Hàm IF và cách dùng hàm IF trong Excel chi tiết dễ hiểu

Hàm IF và cách dùng hàm IF trong Excel chi tiết dễ hiểu

Mục lục

Chắc hẳn trong quá trình bạn thao tác trên Excel thì đã gặp hàm IF rồi đúng không nào? Đây là một hàm vô cùng quan trọng, được dùng kết hợp với 64 hàm khác để tính toán, phục vụ nhiều loại dữ liệu phức tạp. Có thể nói đây là một trong những hàm cơ bản trong Excel
Sau đây chúng ta sẽ đi vào cụ thể về hàm này!

             >>     Hướng dẫn cách dùng hàm ifs trong Excel
             >>     Cách dùng hàm If nhiều điều kiện
             >>     Cách dùng hàm IF kết hợp với hàm VLOOKUP trong Excel

Mục đích hàm If trong Excel

Kiểm tra một điều kiện cụ thể cho trước, hoặc nhiều điều kiện kết hợp.
Cú pháp
= IF (logic_test, [value_if_true], [value_if_false])
Trong đó: 
Hàm IF có 3 đối số, nhưng chỉ có một đối số đầu tiên là bắt buộc, hai đối số còn lại là tùy chọn.
logic_test - [bắt buộc]Một giá trị hoặc biểu thức logic có thể được đánh giá là TRUE hoặc FALSE.
value_if_true - [tùy chọn] Giá trị sẽ trả về khi logic_test ước lượng thành TRUE.
value_if_false - [tùy chọn] Giá trị sẽ trả về khi logic_test ước tính thành FALSE.

Ví dụ minh họa hàm If trong Excel


Cách dùng hàm if trong excel

Ví dụ: Nếu học sinh có điểm số lớn hơn 70 sẽ Đạt còn thấp hơn là Không đạt, ta có: =IF(B3>70,"Đạt","Không đạt"). Nhiều điều kiện có thể được kiểm tra bằng cách lồng ghép thêm hàm IF. Hàm IF có thể được kết hợp với các hàm logic như AND, OR.
Tại ví dụ trên, kết quả khi được điền vào trả về kết quả: Nếu giá trị trong B3 lớn hơn 70, hãy trả về "Đạt". Nếu không, kết quả sẽ là "Không đạt".
Công thức này có thể được đảo ngược lại.  Một công thức có cùng kết quả có thể được viết như sau
= IF ( B3 < 70 , "Không đạt" , "Đạt" )

Cách dùng hàm if trong excel
Cách dùng hàm if trong excel

>>> Đăng ký ngay khóa học Excel online tại UNCIA ngay hôm nay!

Nếu giá trị trong C3 nhỏ hơn 70, hãy trả về "Không đạt". Nếu không, hãy trả lại "Đạt".
Bạn tiến hành kéo rê chuột xuống toàn bộ hàng sẽ có kết quả đúng y như hình.
Kết hợp hàm IF lồng nhau:
Hàm IF có thể được kết hợp, lồng ghép với nhau. Kết hợp các hàm IF là công thức trong đó có ít nhất một hàm IF được lồng ghép vào nhau để kiểm tra thêm các điều kiện và trả về kết quả khả chính xác hoặc cụ thể hơn. 
Ví dụ: công thức sau đây có thể được sử dụng để trả về kết quả điểm thay vì kết quả đạt / không đạt:
= IF ( B3 < 70 , "F" , IF ( C6 < 75 , "D" , IF ( C6 < 85 , "C" , IF ( C6 < 95 , "B" , "A" ))))

Cách dùng hàm if trong excel
Cách dùng hàm if trong excel


Khi bạn đang xây dựng điều kiện kiểm tra với IF, bạn có thể sử dụng bất kỳ công thức nào sau đây:

Phép toán       Ý nghĩa                          Thí dụ
= =               tương đương với              A1 = D1
>                  lớn hơn                             A1> D1
> =               lớn hơn hoặc bằng           A1> = D1
<                  ít hơn                                A1
<=                ít hơn hoặc bằng              A1 <= D1
<>                không bằng                      A1 <> D1.

Kết luận

Hy vọng rằng, bài viết trên đã giúp bạn hiểu những gì căn bản nhất về hàm IF trong Excel. Trên thực tế, hàm IF còn kết hợp với rất nhiều các hàm khác và hỗ trợ rất nhiều quá trình tính toán, xử lý số liệu trong ExcelTại các bài viết tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nhé.

Hãy theo dõi và cảm ơn bạn đã đọc!

>> Trở thành cao thủ Excel trong 10 giờ


 


Tags: Excel Hàm Excel