Thiết kế

3 cách xác định bảng màu sắc chuẩn cho thiết kế web

3 cách xác định bảng màu sắc chuẩn cho thiết kế web

Hướng dẫn tạo vùng chọn bằng Pen Tool trong Illustrator

Hướng dẫn tạo vùng chọn bằng Pen Tool trong Illustrator

Tìm hiểu thông tin Lasso trong Illustrator đơn giản nhất

Tìm hiểu thông tin Lasso trong Illustrator đơn giản nhất

Cách chèn ảnh vào Illustrator chi tiết đơn giản nhất

Cách chèn ảnh vào Illustrator chi tiết đơn giản nhất

Hướng dẫn cách Crop trong AI đơn giản chi tiết nhất

Hướng dẫn cách Crop trong AI đơn giản chi tiết nhất

Đường Path là gì? Cách sử dụng đường Path như thế nào?

Đường Path là gì? Cách sử dụng đường Path như thế nào?

Hướng dẫn sử dụng Clipping Mask trong Photoshop

Hướng dẫn sử dụng Clipping Mask trong Photoshop

Hướng dẫn dùng Drop Shadow để đổ bóng trong AI

Hướng dẫn dùng Drop Shadow để đổ bóng trong AI

Blend trong AI là gì? Cách dùng công cụ Blend Tool đơn giản

Blend trong AI là gì? Cách dùng công cụ Blend Tool đơn giản

Thủ thuật tạo Pattern trong Illustrator đơn giản chi tiết nhất

Thủ thuật tạo Pattern trong Illustrator đơn giản chi tiết nhất

2 cách thiết kế Poster thu hút người xem từ cái nhìn đầu tiên

2 cách thiết kế Poster thu hút người xem từ cái nhìn đầu tiên

Kerning là gì? Phân biệt Kerning, Leading và Tracking 

Kerning là gì? Phân biệt Kerning, Leading và Tracking