Kế toán tại doanh nghiệp sản xuất từ A-Z

Khóa học giúp bạn thành thạo tất cả kỹ năng kế toán sản xuất: Hạch toán kế toán, kê khai thuế, xây dựng định mức, lên báo cáo tài chính...
0 Đánh giá
Kế toán tại doanh nghiệp sản xuất từ A-Z

Bạn sẽ học được gì

Thành thạo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Hiểu được bản chất và hạch toán trên Misa
Biết cách lập tờ khai thuế trên phần mềm HTKK
Biết cách tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Thành thạo lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.
Được cấp phần mềm có bản quyền, chứng từ thực tế để thực hành
Nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm, kiểm tra số liệu phần mềm
Thực hành với chứng từ thực tế giúp tích lũy nhiều kinh nghiệm

Giới thiệu khóa học

Khóa học Kế toán tại doanh nghiệp sản xuất từ A-Z sẽ:

  • Hướng dẫn bạn hạch toán kế toán trong doanh nghiệp sản xuất
  • Hướng dẫn bạn kê khai thuế: môn bài, GTGT, TNCN, TNDN
  • Hướng dẫn bạn xây dựng định mức
  • Hướng dẫn bạn tập hợp chi phí, tính giá thành sản phầm
  • Hướng dẫn bạn lên báo cáo tài chính bằng phần mềm Misa

Nội dung khóa học


Tags:
Kế toán sản xuất   Kế Toán  

Khóa học liên quan

5

845

479,000đ

600,000đ

4.9

1063

499,000đ

700,000đ

3.1

272

399,000đ

700,000đ

3.3

109

549,000đ

700,000đ

5

67

499,000đ

700,000đ

Kế toán chuyên sâu cho người đã qua căn bản

11 giờ 11 phút - Cập nhật 08/2023

0

3

699,000đ

2,000,000đ

Học kế toán xây dựng trên Excel

35 giờ 37 phút - Cập nhật 07/2023

4.2

290

2,000,000đ

3,000,000đ

0

64

599,000đ

800,000đ

Thông tin giảng viên

  • 1612 Học viên
  • 5 Khóa học
Chuyên gia đào tạo

Đánh giá của học viên

5
0 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét của học viên