Thủ thuật giúp bạn tính tuổi trong excel đơn giản từ ngày sinh

Thủ thuật giúp bạn tính tuổi trong excel đơn giản từ ngày sinh

Mục lục

Chẳng hạn, bạn nhận được một loạt dữ liệu ngày sinh khác nhau trong Excel và bạn cần chuyển đổi các ngày sinh này để hiển thị tuổi chính xác của chúng trong Excel, bạn muốn tìm hiểu như thế nào? Bài viết này liệt kê một số mẹo để chuyển đổi ngày sinh thành tuổi trong Excel một cách dễ dàng. 

             >>    Cách sử dụng hàm DSUM chi tiết kèm ví dụ minh họa
             >>    Các hàm xác định ngày tháng trong Excel

Phương pháp 1: Chuyển ngày sinh sang tuổi bằng phép trừ

Thông thường chúng ta tính tuổi của ai đó với ngày hiện tại trừ đi ngày sinh. Nó cũng tương tự như vậy trong Excel.
Bước 1: Nhập ngày hiện tại vào một ô trống, chẳng hạn như 2016/4/7 trong Ô Bước 2: Trong một ô trống khác (ở ví dụ này là ô C2).
Nhập công thức = INT ((B2-A2) / 365) và nhấn phím Enter .

Ví dụ tính tuổi trong excel
Ví dụ tính tuổi trong excel

Phương pháp 2: Chuyển đổi ngày sinh sang tuổi với chức năng DATEDIF

Hàm DATEDIF() giúp các bạn tính tổng số năm, tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước.
Công thức DATEDIF(start_date,end_date,unit)
Trong đó:
- start_day: ngày bắt đầu cần tính toán.
- end_day: ngày kết thúc, end_day cần lớn hơn start_day.
- unit: loại kết quả trả về của việc tính toán, cần viết trong dấu ngoặc kép.
Trong đó: 
y: số năm chênh lệch giữa start_day và end_day.
m: số tháng chênh lệch giữa start_day và end_day.
d: số ngày chênh lệch giữa start_day và end_day.
md: số ngày chênh lệch giữa start_day và end_day, không phụ thuộc vào số năm, số tháng.
ym:    số tháng chênh lệch giữa start_day và end_day, không phụ thuộc vào số năm, số ngày.
yd:    số ngày chênh lệch giữa start_day và end_day, không phụ thuộc vào số năm.

Ví dụ: Nhập công thức = DATEDIF (A2, NOW (), "y") vào một ô trống, nó sẽ tính tuổi ngay sau khi nhấn phím Enter.
- A2: là ngày bắt đầu (năm sinh).
-NOW() là hàm để lấy ngày tháng năm hiện tại của máy tính.
-y  để xác định giá trị trả về là khoảng chênh lệch giữa năm hiện tại và năm sinh.

Ví dụ tính tuổi trong excel
Ví dụ tính tuổi trong excel


Phương pháp 3 : Chuyển đổi ngày sinh thành tuổi chính xác với chức năng DATEDIF

Bạn cần tính toán chính xác bao nhiêu năm, tháng và ngày kể từ ngày sinh đến ngày hiện tại. Thì chúng ta sẽ áp dụng công thức sau đây
= DATEDIF (A2, HÔM NAY (), "Y") & "Năm", & DATEDIF (A2, TODAY (), "YM") & "Tháng," & DATEDIF (A2, HÔM NAY (), "MD") & "Ngày"

Ví dụ tính tuổi trong excel
Ví dụ tính tuổi trong excel

Như hình trên thì ta tìm ra được kết quả chính xác là 3 năm, 8 tháng và 14 ngày.

Phương pháp 4: Chuyển đổi ngày sinh sang tuổi với chức năng ROUNDDOWN

Cú pháp: = ROUNDDOWN(YEARFRAC(start_date, end_date, [basis]))
Trong đó:
- start_date: Ngày bắt đầu cần tính số năm, là tham số bắt buộc.
- end_date: Ngày kết thúc muốn tính số năm, là tham số bắt buộc.
- basis: Cơ sở xác định cách đếm ngày, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:
+ basis =0 -> Cơ sở đếm ngày theo US(NASD) 30/360.
+ basis =1 -> Cơ sở đếm ngày là số ngày thực tế/ năm thực tế.
+ basis =2 -> Cơ sở đếm ngày là số ngày thực tế/ 1 năm 360 ngày.
+ basis =3 -> Cơ sở đếm ngày là số ngày thực tế / 1 năm có 365 ngày.
+ basis =4 -> Cơ sở đếm ngày theo EUROPEAN 30/360.
Chú ý:
- Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số sê – ri để thuận lợi cho quá trình tính toán.
- Tất cả các đối số của hàm nếu là số thập phân -> bị cắt cụt thành số nguyên.
- Nếu giá trị start_date, end_date không phải ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!
- Nếu basis nằm ngoài các giá trị 0 tới 4 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM.
Ví dụ: Một chức năng khác để chuyển đổi ngày sinh thành tuổi là = ROUNDDOWN (YEARFRAC (A2, TODAY (), 1), 0) , sẽ chỉ ra một độ tuổi tiêu chuẩn, chẳng hạn như 27.

Ví dụ tính tuổi trong excel

Như vậy các bạn đã biết cách tính tuổi cực kỳ hữu ích trong Excel. !

Đánh giá :

Tags: Excel Kiến thức