Thiết kế

3 bước tô màu Gradient cho text trong Illustrator đơn giản nhất

3 bước tô màu Gradient cho text trong Illustrator đơn giản nhất

Palette là gì? Cách sử dụng Palette đơn giản chi tiết nhất

Palette là gì? Cách sử dụng Palette đơn giản chi tiết nhất

Top 14+ các font chữ design nổi tiếng cho người làm thiết kế

Top 14+ các font chữ design nổi tiếng cho người làm thiết kế

Cách xóa đối tượng trong Illustrator không phải ai cũng biết

Cách xóa đối tượng trong Illustrator không phải ai cũng biết

Cách tạo Brush khói trong Illustrator đơn giản nhất

Cách tạo Brush khói trong Illustrator đơn giản nhất

Cách thay đổi kích thước đối tượng trong Illustrator đơn giản

Cách thay đổi kích thước đối tượng trong Illustrator đơn giản

Curve là gì? Cách sử dụng Curve Illustrator như thế nào?

Curve là gì? Cách sử dụng Curve Illustrator như thế nào?

Cách di chuyển đối tượng trong Illustrator chi tiết nhất

Cách di chuyển đối tượng trong Illustrator chi tiết nhất

Cách chuyển File AI sang PSD đơn giản chi tiết nhất

Cách chuyển File AI sang PSD đơn giản chi tiết nhất

Simplicity là gì? Tính ứng dụng của Simplicity trong thiết kế 

Simplicity là gì? Tính ứng dụng của Simplicity trong thiết kế 

Tìm hiểu về Group và Ungroup trong AI và cách sử dụng lệnh

Tìm hiểu về Group và Ungroup trong AI và cách sử dụng lệnh

Tạo một đối tượng bằng công cụ Shape Builder Tool trong AI

Tạo một đối tượng bằng công cụ Shape Builder Tool trong AI