)

Thời lượng: 6.6 giờ, Giáo trình: 27 bài giảng

499.000đ 1.200.000đ
Kỹ năng cơ bản để trở thành kỹ thuật viên IT - Ngàn doanh nghiệp cần
Kỹ năng cơ bản để trở thành kỹ thuật viên IT - Ngàn doanh nghiệp cần
Trần Đắc Tốt 4.5 (41)

Thời lượng: 20.6 giờ, Giáo trình: 39 bài giảng

599.000đ 800.000đ
Quản trị mạng Cisco CCNA
Quản trị mạng Cisco CCNA
Nguyễn Trần Thành 4.6 (30)

Thời lượng: 15.2 giờ, Giáo trình: 23 bài giảng

299.000đ 500.000đ
Kỹ thuật quản trị an ninh mạng quốc tế Cisco CCNA
Kỹ thuật quản trị an ninh mạng quốc tế Cisco CCNA
Nguyễn Khánh Tùng 5.0 (2)

Thời lượng: 53.4 giờ, Giáo trình: 113 bài giảng

899.000đ 1.300.000đ
Quản trị hệ thống Windows Server và Ubuntu Linux
Quản trị hệ thống Windows Server và Ubuntu Linux
Nguyễn Khánh Tùng 5.0 (2)

Thời lượng: 26.1 giờ, Giáo trình: 86 bài giảng

299.000đ 700.000đ
Kỹ năng an toàn bảo mật thông tin cho nhân viên văn phòng
Kỹ năng an toàn bảo mật thông tin cho nhân viên văn phòng
Nguyễn Khánh Tùng 3.7 (3)

Thời lượng: 8.8 giờ, Giáo trình: 65 bài giảng

299.000đ 399.000đ
CCNA 200-301 : FULL
CCNA 200-301 : FULL
Nguyễn Phú Thịnh 5.0 (1)

Thời lượng: 65.2 giờ, Giáo trình: 191 bài giảng

1.400.000đ 2.000.000đ
CCNA 200-301 : ADVANCED
CCNA 200-301 : ADVANCED
Nguyễn Phú Thịnh 5.0 (1)

Thời lượng: 17.7 giờ, Giáo trình: 57 bài giảng

499.000đ 690.000đ
CCNA 200-301 : ESSENTIAL
CCNA 200-301 : ESSENTIAL
Nguyễn Phú Thịnh 5.0 (1)

Thời lượng: 47.4 giờ, Giáo trình: 134 bài giảng

1.299.000đ 1.590.000đ
CISCO CCNP WIRELESS
CISCO CCNP WIRELESS
Nguyễn Phú Thịnh 5.0 (1)

Thời lượng: 17.0 giờ, Giáo trình: 109 bài giảng

799.000đ 1.000.000đ
An ninh mạng cho người mới bắt đầu
An ninh mạng cho người mới bắt đầu
Nguyễn Khánh Tùng 5.0 (2)

Thời lượng: 9.7 giờ, Giáo trình: 42 bài giảng

229.000đ 500.000đ
Kiến thức cơ bản về an ninh mạng
Kiến thức cơ bản về an ninh mạng
Nguyễn Khánh Tùng 5.0 (1)

Thời lượng: 12.3 giờ, Giáo trình: 55 bài giảng

499.000đ 700.000đ
Cơ bản tổng thể hệ thống điện toán đám mây Amazon Web Services  (AWS Certified Cloud Practitioner)
Cơ bản tổng thể hệ thống điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS Certified Cloud Practitioner)
Lưu Hồ Phương 5.0 (2)

Thời lượng: 17.5 giờ, Giáo trình: 44 bài giảng

429.000đ 1.200.000đ
 AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03)
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03)
Lưu Hồ Phương 5.0 (2)

Thời lượng: 71.0 giờ, Giáo trình: 137 bài giảng

979.000đ 1.900.000đ