Hàm OR và cách dùng hàm OR trong Excel

Hàm OR và cách dùng hàm OR trong Excel

Mục lục

Nếu các bạn thường xuyên sử dụng Excel thì không thể không biết đến các hàm Logic. Trong Excel thì có 4 hàm Logic cơ bản, là OR, AND, NOT, XOR. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết nhất về hàm OR và cách sử dụng nó như thế nào nhé!

Mô tả

Hàm OR là một hàm logic để kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc. OR trả về kết quả TRUE hoặc FALSE. Ví dụ: để kiểm tra A2 cho "x" hoặc "y", hãy sử dụng = OR (A2 = "x", A2 = "y"). Ngoài ta OR thường xuyên kết hợp với hàm điều kiện IF.

Công thức


OR(logical1, [logical2], …)
Trong đó
Logical 1: Là một giá trị logic đầu tiên hoặc là điều kiện bắt buộc cho đánh giá
Logical 2: Là một giá trị logic thứ 2, tùy chọn
Sử dụng hàm OR để kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc, tổng cộng tối đa 255 điều kiện.

Làm sao sử dụng hàm OR trong Excel?

Ở phần này chúng ta sẽ làm ví dụ hàm OR thông thường và kết hợp với hàm IF
Ví dụ 1: Ta có bảng sau, thể hiện số lượng học viên các tháng  và số lượng học viên đã hoàn thành khóa học qua các tháng. Bây giờ hãy sử dụng công thức OR để kiểm tra 

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel
Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel

Giải thích như sau: 

=OR(A2="Bói Tarot", A2="Tự học Yoga")

Sẽ trả về: TRUE nếu A2 chứa "Bói Tarot" hoặc "Tự học Yoga", FALSE nếu không có giá trị nào

=OR(B2>=1000, C2>=900) 

Sẽ trả về: TRUE nếu B2 lớn hơn hoặc bằng 1000 hoặc C2 lớn hơn hoặc bằng 900, FALSE nếu không.

Ta nhập công thức tại ô D2 và E2 sau đó kéo rê chuột đến những ô cần điền kết quả, ta có kết quả như dưới đây.
Công thức 1:

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel
Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel

Công thức 2:

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel
Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel

Ví dụ 2: Kết hợp OR và hàm IF: Ta vẫn sử dụng số liệu ở ví dụ 1

Giải thích như sau: 

=IF(OR(B2>1000, C2>900), "Kết quả Tốt", "Kết quả chưa tốt")

Công thức trả về " Kết quả tốt " nếu một số trong ô B2 lớn hơn 1000 hoặc số trong C2 lớn hơn 900, " Kết quả không tốt " nếu không.

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel
Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel


Vậy là trên đây chúng ta đã nắm rõ về hàm OR trong Excel. Các bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về hàm AND, NOT, XOR các bạn nhé! Đặc biệt, bạn hoàn toàn có thể trang bị cho mình hệ thống kiến thức hàm excel đầy đủ và hữu ích nhất với khóa học Trở thành cao thủ hàm Excel trong 10 giờ.

Chúc các bạn thành công!

>>     Hàm RIGHT và Cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel

>>     Hàm Average và cách tính trung bình trong Excel bằng hàm Average

>>     Dùng hàm Averageif tính trung bình có điều kiện trong Excel

>>     Hàm ROUND và cách sử dụng hàm ROUND trong Excel


Tags: Excel