Quản lý thời gian là gì ?

Quản lý thời gian là việc lên kế hoạch và quy trình thực hiện các hoạt động từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành sao cho hiệu quả và chất lượng nhất. 

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Thời gian được xem là tài sản vô cùng quý giá. Chính vì vậy kỹ năng quản lý thời gian sao cho hiệu quả để tránh lãng phí là điều rất cần thiết. Nếu bạn đang lo lắng trong việc không biết cách quản lý thời gian như thế nào thì có thể tham khảo một số gợi ý của Unica dưới đây:

Xác định mục tiêu: Khi bạn vẽ ra được mục tiêu rõ ràng và các bước thực hiện chi tiết thì việc quản lý thời gian sẽ trở nên đơn giản và hiệu quả thành công càng cao. Phương pháp thực hiện tốt nhất là bạn lên thời gian biểu rõ ràng theo ngày, tuần, tháng, năm và kiên trì thực hiện nó.

Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên: Cụ thể, bạn sẽ tiến hành thực hiện những công việc quan trọng trước, còn những công việc ít quan trọng hơn thì bạn có thể dành thời hạn thực hiện chậm hơn. Đây được xem là kỹ năng quản lý thời gian siêu hiệu quả, bởi nó không chỉ giúp bản thân bạn có thể tiết kiệm được thời gian một cách tốt nhất mà hiệu quả công việc đạt được cũng cao hơn.

Duy trì thói quen sắp xếp nơi làm việc cho khoa học: ý nghĩa của việc làm này đó chính là giúp cho bạn không mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm tài liệu, hồ sơ hay các thứ liên quan nhằm tiết kiệm được thời gian trong quá trình hoàn thành công việc của mình.

Chú trọng tính tập trung: Nếu bạn đã xác định được mục tiêu rõ ràng, lên thời gian biểu cụ thể nhưng lại không chú trọng đến tính tập trung trong việc thực hiện thì mọi thứ mà bạn lập nên từ đầu sẽ không đạt được bất cứ kết quả nào, thậm chí là thất bại. Chính vì vậy sự tập trung là một yếu tố rất quan trọng trong kỹ năng quản lý thời gian sao cho hiệu quả.