Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Kỹ năng lãnh đạo

Tất cả khóa học Kỹ năng lãnh đạo

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Lãnh đạo truyền cảm hứng
Lãnh đạo truyền cảm hứng
Hòa Yody 4.9 (39)

Thời lượng: 40.2 giờ, Giáo trình: 41 bài giảng

399.000đ 1.200.000đ
CEO và Nghệ thuật Quản trị Nhân sự
CEO và Nghệ thuật Quản trị Nhân sự
Nguyễn Văn Bền 4.7 (27)

Thời lượng: 6.8 giờ, Giáo trình: 30 bài giảng

999.000đ 1.200.000đ
Tướng và tâm người quản lý
Tướng và tâm người quản lý
Công ty tư vấn và đào tạo Balance 4.5 (47)

Thời lượng: 1.1 giờ, Giáo trình: 8 bài giảng

299.000đ 750.000đ
Tướng và tâm nhà sáng lập khởi nghiệp
Tướng và tâm nhà sáng lập khởi nghiệp
Công ty tư vấn và đào tạo Balance 4.7 (37)

Thời lượng: 1.3 giờ, Giáo trình: 12 bài giảng

299.000đ 900.000đ
Công cụ quản lý và điều hành nhân viên
Công cụ quản lý và điều hành nhân viên
Nguyễn Văn Đức 4.6 (11)

Thời lượng: 3.8 giờ, Giáo trình: 20 bài giảng

219.000đ 800.000đ
Phòng chống lãng phí trong quản lý và điều hành doanh nghiệp
Phòng chống lãng phí trong quản lý và điều hành doanh nghiệp
Nguyễn Văn Đức 5.0 (1)

Thời lượng: 4.1 giờ, Giáo trình: 9 bài giảng

499.000đ 800.000đ
Chìa khóa lãnh đạo
Chìa khóa lãnh đạo
Nguyễn Bá Dương 4.3 (4)

Thời lượng: 9.2 giờ, Giáo trình: 33 bài giảng

349.000đ 600.000đ
Bí quyết quản trị nhân sự
Bí quyết quản trị nhân sự
Nguyễn Bá Dương 4.8 (5)

Thời lượng: 8.4 giờ, Giáo trình: 31 bài giảng

399.000đ 600.000đ
Khóa học
Khóa học "Bậc thầy lãnh đạo" - Phát triển đội ngũ kinh doanh
Trung Phạm 5.0 (3)

Thời lượng: 6.7 giờ, Giáo trình: 29 bài giảng

199.000đ 999.000đ
Nghệ thuật quản trị
Nghệ thuật quản trị
Phan Văn Trường 4.8 (78)

Thời lượng: 11.2 giờ, Giáo trình: 30 bài giảng

299.000đ 700.000đ
Bí quyết kiến tạo và lãnh đạo cộng đồng
Bí quyết kiến tạo và lãnh đạo cộng đồng
Nguyễn Thu Hương 4.7 (3)

Thời lượng: 3.8 giờ, Giáo trình: 12 bài giảng

1.499.000đ 1.800.000đ
Trở thành trưởng quản lý quầy bar
Trở thành trưởng quản lý quầy bar
Nguyễn Tấn Trung 5.0 (2)

Thời lượng: 23.0 giờ, Giáo trình: 145 bài giảng

499.000đ 700.000đ
Xây dựng đội nhóm & Kỹ năng lãnh đạo
Xây dựng đội nhóm & Kỹ năng lãnh đạo
Bùi Quang Dương 3.7 (3)

Thời lượng: 8.6 giờ, Giáo trình: 21 bài giảng

399.000đ 700.000đ
Kinh nghiệm quản trị kinh doanh ở tập đoàn nước ngoài
Kinh nghiệm quản trị kinh doanh ở tập đoàn nước ngoài
Hồ Nguyễn Viễn Hân 5.0 (3)

Thời lượng: 4.1 giờ, Giáo trình: 20 bài giảng

459.000đ 800.000đ
Sếp giỏi không làm tất cả
Sếp giỏi không làm tất cả
Ngô Bích Hà 4.4 (7)

Thời lượng: 4.2 giờ, Giáo trình: 38 bài giảng

399.000đ 700.000đ