CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÝ UNICA

Chia sẻ tri thức, nhận chiết khấu khủng Đăng ký ngay

Quyền lợi dành cho đại lý

Hoa hồng hấp dẫn
từ 30% tới 65%

Dễ dàng mua, bán thông qua
ứng dụng Unica Đại Lý

1000+ khóa học chất lượng
và liên tục được bổ sung

Tư vấn hỗ trợ 24/7

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ UNICA

CẤP ĐẠI LÝ ĐẠI LÝ CẤP 1

( > 10.000.000)

ĐẠI LÝ CẤP 2

( > 20.000.000)

ĐẠI LÝ CẤP 3

( > 30.000.000)

ĐẠI LÝ CẤP 4

( > 50.000.000)

ĐẠI LÝ CẤP 5

( > 80.000.000)

GÓI 10.000.000 20.000.000 30.000.000 50.000.000 80.000.000
% chiết khấu / giá gốc 70% 72% 75% 78% 82%

Đăng ký làm đại lý của Unica

Hotline: 090 488 6098