Tất tần tật thông tin về báo cáo tài chính hợp nhất

Tất tần tật thông tin về báo cáo tài chính hợp nhất

Mục lục

Báo cáo tài chính hợp nhất là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kế toán - tài chính. Việc lập báo cáo này được thực hiện trên cơ sở tuân thủ những chuẩn mực của kế toán Việt Nam. Vậy, báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Nó có vai trò và nguyên tắc như thế nào? Hãy cùng UNICA khám phá câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Tìm hiểu về báo cáo tài chính hợp nhất 

Khái niệm

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn, được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con thành viên. Trong đó, công ty mẹ là doanh nghiệp có 1 hoặc nhiều công ty con. Còn công ty con là các doanh nghiệp trực thuộc, kể cả đơn vị không có tư cách pháp nhân - chịu sự kiểm soát của công ty mẹ.

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn

Phân biệt BCTC hợp nhất và BCTC riêng của công ty mẹ

Khi bên mua nắm quyền kiểm soát bên bị mua thì bên mua trở thành công ty mẹ, còn bên bị mua là công ty con. Từ đó, chúng ta sẽ có: 

- Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.

- Báo cáo tài chính riêng của công ty.

- Báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo tài chính hợp nhất không chỉ phản ánh tình hình tài chính của công ty mẹ mà còn phản ánh tình hình tài chính của công ty con, trên góc độ 2 công ty này là một thể thống nhất (tập đoàn). Nhưng tập đoàn này không có tư cách pháp nhân mà chỉ là 1 đơn vị báo cáo. Có thể hiểu, báo cáo tài chính hợp nhất sẽ độc lập với báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và công ty con.

>> Nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

Phạm vi của báo cáo tài chính hợp nhất

Công ty mẹ khi thành lập báo cáo tài chính hợp nhất cần phải hợp nhất báo cáo tài chính riêng của mình và của cả các công ty con ở trong nước và ngoài nước. Công ty mẹ sẽ trực tiếp kiểm soát hoặc gián tiếp kiểm soát. 

Ngoại trừ các trường hợp sau đây:

- Quyền kiểm soát của công ty mẹ chỉ là tạm thời, bởi công ty con này chỉ được mua và nắm giữ cho mục đích bán lại trong tương lai gần (dưới 12 tháng).

- Hoạt động của công ty con bị hạn chế trong thời gian dài. Điều này ảnh hưởng đến khả năng chuyển vốn cho công ty mẹ.

Mục đích, đối tượng của việc lập báo cáo 

Mục đích 

Báo cáo tài chính hợp nhất là bảng thống kê, tổng hợp một cách toàn diện tình hình sử dụng tài sản, các khoản nợ cần chi trả, cũng như nguồn vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp, kết quả hoạt động kinh doanh và các lưu chuyển tiền tệ của tập đoàn trong quý, trong năm.

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính  cung cấp các thông tin, số liệu cần thiết 

- Báo cáo này cung cấp các thông tin, số liệu cần thiết nhằm đánh giá tình hình kinh doanh, khả năng làm tăng tiền của tập đoàn hoặc dự án trong tương lai.

- Những thông số được trình bày trong báo cáo chính là căn cứ quan trọng để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định quản lý, cũng như điều chỉnh, điều hành hợp lý hoạt động kinh doanh, cũng như lên kế hoạch đầu tư cho tương lai.

Đối tượng cần phải lập báo cáo

- Kết thúc kỳ kế toán, công ty mẹ (được niêm yết trên thị trường chứng khoán - công ty đại chúng quy mô lớn - thuộc sở hữu nhà nước) nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con. Đây có thể là quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một công ty con khác, có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm, bán niên dạng đầy đủ, cuối quý dạng tóm lược cho cả tập đoàn.

- Nếu công ty mẹ không thuộc nhóm các đối tượng trên, thì phải thực hiện việc lập báo cáo tài chính hợp nhất năm dạng đầy đủ hoặc có thể lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược.

- Công ty mẹ sẽ thực hiện việc lập báo cáo tài chính hợp nhất hàng quý vào cuối tháng 3, 6, 9, 12 hàng năm.

Báo cáo tài chính hợp nhất

Công ty mẹ thực hiện việc lập báo cáo hàng quý vào cuối tháng 3, 6, 9, 12 hàng năm

Nguyên tắc lập báo cáo tài chính hợp nhất

Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất chủ yếu dựa trên chuẩn mực kế toán số 11 - hợp nhất kinh doanh, chuẩn mực kế toán số 25 - báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con, Thông tư số 21/2006/TT-BTC, Thông tư số 161/2007/TT-BTC. Tuy nhiên, việc lập báo cáo tài chính này cần tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- Công ty mẹ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất không chỉ phải hợp nhất báo cáo tài chính riêng của mình, mà còn của tất cả các công ty con ở trong nước do công ty mẹ kiểm soát.

- Báo cáo được lập trên cơ sở áp dụng chính sách kế toán thống nhất cho các giao dịch cùng loại trong tập đoàn.

- Kể từ ngày công ty mẹ nắm quyền kiểm soát công ty con và chấm dứt vào ngày công mẹ đã chấm dứt quyền kiểm soát công ty con, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con phải được đưa ra và báo cáo tài chính hợp nhất.

>> Những thông tin về báo cáo tài chính cần “khắc cốt ghi tâm”

>> “Nằm lòng” cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp chuẩn xác

Như vậy, UNICA đã giúp các bạn hiểu rõ định nghĩa báo cáo tài chính hợp nhất, cũng như những thông tin quan trọng khác. Hy vọng rằng, bài viết này đã cung cấp cho bạn nhiều kiến thức bổ ích để nâng cao nghiệp vụ và chuyên môn. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về quy trình lập BCTC cũng như những vấn đề cần quan tâm trong BCTC và hệ thống giấy tờ, chứng từ liên quan để chuẩn bị tốt nhất cho quá trình kiểm toán với các khóa học kế toán có trên website Unica bạn nhé.

Cảm ơn và chúc bạn thành công!

Đánh giá :

Tags: Excel Kế Toán