Các khóa học Cơ sở dữ liệu

Chủ đề phổ biến

×

Đánh giá khóa học

Thời lượng video

Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1

Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Trần Duy Thanh giúp học viên hiểu rõ ngôn ngữ lập trình C++. Biết cách cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới hoặc có thể tự học lập trình nâng cao hơn
Trần Duy Thanh
(12)

Thời gian: 59.0 giờ, Giáo trình: 71 bài giảng

499.000đ
800.000đ
Quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản

Quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản

Tham gia khoá học Oracle sẽ giúp bạn làm chủ kiến thức quản trị cơ sở dữ liệu Oracle tốt nhất thế giới - trên 70% doanh nghiệp đang sử dụng và cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể hiểu được bản chất của việc quản trị CSDL Oracle
TRẦN VĂN BÌNH
(27)

Thời gian: 25.9 giờ, Giáo trình: 76 bài giảng

900.000đ
1.800.000đ
Quản trị Hệ điều hành Linux trong 21 giờ

Quản trị Hệ điều hành Linux trong 21 giờ

Khóa học linux online quản trị hệ điều hành linux trong 21h. Cung cấp cho học viên tất cả các kiến thức thực chiến nhất mà các doanh nghiệp lớn đang sử dụng về hệ điều hành Linux. Biết cách sử dụng và bảo trì hệ thống. Tìm hiểu nguyên nhân lỗi và khắc phục hệ thống nhanh nhất
TRẦN VĂN BÌNH
(32)

Thời gian: 17.3 giờ, Giáo trình: 31 bài giảng

900.000đ
1.800.000đ
Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật - Tập 2

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật - Tập 2

Khóa học tiếp theo nằm trong bộ cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Trần Duy Thanh
(4)

Thời gian: 37.2 giờ, Giáo trình: 74 bài giảng

499.000đ
800.000đ
Đánh giá viên nội bộ - Dành cho người mới bắt đầu

Đánh giá viên nội bộ - Dành cho người mới bắt đầu

Khóa học cung cấp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao trong Đánh giá (Audit) ISO 9001, hướng dẫn chi tiết các lập kế hoạch, phỏng vấn, triển khai Đánh giá hiệu quả và viết Báo cáo Đánh giá, phát hành NCR sau khi Audit theo đúng yêu cầu ISO 19011:2018
Lê Thanh Lâm (Lalaplus)
(5)

Thời gian: 17.8 giờ, Giáo trình: 77 bài giảng

1.999.000đ
3.000.000đ
Quản trị hệ thống Windows Server và Ubuntu Linux

Quản trị hệ thống Windows Server và Ubuntu Linux

Giúp bạn có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để quản trị mạng một cách có hệ thống.
Nguyễn Khánh Tùng
(1)

Thời gian: 26.1 giờ, Giáo trình: 86 bài giảng

299.000đ
700.000đ
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thực chiến với LeetCode

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thực chiến với LeetCode

Khóa học cấu trúc dữ liệu và giải thuật với java giúp các bạn ôn lại toàn bộ kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, giải quyết hàng chục bài LeetCode
Hoàng Văn Công
(149)

Thời gian: 51.3 giờ, Giáo trình: 122 bài giảng

699.000đ
1.000.000đ
Cơ bản tổng thể hệ thống điện toán đám mây Amazon Web Services  (AWS Certified Cloud Practitioner)

Cơ bản tổng thể hệ thống điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS Certified Cloud Practitioner)

Khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết về điện toán đám mây AWS, giúp bạn hiểu về các dịch vụ lõi của AWS, bao gồm ảo hóa, hệ thống hạ tầng mạng, cơ sở dữ liệu, và lưu trữ.
Lưu Hồ Phương
(1)

Thời gian: 17.4 giờ, Giáo trình: 44 bài giảng

429.000đ
1.200.000đ
 AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03)

AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03)

Khoá học sẽ giúp bạn hiểu biết về cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS, hiểu về các nguyên tắc kiến trúc căn bản và dịch vụ trong việc xây dựng hệ thống ứng dụng trên AWS
Lưu Hồ Phương
(1)

Thời gian: 70.8 giờ, Giáo trình: 137 bài giảng

979.000đ
1.900.000đ