Hàm Roundup là gì? Cách sử dụng và các lỗi thường gặp với Roundup trong Excel

Hàm Roundup là gì? Cách sử dụng và các lỗi thường gặp với Roundup trong Excel

Mục lục

Trong quá trình làm việc với excel chắc chắn sẽ có lúc bạn cần làm tròn dãy số lẻ để thuận tiện theo dõi và tính toán. Nếu bạn muốn làm tròn số trong excel bạn hãy sử dụng hàm làm tròn số Roundup trong excel để hỗ trợ. Vậy Hàm Roundup là gì và chúng được sử dụng như thế nào trong excel. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết bài viết sau để quá trình học excel online được hiệu quả hơn nhé.

1. Hàm Roundup là gì?

Hàm Roundup là hàm làm tròn số lên trong excel. Có nghĩa là số được làm tròn sẽ có giá trị lớn hơn so với giá trị gốc ban đầu. Kết quả của hàm này sẽ cho ra giá trị làm tròn lớn hơn giá trị gốc ban đầu. 

Điểm khác biệt của hàm Roundup so với các hàm làm tròn số khác trong excel là bạn có thể chọn vị trí số được làm tròn lên.

ham-Roundup-trong-excel-la-gi.jpg

Hàm Roundup trong excel

2. Công thức hàm Roundup là gì?

Cú pháp hàm ROUNDUP như sau: =ROUNDUP(number,num_digits)

Trong đó:

- Number: Là vị trí ô chứa số hoặc là số cần làm tròn.

- Num_digits: Thể hiện vị trí số được làm tròn. Theo đó num_digits có thể là số âm hoặc số dương.

Lưu ý đối với num_digits:

- Num_Digits = 0: Có nghĩa là kết quả trả về sẽ là số nguyên có giá trị lớn hơn giá trị gốc gần nhất.

- Num_Digits >0: Có nghĩa là kết quả trả về sẽ là số được làm tròn đến vị trí thập phân chỉ định ở bên phải dấu dấu phẩy “,”.

- Num_Digits<>: Có nghĩa là kết quả trả về sẽ là số được làm tròn đến vị trí chỉ định ở bên trái dấu phẩy “,”.

Trường hợp num_Digits = -1 thì làm tròn đến hàng chục, num_digits =-2 làm tròn đến trăn và num_digits =-3 là đến hàng nghìn. 

cach-dung-ham-roundup-trong-excel.jpg

Công thức hàm Roundup

3. Ví dụ sử dụng công thức làm tròn số trong Excel

Dưới đây là ví dụ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng hàm Roundup trong excel.

Chúng ta có giá trị gốc là 123459.5679.

Yêu cầu:

- Hãy làm tròn 123459.5679 đến vị trí hàng nghìn 

- Hãy làm tròn 123459.5679 đến vị trí hàng trăm

- Hãy làm tròn 123459.5679 đến vị trí hàng chục

- Hãy làm tròn 123459.5679 đến số nguyên gần nhất.

- Hãy làm tròn 123459.5679 thành số thập phân có 1 chữ số sau dấu phẩy ",".

- Hãy làm tròn 123459.5679 thành số thập phân có 2 chữ số sau dấu phẩy ",".

- Hãy làm tròn 123459.5679 thành số thập phân có 3 chữ số sau dấu phẩy ",".

vi-du-cach-lam-tron-so-trong-excel.jpg

Ví dụ cách làm tròn số trong excel

Giải pháp thực hiện: 

Theo yêu cầu chúng ta có:

- Làm tròn 123459.5679 đến vị trí hàng nghìn, có nghĩa là num_digits = -3

- Làm tròn 123459.5679 đến vị trí hàng trăm, có nghĩa là num_digits = -2

- Làm tròn 123459.5679 đến vị trí hàng chục, có nghĩa là num_digits = -1

- Làm tròn 123459.5679 đến số nguyên gần nhất, có nghĩa là num_digits = 0

- Làm tròn 123459.5679 thành số thập phân có 1 chữ số sau dấu phẩy ",", có nghĩa là num_digits = 1

