GIẢM THÊM 20% THANH TOÁN ONLINE

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÝ UNICA

Chia sẻ tri thức, nhận chiết khấu khủng Đăng ký ngay

Quyền lợi dành cho đại lý

Hoa hồng hấp dẫn
từ 30% tới 65%

Dễ dàng mua, bán thông qua
ứng dụng Unica Đại Lý

1000+ khóa học chất lượng
và liên tục được bổ sung

Tư vấn hỗ trợ 24/7

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ UNICA

CẤP ĐẠI LÝ ĐẠI LÝ CẤP 1

( > 10.000.000)

ĐẠI LÝ CẤP 2

( > 20.000.000)

ĐẠI LÝ CẤP 3

( > 30.000.000)

ĐẠI LÝ CẤP 4

( > 50.000.000)

ĐẠI LÝ CẤP 5

( > 80.000.000)

GÓI 10.000.000 20.000.000 30.000.000 50.000.000 80.000.000
% chiết khấu / giá gốc 70% 72% 75% 78% 82%

Đăng ký làm đại lý của Unica

Hotline: 090 488 6098