Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Sketchnote

Tất cả khóa học Sketchnote

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

  sketchnote- Khóa học Cách ghi chép hiệu quả
sketchnote- Khóa học Cách ghi chép hiệu quả
Tracy Thanh Hà 4.0 (4)

Thời lượng: 6.0 giờ, Giáo trình: 27 bài giảng

199.000đ 490.000đ
 Sketchnote - Diễn họa thông tin bằng hình ảnh
Sketchnote - Diễn họa thông tin bằng hình ảnh
Nguyễn Hồng Nhung (Nhung Dvove) 4.6 (67)

Thời lượng: 3.4 giờ, Giáo trình: 18 bài giảng

299.000đ 700.000đ