Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Kế toán sản xuất

Tất cả khóa học Kế toán sản xuất

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Kế toán sản xuất thực hành trên excel
Kế toán sản xuất thực hành trên excel
Nguyễn Minh Lý 5.0 (3)

Thời lượng: 22.4 giờ, Giáo trình: 23 bài giảng

499.000đ 700.000đ
Kế toán tại doanh nghiệp sản xuất từ A-Z
Kế toán tại doanh nghiệp sản xuất từ A-Z
PHẠM THỊ TUYẾT 5.0 (1)

Thời lượng: 17.4 giờ, Giáo trình: 37 bài giảng

399.000đ 600.000đ
Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel
Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel
Nguyễn Hoàng 4.7 (3)

Thời lượng: 37.4 giờ, Giáo trình: 76 bài giảng

799.000đ 2.500.000đ
Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa
Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa
Nguyễn Hoàng 4.9 (11)

Thời lượng: 22.4 giờ, Giáo trình: 66 bài giảng

499.000đ 800.000đ
Kế toán sản xuất và tính giá sản phẩm
Kế toán sản xuất và tính giá sản phẩm
Phan Đắc Hoan 3.8 (4)

Thời lượng: 9.9 giờ, Giáo trình: 33 bài giảng

549.000đ 700.000đ