Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Dữ liệu

Tất cả khóa học Dữ liệu

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Kinh tế lượng: Học cách dự báo tương lai từ số liệu có sẵn
Kinh tế lượng: Học cách dự báo tương lai từ số liệu có sẵn
Hoàng Hữu Đà 4.0 (2)

Thời lượng: 12.5 giờ, Giáo trình: 29 bài giảng

299.000đ 400.000đ
Ứng dụng Lean Six Sigma trong cải tiến sản xuất và dịch vụ (Cấp độ đai trắng - White Belt)
Ứng dụng Lean Six Sigma trong cải tiến sản xuất và dịch vụ (Cấp độ đai trắng - White Belt)
Nguyễn Ngọc Hiền 5.0 (1)

Thời lượng: 5.8 giờ, Giáo trình: 25 bài giảng

499.000đ 600.000đ
Ứng dụng POWER BI trong việc PHÂN TÍCH và tạo lập BÁO CÁO QUẢN TRỊ
Ứng dụng POWER BI trong việc PHÂN TÍCH và tạo lập BÁO CÁO QUẢN TRỊ
Phan Đức Hân - DRB Việt Nam 4.0 (2)

Thời lượng: 19.8 giờ, Giáo trình: 31 bài giảng

999.000đ 2.000.000đ
THÀNH THẠO XỬ LÝ DỮ LIỆU VỚI PYTHON - 2023
THÀNH THẠO XỬ LÝ DỮ LIỆU VỚI PYTHON - 2023
Trần Thành Tâm 5.0 (4)

Thời lượng: 47.9 giờ, Giáo trình: 82 bài giảng

1.399.000đ 1.500.000đ
Làm chủ Google Appsheet cơ bản
Làm chủ Google Appsheet cơ bản
Lê Văn Hòa 5.0 (6)

Thời lượng: 31.9 giờ, Giáo trình: 54 bài giảng

1.699.000đ 1.700.000đ
React query thực chiến siêu dễ 2023 (TanStack Query) PRO
React query thực chiến siêu dễ 2023 (TanStack Query) PRO
Nguyễn Duy Khánh 5.0 (1)

Thời lượng: 14.0 giờ, Giáo trình: 33 bài giảng

699.000đ 700.000đ
Khóa học Oracle nâng cao - Quản trị hệ thống Data Guard
Khóa học Oracle nâng cao - Quản trị hệ thống Data Guard
Đặng Xuân Duy 5.0 (5)

Thời lượng: 13.9 giờ, Giáo trình: 61 bài giảng

1.799.000đ 3.000.000đ
Tạo ứng dụng quản lý kho với Google Appsheet từ cơ bản tới nâng cao
Tạo ứng dụng quản lý kho với Google Appsheet từ cơ bản tới nâng cao
Lê Văn Hòa 5.0 (1)

Thời lượng: 28.1 giờ, Giáo trình: 33 bài giảng

1.499.000đ 1.700.000đ
Master Of Power Query – Xử Lý Dữ Liệu từ cơ bản đến nâng cao
Master Of Power Query – Xử Lý Dữ Liệu từ cơ bản đến nâng cao
Văn Công Khanh 5.0 (1)

Thời lượng: 14.3 giờ, Giáo trình: 41 bài giảng

449.000đ 600.000đ
Chinh phục PL300 (Microsoft Power BI Data Analyst Associate)
Chinh phục PL300 (Microsoft Power BI Data Analyst Associate)
Phan Tam Anh 0.0 (0)

Thời lượng: 20.6 giờ, Giáo trình: 99 bài giảng

249.000đ 800.000đ
Tuyệt đỉnh Power BI - Thành thạo trực quan hóa và Phân tích dữ liệu cơ bản
Tuyệt đỉnh Power BI - Thành thạo trực quan hóa và Phân tích dữ liệu cơ bản
HebumTeam 0.0 (0)

Thời lượng: 15.0 giờ, Giáo trình: 38 bài giảng

1.079.000đ 1.500.000đ