Hàm And và cách sử dụng hàm And trong Excel

Hàm And và cách sử dụng hàm And trong Excel

Mục lục

Hàm AND là một trong các hàm lô-gic phổ biến nhất, để xác định xem liệu tất cả các điều kiện trong một dữ liệu cho trước có đúng hay không. Kết quả trả về cũng tương tự các hàm Logic khác là TRUE và FALSE.
Trong bài dưới đây chúng ta sẽ cùng làm thật nhiều ví dụ về hàm AND để các bạn có thể hình dung chính xác về công dụng cũng như cách sử dụng của hàm này.

             >>     Hàm PRODUCTvà cách dùng hàm PRODUCT trong Excel
             >>    Các Lỗi #value và cách sửa lỗi #value trong Excel nhanh nhất
             >>     Hàm ROUND và cách sử dụng hàm ROUND trong Excel
             >>     Hàm RAND và cách dùng hàm Rand trong Excel kèm ví dụ

1 Công thức

AND(logical1, [logical2], …)
Trong đó:
Logic là điều kiện bạn muốn kiểm tra có thể đánh giá thành TRUE hoặc FALSE. 
Điều kiện đầu tiên (logic1) là bắt buộc, điều kiện tiếp theo (logic2) là tùy chọn.


2 Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm And, hàm And kết hợp với IF?


Ta có bảng số liệu sau về số khóa học và số lượng học viên đăng ký học, số lượng học viên hoàn thành khóa học như dưới đây:

Ví dụ minh họa hàm And
Ví dụ minh họa hàm And

Yêu cầu: Sử dụng hàm AND để kiểm tra:

Công thức: =AND(A2="Bói Tarot",B2>C2)
=> Trả về TRUE nếu A2 chứa "Bói Tarot" và B2 lớn hơn C2, FALSE nếu không.
=AND(B2>1000, B2=C2)

=> Trả về TRUE nếu B2 lớn hơn 1000 và B2 bằng với C2, FALSE nếu không.
Ta có kết quả lần lượt như bảng 1 và bảng 2
Bảng 1:( Công thức 1) 

Ví dụ minh họa hàm And
 

Ví dụ minh họa hàm And

Bảng 2:( Công thức 2)

Ví dụ minh họa hàm And
 

Ví dụ minh họa hàm And

Hàm Excel AND - hàm sử dụng phổ biến?


Thật vậy, hàm Excel AND nếu chỉ đơn thuần thì rất ít ứng dụng. Nhưng kết hợp với các hàm Excel khác, AND có thể mở rộng đáng kể các chức năng khác.
Một trong những cách sử dụng phổ biến nhất của hàm Excel AND được tìm thấy trong đối số logic_test của hàm IF để kiểm tra một số điều kiện thay vì chỉ một điều kiện. 
Ví dụ: Ta sử dụng bảng dữ liệu trên,bạn có thể kết hợp bất kỳ hàm AND nào với hàm IF và nhận được kết quả tương tự như sau:
Nhập công thức: =IF(AND(A2="Bói Tarot", B2>C2), "Kết quả tốt", "Kết quả chưa đạt")

Ví dụ minh họa hàm And
 

Ví dụ minh họa hàm And

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu được các ví dụ chi tiết nhất của hàm And và cách kết hợp nó với hàm IF ra sao. Và còn rất nhiều những khóa học tin học văn phòng siêu hấp dẫn đến từ chuyên gia hàng đầu Unica trực tiếp chia sẻ. Chúc bạn thành công!

Đánh giá :

Tags: Excel