Tin học văn phòng

Cách tạo chú thích trong Word
Cách tạo chú thích trong Word
3 Cách xoay chữ trong Word
3 Cách xoay chữ trong Word
2 Cách cố định hàng trong Excel chi tiết và đầy đủ nhất
2 Cách cố định hàng trong Excel chi tiết và đầy đủ nhất
3 Cách viết chỉ số dưới trong Powerpoint
3 Cách viết chỉ số dưới trong Powerpoint
2 Cách chuyển từ bảng dọc sang bảng ngang trong Word
2 Cách chuyển từ bảng dọc sang bảng ngang trong Word
2 Cách Group trong Excel bằng hàng, cột đơn giản nhất
2 Cách Group trong Excel bằng hàng, cột đơn giản nhất
2 Cách vẽ sơ đồ trong Word 
2 Cách vẽ sơ đồ trong Word 
4 Cách chuyển ngày tháng năm sang dạng text
4 Cách chuyển ngày tháng năm sang dạng text
2 Cách đổi màu ô trong Excel
2 Cách đổi màu ô trong Excel
 6 Cách làm Slide đẹp và ấn tượng
6 Cách làm Slide đẹp và ấn tượng
2 Cách in 2 mặt trong Word
2 Cách in 2 mặt trong Word
3 Cách di chuyển hình ảnh trong Word
3 Cách di chuyển hình ảnh trong Word