- Làm tròn 123459.5679 thành số thập phân có 2 chữ số sau dấu phẩy ",", có nghĩa là num_digits = 2

- Làm tròn 123459.5679 thành số thập phân có 3 chữ số sau dấu phẩy ",", có nghĩa là num_digits = 3

Theo đó chúng ta có bảng tính sau:

ham-Roundup-trong-excel.jpg

Cho trước bảng tính

Chúng ta sẽ áp dụng công thức vào bảng tính

=ROUNDUP(number,num_digits)

Sau đó nhấn Enter, chúng ta thu về kết quả như sau:

ket-qu-sau-khi-tinh-ham.jpg

Kết quả sau khi áp dụng hàm

Nhấn chọn ô kết quả. Nhấn giữ chuột trái để fill công thức đến các ô kết quả còn lại.

4. So sánh hàm ROUNDUP, ROUND, ROUNDDOWN và INT

Điểm giống nhau của hàm Roundup, Round, Rounddown và Int là tất cả các hàm đều sử dụng để làm tròn số trong excel.

Điểm khác biệt giữa các hàm là:

- Hàm Roundup, Round, Rounddown là hàm làm tròn số có lựa chọn. Có nghĩa là bạn có thể chọn được vị trí số làm tròn. 

Trong đó: 

- Hàm Round là hàm làm tròn số theo nguyên tắc toán học thông thường.

- Hàm Roundup là hàm làm tròn số tăng.

- Hàm Rounddown là hàm làm tròn số giảm.

- Còn hàm In được sử dụng để làm tròn xuống đến số nguyên gần nhất theo nguyên tắc toán học

Ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hàm Roundup, Round, Rounddown và Int.

Chúng ta có bảng tính

cho-mot-bang-tinh.jpg

Cho một bảng tính

Hãy áp dụng lần lượt các công thức sau vào bảng tính

=Round(number, num_digits)

=Roundup(number, num_digits)

=Rounddown(number, num_digits)

=Int(Number)

ap-dung-cong-thuc-vao-bang-tinh.jpg

Áp dụng công thức vào bảng tính

Nhấn Enter để nhận kết quả và so sánh

so-sanh-cac-ket-qua.jpg

So sánh các kết quả

5. Các lỗi thường gặp và cách khắc phục khi dùng hàm Roundup

Khi bạn dùng hàm Roundup để làm tròn số lên sẽ gặp một số lỗi kết quả không chính xác. Dưới đây là ví dụ minh họa cụ thể và các giải pháp khắc phục. 

5.1. Lỗi kết quả không chính xác

Khi bạn dùng hàm làm tròn số Roundup trong excel, nếu kết quả hiển thị không đúng như kết quả dự kiến ban đầu. 

Nguyên nhân: 

- Do bạn phân tích dữ liệu và chọn num_digits không chính xác

- Do bạn sử dụng tên hàm không chính xác

Ví dụ minh họa cụ thể:

Yêu cầu: Hãy làm tròn 123459.5679 đến vị trí hàng nghìn

Lỗi kết quả:

loi-ket-qua-khong-chinh-xac.jpg

Lỗi kết quả không chính xác

Phân tích lỗi:

- Ở trường hợp 1: Kết quả sai là do công thức áp dụng xác định Num_digits không chính xác. Theo công thức num_digits = 3. Nhưng để làm tròn giá trị ở vị trí hàng nghìn thì num_digits=-3. Theo đó, để kết quả chính xác chúng ta cần sửa công thức áp dụng thành =ROUNDUP(A2,-3) 

phan-tich-loi-trong-excel.jpg

Phân tích lỗi kết quả không chính xác

- Ở trường hợp 2: Kết quả sai là do chúng ta nhập tên hàm sai (Rounddown) trong khi tên hàm đúng phải là Roundup. Theo đó, để kết quả chính xác chúng ta cần sửa công thức áp dụng thành =ROUNDUP(A2,-3) 

ket-qua-khong-chinh-xac-do-nhap-sai-ham.jpg

Kết quả không chính xác do nhập sai hàm

5.2. Lỗi làm tròn sai

Lỗi làm tròn sai xảy ra khi chúng ta chọn num_digits không chính xác. 

