Cách sử dụng conditional formatting kèm theo ví dụ minh họa

Cách sử dụng conditional formatting kèm theo ví dụ minh họa

Mục lục

Conditional formatting- Định dạng có điều kiện nhanh chóng làm nổi bật thông tin quan trọng trong một bảng tính. Đặc biệt đối với các bạn làm công việc hành chính văn phòng, kỹ năng này rất quan trọng. Trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng của chúng nhé!

>> Định dạng dữ liệu chuẩn trong Excel

Định dạng theo điều kiện có sẵn

Ví dụ: Để làm nổi bật các ô lớn hơn một giá trị, hãy thực hiện các bước sau.
1. Chọn phạm vi A1: A10.

Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting
Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting 

2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Kiểu, bấm Conditional formatting

Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting
Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting 

3. Nhấp vào Highlight Cells Rules, chọn Greater Than

Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting
Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting 

Lưu ý: Trong Highlight Cells Rules

  • Greather Than: Lớn hơn 1 giá trị xác đinh
  • Less Than: Nhỏ hơn giá trị cho trước
  • Between: Nằm trong khoảng giá trị đinh sẵn
  • Equal To: Bằng đúng giá trị xác định
  • Text That Contains: Nội dung ô tính có chứa phần tử cho trước
  • A Date Occurring: Giá trị ô tính chứa 1 ngày tháng định sẵn
  • Duplicate: Xác định những giá trị trùng lặp

4. Nhập giá trị 80 và chọn kiểu định dạng.

Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting
Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting 


5. Nhấp vào OK.
Kết quả. Excel làm nổi bật các ô lớn hơn 80.

Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting
Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting 


6. Thay đổi giá trị của ô A1 thành 81.
Kết quả. Excel tự động thay đổi định dạng của ô A1.

Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting
Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting 

Lưu ý: bạn cũng có thể đánh dấu các ô nhỏ hơn một giá trị, giữa giá trị thấp và cao, v.v.
2 Xóa quy tắc
Để xóa quy tắc định dạng có điều kiện , hãy thực hiện các bước sau.
1. Chọn phạm vi A1: A10.

Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting
Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting 

2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Kiểu, bấm Định dạng có điều kiện.

Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting
Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting 

3. Nhấp vào Xóa quy tắc, Xóa quy tắc từ các ô đã chọn.

Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting
Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting 

3 Quy tắc trên / dưới
Để làm nổi bật các ô cao hơn mức trung bình của các ô, hãy thực hiện các bước sau.
1. Chọn phạm vi A1: A10.

Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting
Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting 

2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Kiểu, bấm Định dạng có điều kiện.

Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting
Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting 

3. Nhấp vào Quy tắc trên / dưới, trên trung bình.

Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting
Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting 


4. Chọn kiểu định dạng.

Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting
Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting 

5. Nhấp vào OK.
Kết quả. Excel tính toán trung bình (42,5) và định dạng các ô nằm trên mức trung bình này.

Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting
Ví dụ Cách sử dụng conditional formatting 
 

Lưu ý: bạn cũng có thể làm nổi bật 10 mục hàng đầu, 10% hàng đầu, v.v ... 

Thật đơn giản đúng không nào. Hy vọng bài viết trên có thể giúp các bạn hiểu và làm ví dụ minh họa đơn giản cách sử dụng conditional formatting. Đặc biệt, bạn hoàn toàn có thể nâng cao vốn kiến thức học vi tính văn phòng về hệ thống hàm excel, lập báo cáo chi tiết và lưu trữ giữ liệu một cách chính xác qua khóa học Trở thành cao thủ hàm Excel trong 10 giờ

Chúc các bạn thành công!

Đánh giá :

Tags: Excel