Thủ tục thành lập công ty cổ phần gồm những gì?

Thủ tục thành lập công ty cổ phần gồm những gì?

Mục lục

Công ty cổ phần hay nói cách khác là một hình thức công ty hoặc công ty liên doanh liên quan đến hai hoặc nhiều cá nhân sở hữu cổ phần của cổ phiếu trong doanh nghiệp. Tuy nhiên hiện nay luật của một công ty cổ phần thường giống với việc thành lập công ty hay cũng như thủ tục thành lập một công ty cổ phần. Bài viết dưới đây là quá trình tìm hiểu cùng với nội dung mang đến thông tin xoay quanh vấn đề thành lập công ty cổ phần đối với người bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh.

Công ty cổ phần

Một công ty cổ phần hay cũng là một công ty trách nhiệm hữu hạn với gồm nhiều các loại hình tham gia khác nhau như:
- Doanh nghiệp nhà nước.
- Doanh nghiệp tư nhân.
- Hợp tác xã.
- Công ty cổ phần.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn.
- Công ty hợp danh.
- Công ty liên doanh.
Mỗi một loại hình được quy định và phân định theo các điều luật khác nhau của các bộ luật.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần 1

Thủ tục thành lập công ty cổ phần 


Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Cũng cùng một quá trình trên thế giới một công ty cổ phần phần được thành lập chủ yếu do người chủ, người được đảm nhiệm ủy quyền đứng lên thành lập, tuy nhiên trong quá trình thành lập một công ty thì cũng hầu hết theo một thủ tục các bước chung nhất định.

Quảng cáo 

Người đảm nhận nhiệm vụ thành lập được gọi là người khởi xướng hoặc doanh nhân. Đối với mỗi công ty thì đều có những người quảng bá nhất định. Những người quảng bá đã thực hiện các nhiệm vụ sau trong thủ tục thành lập công ty cổ phần:

a) Lập kế hoạch: Ở đây các nhà quảng bá quyết định về mục tiêu, diện tích, loại hình, cơ cấu vốn của doanh nghiệp mới. Dựa trên những yếu tố này, các nhà quảng bá tiến hành kế hoạch đưa công ty đi lên phía trước.

b) Phân tích: Ở đây, các nhà quảng bá đã tiến hành phân tích tính khả thi cho liên doanh mới: cả từ quan điểm hiện tại và tiềm năng. Các nhà quảng bá đã thực hiện các công việc khác nhau như Phân tích SWOT (Sức mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Nguy cơ), Phân tích cạnh tranh,...

Thủ tục thành lập công ty cổ phần gồm 2

Giấy chứng nhận kinh doanh


Đăng ký

a) Thu thập mẫu đăng ký

Người quảng bá phải thu thập mẫu đăng ký và các giấy tờ khác với một khoản phí từ văn phòng đăng ký. Sau đó, họ nên tự điền hoặc nên nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia tư vấn hoặc người ủng hộ.

b) Chuẩn bị tài liệu và trình nộp

Người quảng bá phải nộp mẫu đã điền đầy đủ lệ phí và các tài liệu sau trong văn phòng đăng ký:
- Biên bản.
- Cơ cấu vốn của công ty đề xuất.
- Danh sách giám đốc số lượng cổ phần mà họ đã mua.
- Khai báo về tên đề xuất của công ty.
Và một số tài liệu khác khi văn phòng đăng ký yêu cầu.
Nhà đăng ký đồng ý trên giấy nộp và phát hành Giấy chứng nhận thành lập công ty được đề xuất. Khi nhận được chứng chỉ đó, Công ty TNHH có thể bắt đầu kinh doanh.

c) Bắt đầu kinh doanh

Để có thể bắt đầu kinh doanh lấy được giấy chứng nhận bắt đầu, người quảng bá cần trình nộp một số các tài liệu sau:
- Bản sao của giấy chứng nhận thành lập công ty.
- Thông tin tên tuổi, nghề nghiệp của giám đốc.
- Đơn thỏa thuận của người làm giám đốc đứng lên làm giám đốc của công ty đó.
Và một số những tài liệu liên quan khác do nhà cung cấp yêu cầu.
Nhà đăng ký đồng ý trên giấy nộp cho Giấy chứng nhận bắt đầu của công ty được đề xuất. Khi nhận được chứng chỉ đó, Công ty TNHH tương đối hoàn thành thủ tục thành lập công ty cổ phần và có thể bắt đầu kinh doanh.

Chúc các bạn khởi nghiệp thành công.

          >> Thông tin thủ tục thành lập công ty

          >> Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh online cho doanh nghiệp nhỏ

Đánh giá :

Tags: Kinh doanh