Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Chốt sale

Tất cả khóa học Chốt sale

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Bí quyết chốt đơn thành công 90% - Telesale, Bán hàng online
Bí quyết chốt đơn thành công 90% - Telesale, Bán hàng online
Trần Văn Tuấn 4.7 (110)

Thời lượng: 6.2 giờ, Giáo trình: 14 bài giảng

299.000đ 500.000đ
Tuyệt chiêu để chốt Sales
Tuyệt chiêu để chốt Sales
Trần Ngọc Thiện 4.4 (20)

Thời lượng: 6.4 giờ, Giáo trình: 18 bài giảng

299.000đ 500.000đ
36 Tuyệt chiêu bán hàng siêu đẳng
36 Tuyệt chiêu bán hàng siêu đẳng
Nguyễn Vĩnh Cường 4.7 (104)

Thời lượng: 4.0 giờ, Giáo trình: 37 bài giảng

299.000đ 1.000.000đ
69 Tuyệt chiêu chốt sale trực tiếp
69 Tuyệt chiêu chốt sale trực tiếp
Hán Quang Dự 4.7 (155)

Thời lượng: 9.0 giờ, Giáo trình: 71 bài giảng

199.000đ 800.000đ
Nghệ thuật bán hàng công thức 6C
Nghệ thuật bán hàng công thức 6C
Hồ Minh Chính 4.6 (20)

Thời lượng: 4.1 giờ, Giáo trình: 32 bài giảng

299.000đ 800.000đ
36 quy luật bất biến trong bán hàng
36 quy luật bất biến trong bán hàng
Tuấn Hà 4.9 (82)

Thời lượng: 8.7 giờ, Giáo trình: 36 bài giảng

699.000đ 900.000đ
Kỹ năng bán hàng face to face
Kỹ năng bán hàng face to face
Seb Trần 4.6 (11)

Thời lượng: 4.0 giờ, Giáo trình: 31 bài giảng

299.000đ 800.000đ
36 kế sách xử lý từ chối
36 kế sách xử lý từ chối
Đặng Văn Tân 4.6 (21)

Thời lượng: 8.6 giờ, Giáo trình: 40 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Trở thành Siêu bán hàng với Bộ câu hỏi bán hàng ma thuật
Trở thành Siêu bán hàng với Bộ câu hỏi bán hàng ma thuật
Nhàn Katherine 4.5 (109)

Thời lượng: 4.1 giờ, Giáo trình: 29 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Lộ trình 30 Ngày trở thành bậc thầy Chốt sales qua điện thoại
Lộ trình 30 Ngày trở thành bậc thầy Chốt sales qua điện thoại
Hán Quang Dự 4.9 (52)

Thời lượng: 11.3 giờ, Giáo trình: 43 bài giảng

299.000đ 8.000.000đ
Tuyệt chiêu bán hàng với DISC
Tuyệt chiêu bán hàng với DISC
Lê Minh Tuấn 4.6 (28)

Thời lượng: 4.3 giờ, Giáo trình: 25 bài giảng

299.000đ 960.000đ
Trở thành bậc thầy bán hàng
Trở thành bậc thầy bán hàng
Nguyễn Ngọc Huy 4.8 (24)

Thời lượng: 21.0 giờ, Giáo trình: 26 bài giảng

399.000đ 2.000.000đ
Telesales - Bán hàng qua điện thoại
Telesales - Bán hàng qua điện thoại
Nguyễn Bá Dương 4.0 (7)

Thời lượng: 6.4 giờ, Giáo trình: 38 bài giảng

399.000đ 600.000đ
Bậc thầy bán hàng- Bán bất cứ thứ gì bạn muốn
Bậc thầy bán hàng- Bán bất cứ thứ gì bạn muốn
Trung Phạm 4.8 (4)

Thời lượng: 7.1 giờ, Giáo trình: 35 bài giảng

399.000đ 900.000đ
Bí quyết kinh doanh, tư vấn bảo hiểm thành công
Bí quyết kinh doanh, tư vấn bảo hiểm thành công
Nguyễn Tài Tuệ 4.5 (14)

Thời lượng: 8.4 giờ, Giáo trình: 32 bài giảng

399.000đ 600.000đ