Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Cơ sở dữ liệu

Tất cả khóa học Cơ sở dữ liệu

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1
Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1
Trần Duy Thanh 4.7 (14)

Thời lượng: 59.0 giờ, Giáo trình: 71 bài giảng

499.000đ 800.000đ
Quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản
Quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản
TRẦN VĂN BÌNH 4.8 (28)

Thời lượng: 25.9 giờ, Giáo trình: 76 bài giảng

900.000đ 1.800.000đ
Quản trị Hệ điều hành Linux trong 21 giờ
Quản trị Hệ điều hành Linux trong 21 giờ
TRẦN VĂN BÌNH 4.8 (35)

Thời lượng: 17.3 giờ, Giáo trình: 31 bài giảng

900.000đ 1.800.000đ
Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật - Tập 2
Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật - Tập 2
Trần Duy Thanh 4.8 (5)

Thời lượng: 37.2 giờ, Giáo trình: 74 bài giảng

499.000đ 800.000đ
Quản trị hệ thống Windows Server và Ubuntu Linux
Quản trị hệ thống Windows Server và Ubuntu Linux
Nguyễn Khánh Tùng 5.0 (2)

Thời lượng: 26.1 giờ, Giáo trình: 86 bài giảng

299.000đ 700.000đ
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thực chiến với LeetCode
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thực chiến với LeetCode
Hoàng Văn Công 5.0 (147)

Thời lượng: 51.3 giờ, Giáo trình: 122 bài giảng

699.000đ 1.000.000đ
Cơ bản tổng thể hệ thống điện toán đám mây Amazon Web Services  (AWS Certified Cloud Practitioner)
Cơ bản tổng thể hệ thống điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS Certified Cloud Practitioner)
Lưu Hồ Phương 5.0 (2)

Thời lượng: 17.5 giờ, Giáo trình: 44 bài giảng

429.000đ 1.200.000đ
 AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03)
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03)
Lưu Hồ Phương 5.0 (2)

Thời lượng: 71.0 giờ, Giáo trình: 137 bài giảng

979.000đ 1.900.000đ
Quản trị Oracle Database nâng cao - Quản lý kiến trúc Multitenant
Quản trị Oracle Database nâng cao - Quản lý kiến trúc Multitenant
Đặng Xuân Duy 5.0 (5)

Thời lượng: 18.3 giờ, Giáo trình: 79 bài giảng

1.699.000đ 2.000.000đ
THÀNH THẠO XỬ LÝ DỮ LIỆU VỚI PYTHON - 2023
THÀNH THẠO XỬ LÝ DỮ LIỆU VỚI PYTHON - 2023
Trần Thành Tâm 5.0 (4)

Thời lượng: 47.9 giờ, Giáo trình: 82 bài giảng

1.399.000đ 1.500.000đ
Làm chủ Google Appsheet cơ bản
Làm chủ Google Appsheet cơ bản
Lê Văn Hòa 5.0 (6)

Thời lượng: 31.9 giờ, Giáo trình: 54 bài giảng

1.699.000đ 1.700.000đ
Tạo ứng dụng quản lý kho với Google Appsheet từ cơ bản tới nâng cao
Tạo ứng dụng quản lý kho với Google Appsheet từ cơ bản tới nâng cao
Lê Văn Hòa 5.0 (1)

Thời lượng: 28.1 giờ, Giáo trình: 33 bài giảng

1.499.000đ 1.700.000đ