Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Kế toán thuế

Tất cả khóa học Kế toán thuế

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Chia sẻ tất tần tật kinh nghiệm bảo vệ, giải trình số liệu khi thanh tra thuế
Chia sẻ tất tần tật kinh nghiệm bảo vệ, giải trình số liệu khi thanh tra thuế
Nguyễn Biên Cương 4.9 (49)

Thời lượng: 15.4 giờ, Giáo trình: 73 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Kế toán thuế của doanh nghiệp
Kế toán thuế của doanh nghiệp
Thiều Kim Cường 3.3 (13)

Thời lượng: 9.2 giờ, Giáo trình: 39 bài giảng

299.000đ 700.000đ
Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A - Z
Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A - Z
Nguyễn Hoàng 4.8 (69)

Thời lượng: 39.0 giờ, Giáo trình: 72 bài giảng

499.000đ 800.000đ
Pháp luật thuế
Pháp luật thuế
Hồ Thị Hải Ngân 4.8 (27)

Thời lượng: 9.8 giờ, Giáo trình: 37 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Phát hiện rủi ro tiềm ẩn khi quyết toán 3 luật thuế
Phát hiện rủi ro tiềm ẩn khi quyết toán 3 luật thuế
Nguyễn Biên Cương 4.8 (13)

Thời lượng: 20.0 giờ, Giáo trình: 51 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Nguyễn Biên Cương 4.9 (13)

Thời lượng: 17.7 giờ, Giáo trình: 50 bài giảng

299.000đ 900.000đ
Tổng quan về thuế
Tổng quan về thuế
Nguyễn Hoàng 4.9 (227)

Thời lượng: 26.3 giờ, Giáo trình: 60 bài giảng

0đ 600.000đ
Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A - Z
Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A - Z
Nguyễn Hoàng 5.0 (30)

Thời lượng: 48.6 giờ, Giáo trình: 93 bài giảng

499.000đ 800.000đ
Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z
Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z
Nguyễn Hoàng 4.7 (32)

Thời lượng: 26.1 giờ, Giáo trình: 66 bài giảng

499.000đ 800.000đ
Kế toán thuế tổng hợp Misa 2019
Kế toán thuế tổng hợp Misa 2019
Phan Đắc Hoan 5.0 (9)

Thời lượng: 20.6 giờ, Giáo trình: 62 bài giảng

549.000đ 700.000đ
Kế toán thuế Excel
Kế toán thuế Excel
Phan Đắc Hoan 4.8 (6)

Thời lượng: 17.4 giờ, Giáo trình: 55 bài giảng

549.000đ 700.000đ
Thực hành làm kế toán và lập báo cáo tài chính THỰC TẾ trên phần mềm Excel
Thực hành làm kế toán và lập báo cáo tài chính THỰC TẾ trên phần mềm Excel
Nguyễn Hoàng 5.0 (7)

Thời lượng: 86.9 giờ, Giáo trình: 149 bài giảng

999.000đ 7.000.000đ
Kiểm tra, đối chiếu, nhận diện RỦI RO VỀ THUẾ thông qua tài khoản trên Báo cáo tài chính
Kiểm tra, đối chiếu, nhận diện RỦI RO VỀ THUẾ thông qua tài khoản trên Báo cáo tài chính
Nguyễn Hoàng 5.0 (2)

Thời lượng: 42.8 giờ, Giáo trình: 81 bài giảng

1.999.000đ 5.000.000đ
Thuế Việt Nam (trọn bộ song ngữ-lớp cơ bản)
Thuế Việt Nam (trọn bộ song ngữ-lớp cơ bản)
Nguyễn Thị Huyền Trang 0.0 (0)

Thời lượng: 11.8 giờ, Giáo trình: 46 bài giảng

399.000đ 1.000.000đ
Thuế và hải quan trong Doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Thuế và hải quan trong Doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Nguyễn Thị Huyền Trang 5.0 (1)

Thời lượng: 15.2 giờ, Giáo trình: 52 bài giảng

1.199.000đ 5.000.000đ