Giải pháp khắc phục là chúng ta phân tích lại yêu cầu bảng tính excel và lựa chọn num_digits chính xác hơn.

Dưới đây là ví dụ minh họa cụ thể:

Yêu cầu: Hãy làm tròn số 12345.6789 đến hàng trăm.

Lỗi kết quả:

loi-lam-tron-sai-khi-dung-ham-Roudup.jpg

Lỗi làm tròn sai khi tính hàm Roundup

Giải pháp khắc phục: 

Hãy thay thế bằng công thức đúng: =ROUNDUP(A2,-2)

Chúng ta sẽ nhận được kết quả đúng như sau:

ket-qua-cuoi-nhan-duoc.jpg

Kết quả cuối cùng nhận được

5.3. Lỗi làm tròn số thập phân

Nguyên nhân: Lỗi làm tròn số thập phân là do bạn xác định num_digits không chính xác

Giải pháp khắc phục: Bạn hãy phân tích yêu cầu bảng tính excel để xác định num_digits chính xác hơn.

Ví dụ minh họa:

Yêu cầu: Hãy làm tròn số 344543.454234 đến vị trí phân số thứ 3.

Chúng ta có kết quả lỗi như sau:

ket-qua-loi-khi-lam-tron-so.jpg

Kết quả lỗi khi làm tròn số

Giải pháp khắc phục: 

Hãy thay thế bằng công thức đúng: =ROUNDUP(A2,3)

Chúng ta sẽ nhận được kết quả đúng như sau:

ket-qua-nhan-duoc-khi-tinh-ham.jpg

Kết quả nhận được

5.4. Lỗi khi làm tròn số 5

Khi bạn sử dụng hàm làm tròn số trong excel Roundup, sau khi nhấn Enter mà hệ thống báo lỗi số 5, Error 5 có nghĩa là dữ liệu gốc của bạn có thể không được định dạng ở dạng số number. 

loi-khi-lam-tron-so-5.jpg

Lỗi khi làm tròn số 5

Giải pháp khắc phục:

Bạn hãy nhấp chuột phải chọn đối số, cột đối số. Tiếp theo chọn Format Cells. Khi hộp thoại hiển thị hãy định dạng dữ liệu ở dạng Number. 

hop-thoai-Format-Cells.jpg

Hộp thoại Format Cells

Hoặc có thể trong trường hợp nhập liệu, bạn đã nhập liệu không chính xác. Trường hợp này khá đơn giản, bạn chỉ cần điều chỉnh dữ liệu cho chính xác là kết quả sẽ đúng. 

ket-qua-nhan-duoc.jpg

Kết quả nhận được

5.5. Lỗi tràn số

Lỗi tràn số xảy ra khi độ rộng của ô chứa kết quả quá ngắn, không đủ để kết quả chính xác hiển thị. Lúc này chúng ta sẽ gặp lỗi ######

Cụ thể như sau:

loi-tran-so-trong-excel.jpg

Lỗi tràn số

Giải pháp khắc phục:

Bạn hãy điều chỉnh độ rộng của cột kết quả tự động bằng cách đặt trỏ chuột ở đường biên bên phải của cột cho đến khi mũi tên chuyển thành biểu tượng mũi tên 2 đầu. Sau đó nhấn Double Click chuột vào đường biên. Chúng ta sẽ có kết quả hiển thị như sau:

cach-khac-phuc-loi-tran-so.jpg

Cách khắc phục lỗi tràn số

6. Kết luận

Trên đây Unica đã chia sẻ với bạn công thức hàm Roundup là gì và cách sử dụng hàm làm tròn trong excel như thế nào. Hy vọng với bài học excel kèm ví dụ minh họa đầy đủ và khoa học như đã chia sẻ sẽ giúp bạn dễ học, dễ hiểu và áp dụng hàm này trong quá trình học tập và làm việc một cách nhanh chóng. Nếu bạn muốn nâng cao trình độ excel nhanh chóng hãy tham gia ngay khóa học excel trên Unica nhé, rất nhiều bài giảng hay đang chờ bạn khám phá đó.

Đánh giá :

Tags: Bán hàng Online
Trở thành hội viên