Blog

Chia sẻ kinh nghiệm, thủ thuật kinh doanh và phát triển cá nhân
Tổng hợp những kiến thức về lý thuyết hộp Darvas

Tổng hợp những kiến thức về lý thuyết hộp Darvas

Vốn chủ sở hữu là gì? Các yếu tố ảnh hưởng vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là gì? Các yếu tố ảnh hưởng vốn chủ sở hữu

Giá trần là gì? Giá trần có vai trò thế nào trong đầu tư?

Giá trần là gì? Giá trần có vai trò thế nào trong đầu tư?

Chỉ số pe là gì? Ý nghĩa của chỉ số pe trong đầu tư

Chỉ số pe là gì? Ý nghĩa của chỉ số pe trong đầu tư

Chỉ số wacc là gì? Công thức tính wacc chính xác nhất

Chỉ số wacc là gì? Công thức tính wacc chính xác nhất

Thặng dư vốn cổ phần là gì? Công thức tính chuẩn

Thặng dư vốn cổ phần là gì? Công thức tính chuẩn

Phân tích lợi ích khi đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi

Phân tích lợi ích khi đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi

 Sàn OTC là gì? Tổng quan về thị trường OTC tại Việt Nam

Sàn OTC là gì? Tổng quan về thị trường OTC tại Việt Nam

Momentum là gì? Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo Momentum

Momentum là gì? Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo Momentum

Trader là gì? Bí quyết để trở thành Trader thành công

Trader là gì? Bí quyết để trở thành Trader thành công

Chỉ số NAV là gì? Công thức tính NAV chính xác nhất

Chỉ số NAV là gì? Công thức tính NAV chính xác nhất

Hướng dẫn cách đặt lệnh trước giờ giao dịch chính xác

Hướng dẫn cách đặt lệnh trước giờ giao dịch chính xác