Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Kỹ năng lãnh đạo

Tất cả khóa học Kỹ năng lãnh đạo

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Tư duy CEO
Tư duy CEO
Nguyễn Văn Đức 4.6 (14)

Thời lượng: 6.2 giờ, Giáo trình: 24 bài giảng

499.000đ 900.000đ
Chân Dung Nghề Lãnh Đạo
Chân Dung Nghề Lãnh Đạo
Nguyễn Hà Bằng 4.7 (16)

Thời lượng: 8.4 giờ, Giáo trình: 25 bài giảng

599.000đ 10.000.000đ
Tạo dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp cho người lao động
Tạo dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp cho người lao động
Nguyễn Văn Đức 5.0 (1)

Thời lượng: 1.5 giờ, Giáo trình: 9 bài giảng

599.000đ 800.000đ
Quản trị dự án tinh gọn
Quản trị dự án tinh gọn
Ninh Gia Hạnh 4.2 (5)

Thời lượng: 6.8 giờ, Giáo trình: 20 bài giảng

700.000đ 2.000.000đ
6 Nguyên tắc phát triển năng lực lãnh đạo
6 Nguyên tắc phát triển năng lực lãnh đạo
Nguyễn Đức Hải 5.0 (1)

Thời lượng: 4.2 giờ, Giáo trình: 17 bài giảng

499.000đ 890.000đ
Nghệ thuật quản lý nhân sự
Nghệ thuật quản lý nhân sự
Phạm Anh Cường 5.0 (1)

Thời lượng: 3.0 giờ, Giáo trình: 11 bài giảng

599.000đ 700.000đ
Nhà lãnh đạo phải biết đào tạo
Nhà lãnh đạo phải biết đào tạo
Phan Thanh Dũng 4.8 (5)

Thời lượng: 3.2 giờ, Giáo trình: 19 bài giảng

299.000đ 1.500.000đ
Chinh phục đỉnh cao nghề Trợ lý, Thư ký chuyên nghiệp
Chinh phục đỉnh cao nghề Trợ lý, Thư ký chuyên nghiệp
Lại Quỳnh Châu 5.0 (2)

Thời lượng: 6.7 giờ, Giáo trình: 29 bài giảng

549.000đ 1.990.000đ
LEADERSHIP - Lãnh đạo tỉnh thức
LEADERSHIP - Lãnh đạo tỉnh thức
Nguyễn Đức Hải 0.0 (0)

Thời lượng: 8.6 giờ, Giáo trình: 22 bài giảng

399.000đ 800.000đ
Những điều cốt tử trong Quản lý
Những điều cốt tử trong Quản lý
Nguyễn Đức Hải 5.0 (1)

Thời lượng: 7.0 giờ, Giáo trình: 19 bài giảng

499.000đ 700.000đ
Kỹ thuật giọng nói chuyên nghiệp cho quản lý và lãnh đạo
Kỹ thuật giọng nói chuyên nghiệp cho quản lý và lãnh đạo
MC Thi Thảo 5.0 (1)

Thời lượng: 6.5 giờ, Giáo trình: 28 bài giảng

499.000đ 1.200.000đ
Năng lực quản trị
Năng lực quản trị
Bess Career 5.0 (1)

Thời lượng: 5.8 giờ, Giáo trình: 16 bài giảng

399.000đ 700.000đ
Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader
Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và dẫn dắt như 1 Leader
Đặng Lợi 5.0 (1)

Thời lượng: 3.3 giờ, Giáo trình: 46 bài giảng

399.000đ 800.000đ
Bậc Thầy Lãnh Đạo Và Đào Tạo
Bậc Thầy Lãnh Đạo Và Đào Tạo
Như Fenty (Phan Thị Quỳnh Như) 0.0 (0)

Thời lượng: 3.9 giờ, Giáo trình: 32 bài giảng

299.000đ 590.000đ