PHẠM THỊ TUYẾT

PHẠM THỊ TUYẾT

Chuyên gia đào tạo
 • 4

  khóa học
 • 2817

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Khóa học của giảng viên PHẠM THỊ TUYẾT


Kế toán cho người mới bắt đầu

 • 20 bài giảng
 • 03 giờ 33 phút
 • Nắm bắt được nền tảng nguyên lý cơ bản là cốt lõi để làm kế toán
 • Người học sẽ được học bản chất vấn đề và có thể áp dụng thành thạo khi làm việc ở các loại hình doanh nghiệp
 • Nắm vững quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng
 • Biết cách làm tờ khai thuế GTGT, báo cáo sử dụng hóa đơn
 • Biết cách làm lại tờ khai thuế khi bị sai
 • Biết nộp tờ khai và tiền thuế GTGT
 • Biết cân đối, tối ưu doanh thu - chi phí
 • Nắm vững quy định về luật bảo hiểm, kinh phí công đoàn, quy định về các loại hợp đồng
 • Các giải pháp giảm đóng bảo hiểm theo đúng luật
 • Các giải pháp bảo vệ chi phí tiền lương khi tính thuế TNDN

499,000đ

Đăng ký học

Lên Báo cáo tài chính tại doanh nghiệp thương mại

 • 13 bài giảng
 • 03 giờ 40 phút
 • Biết làm thông báo phát hành hóa đơn
 • Nộp tờ khai và tiền thuế môn bài
 • Quy định xử phạt nếu không nộp
 • Các công việc đầu tiên của 1 doanh nghiệp mới thành lập
 • Tự tin định khoản nghiệp vụ kế toán được ở mọi doanh nghiệp
 • Biết làm bảng chấm công, bảng lương
 • Biết lên BCTC trong doanh nghiệp thương mại
 • Kiểm tra báo cáo tài chính
 • Làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm
 • Làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm

590,000đ

600,000đ

off 2%

Đăng ký học

Lên báo cáo tài chính bằng phần mềm Misa đối với doanh nghiệp xây dựng

 • 14 bài giảng
 • 04 giờ 21 phút
 • Biết cách đọc dự toán xây dựng trong doanh nghiệp xây dựng, xây lắp
 • Biết lên báo cáo tài chính ở doanh nghiệp xây dựng, xây lắp chi tiết và chính xác.
 • Nắm vững nguyên lý kế toán trong doanh nghiệp xây dựng, xây lắp
 • Biết kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế vãng lai, thu nhập cá nhân, các bút toán cuối kỳ để báo cáo tài chính chính xác đầy đủ
 • Biết cách tập hợp chi phí xây dựng và cân đối tối ưu chi phí thuế, tiền lương và các khoản thu chi khác
 • Các việc kế toán cần làm để tránh bị loại chi phí và tăng thuế khi cơ quan thuế kiểm tra

399,000đ

600,000đ

off 33%

Đăng ký học

Quản trị tài chính doanh nghiệp

 • 14 bài giảng
 • 02 giờ 46 phút
 • Biết cách quản trị, sử dụng, đầu tư vốn sao cho hiệu quả
 • Có khả năng kiểm soát dòng tiền thu – chi khiến lợi nhuận tăng cao
 • Quản trị nhân sự một cách có hệ thống, từ việc tuyển dụng đào tạo và chế độ phúc lợi cho người lao động
 • Lập được kế hoạch tài chính để đưa ra quyết định kinh doanh
 • Có kiến thức nền tảng về thuế để giảm thiểu rủi ro sai - phạt thuế
 • Có kiến thức trong việc lựa chọn các loại hình doanh nghiệp, vốn đầu tư, ngành nghề kinh doanh
 • Có kiến thức về hợp đồng lao động: dài hạn, thử việc, giao khoán, ...
 • Có kiến thức về chế độ bảo hiểm, tối ưu chi phí bảo hiểm cho doanh nghiệp

399,000đ

700,000đ

off 43%

Đăng ký học