Lọc dữ liệu trùng nhau từ 2 sheet trong excel

Lọc dữ liệu trùng nhau từ 2 sheet trong excel

Mục lục

Sử dụng excel trong tin học văn phòng rất phổ biến hiện nay hầu hết trong khắp các doanh nghiệp lớn nhỏ. Việc quản lý danh sách kho, nhân viên, nội dung công việc,... đều được list sẵn trên trang tính excel. Yêu cầu số lượng như vậy cũng không tránh khỏi những nhầm lẫn trùng lặp các giá trị cần list, bởi vậy mà tính năng lọc dữ liệu trùng nhau từ 2 sheet của excel sẽ hỗ trợ việc tìm kiếm và lọc những trùng lặp nhanh gọn nhất.

Hàm Vlookup

Hàm vlookup có vai trò và vị trí gì trong mục đích lọc trùng của excel? 

- Những ai đã từng tiếp cận với excel thì mới thấy hệ thống hàm của excel nhiều đến nhường nào, vlookup là một hàm thuộc Excel được dùng thông dụng trong việc tìm kiếm dữ liệu, tạo lên sự liên kết các sheet với nhau, rộng và nâng cao hơn là việc kiểm tra và tìm kiếm dữ liệu theo yêu cầu cho trước. 

- Một chức năng nâng cao khác là hàm còn được dùng để lọc dữ liệu trùng nhau giữa 2 sheet, được dùng khá phổ thông và hiện nay đã được cải thiện hơn so với bản cũ khiến việc lọc dữ liệu trùng không còn phức tạp và khó khăn nữa.

Cách lọc dữ liệu trùng

Sử dụng hàm Vlookup để phục vụ cho việc lọc dữ liệu trùng trước hết đó là việc tìm kiếm các dữ liệu trùng lặp để thực hiện thao tác cùng hàm Vlookup.

Theo dõi ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn về cách làm:

1. Đưa ra 2 bảng của 2 sheet, sheet 1 và sheet 2.
 Sheet 1:

Lọc dữ liệu trùng nhau từ 2 sheet trong excel

Lọc các dữ liệu trùng nhau từ 2 sheet trong excel


Sheet 2:

Lọc dữ liệu trùng nhau từ 2 sheet trong excel

Lọc các dữ liệu trùng nhau từ 2 sheet trong excel

Với sheet 1 chúng ta có list các danh sách tên để lọc các value trùng 
Sheet 2 là list các giá trị value gốc hay sẵn có.

Tại sheet 1 > nhấp chuột vào Formulas > chọn Insert Function

Mở ra hộp thoại mới ta làm thao tác như hình và OK

Lọc dữ liệu trùng nhau từ 2 sheet trong excel

Lọc các dữ liệu trùng nhau từ 2 sheet trong excel

Sau khi Ok hộp thoại mới mở ra, thao tác tiếp theo là nhập giá trị vào từng vùng dữ liệu của Vlookup

- Tại vùng dữ liệu thứ nhất Lookup_value nhấp vào sheet 1 > click vào tên đầu tiên trong bảng và tự động giá trị nhập vào vùng dữ liệu này sẽ được hiện trên cửa sổ.

- Vùng dữ liệu tiếp theo Table_array chọn vào sheet 2 > chọn tất cả vùng giá trị cần kiểm tra và tự động dữ liệu  xuất hiện trên cửa sổ đang làm việc.

- Ở dòng nhập dữ liệu thứ 3 Col_index_num vùng này yêu cầu nhập số vị trí cột mà muốn kiểm tra dữ liệu nếu là trùng, ở đây sẽ nhập là 1 để kiểm tra trong bảng dữ liệu ở sheet 1.

Lọc dữ liệu trùng nhau từ 2 sheet trong excel

Lọc các dữ liệu trùng nhau từ 2 sheet trong excel

- Phần cuối cùng thường hay để số 0
=> OK
=> Đưa ra kết quả tại bảng sheet 1 tên người trùng 
Nhấp kéo giữ chuột từ ô đầu tiên xuống hết các giá trị dưới, được kết quả. Dữ liệu có kết quả là #N/A là những giá trị không trùng với dữ liệu khác.

Chỉ việc thực hiện các thao tác cơ bản và đơn giản, người dùng có thể dễ dàng nhanh gọn việc check và lọc các dữ liệu trùng nhau giữa các sheet trong Excel rất chính xác. Để học được nhiều hàm hơn trong hệ thống hàm của excel, nhanh tay đăng kí tham gia Trở thành cao thủ hàm excel trong 10 giờ do các chuyên gia hàng đầu của UNICA giảng dạy.

Học nhiều hơn để vươn xa hơn. Chúc các bạn thành công !

>> Hướng dẫn cách lọc dữ liệu trong excel chuẩn nhất

>> Cách sắp xếp dữ liệu có điều kiện trong Excel

>> Cách dùng hàm Vlookup với 2 điều kiện cho trước


Tags: Excel