Cách sử dụng hàm MID trong Excel cực đơn giản, bạn nên biết

Cách sử dụng hàm MID trong Excel cực đơn giản, bạn nên biết

Mục lục

Hàm MID trong Excel là một hàm văn bản, cho phép bạn trích xuất một chuỗi ký tự bất kỳ từ một chuỗi văn bản khác. Hàm MID có thể hữu ích trong nhiều trường hợp, như khi bạn muốn xuất tên và họ từ một chuỗi họ tên đầy đủ, khi bạn muốn trích xuất một từ chứa một hoặc nhiều ký tự cụ thể hoặc khi bạn muốn khiến hàm MID trả về một số. Trong bài viết này, Unica sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm MID trong excel cùng với một số ví dụ minh họa và một số lưu ý quan trọng.

Video hướng dẫn cách dùng hàm Mid trong Excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm MID trong Excel

1. Cú pháp của hàm mid trong excel

Công thức mid trong excel là:

=MID(text, start_num (a), num_chars(b))

Trong đó:

- text là chuỗi văn bản mà bạn muốn trích xuất một phần.

- start_num (a) là vị trí bắt đầu của phần văn bản bạn muốn trích xuất, tính từ trái sang phải.

- num_chars (b) là số ký tự của phần văn bản bạn muốn trích xuất.

>>> Xem thêm: Cách sử dụng hàm Right trong Excel đơn giản, có ví dụ chi tiết

>>> Xem thêm: Tìm hiểu hàm LEFT trong excel chi tiết cho người mới bắt đầu

cu-phap-ham-mid.jpg

Cú pháp của hàm mid trong excel

Lưu ý:

- Trường hợp 1: Nếu b< 0 (tức b là số âm) thì hàm MID sẽ trả về lỗi VALUE! trong Excel.

- Trường hợp 2: Nếu a< 1 thì hàm MID sẽ trả về giá trị lỗi @VALUE!.

- Trường hợp 3: Nếu a lớn hơn độ dài các ký tự đã cho  thì hàm MID sẽ cho kết quả rỗng.

- Trường hợp 4: Nếu a nhỏ hơn độ dài của chuỗi ký tự đã cho, nhưng a cộng với b lớn hơn độ dài chuỗi ký tự thì hàm MID sẽ trả về từ a đến ký tự cuối cùng của chuỗi ký tự.

2. Hướng dẫn cách dùng hàm mid trong excel

Để sử dụng hàm MID trong Excel, bạn cần nhập công thức vào một ô trống và nhấn Enter. Bạn có thể nhập các tham số của hàm MID bằng cách gõ trực tiếp vào công thức hoặc bằng cách chọn các ô chứa giá trị của các tham số. Bạn cũng có thể sử dụng các hàm khác hoặc các toán tử để tính toán các tham số của hàm MID.

Dưới đây là một số ví dụ cách sử dụng hàm MID trong Excel:

2.1. Cách xuất tên

Giả sử bạn có một danh sách các họ tên đầy đủ của nhân viên trong cột A, bạn muốn xuất tên và họ của họ vào các cột B và C. 

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu 1:

bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: Dùng hàm MID để trích xuất tên của các sinh viên có trong bảng 1.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Nhập công thức =MID(B3;10;4) vào ô C3.

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức MID

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả là lâm.

ket-qua-sau-khi-nhap-cong-thuc.jpg

Kết quả sau khi nhập công thức

- Bước 3: Nhập công thức hàm MID tương tự cho các ô bên dưới sẽ thu được kết quả như sau:

bang-ket-qua-cuoi.jpg

2.2. Sử dụng hàm MID để trích xuất họ

Khi sử dụng hàm MID để lấy họ trong bảng họ tên đầy đủ thì phần start_num bạn luôn đặt là 1. 

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu 2

bang-du-lieu.jpg

Bảng dữ liệu 2

Yêu cầu: Dùng hàm MID để trích xuất họ của những người xuất hiện trong bảng 2.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Ở ô C3 nhập công thức =MID(B3;1;4).

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức vào ô 

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả là Trần. 

ket-qua-sau-khi-nhap-cong-thuc.jpg

Kết quả sau khi nhập công thức 

- Bước 3: Đặt công thức tương tự ở các ô bên dưới sẽ thu được bảng kết quả là:

bang-ket-qua-cuoi.jpg

Bảng kết quả dữ liệu 2

2.3. Cách trích xuất chuỗi ký tự nằm giữa hai dấu cách

Muốn sử dụng hàm mid trong excel để trách ra chuỗi ký tự nằm giữa 2 dấu cách, bạn áp dụng công thức sau: 

=MID(A2, SEARCH(” “,A2)+1, SEARCH (” “, A2, SEARCH (” “,A2)+1) – SEARCH (” “,A2)-1)

Trong đó:

- Hàm SEARCH để xác định vị trí của dấu cách đầu tiên, sau đó cộng thffm 1 để chuỗi ký tự trích ra bắt đầu bằng ký tự đứng ngay sau dấu cách.

- Hàm SEARCH(” “,A2,SEARCH(” “,A2)+1) để bắt đầu tìm kiếm từ ký tự đầu tiên sau dấu cách thứ 2. 

- Hàm SEARCH (” “, A2, SEARCH (” “,A2)+1) – SEARCH (” “,A2) để trừ đi vị trí 2 khoảng không của 2 dấu cách. 

cach-su-dung-ham-mid-trong-excel-de-cat-chuoi

Sử dụng hàm MID để cắt chuỗi ký tự giữa 2 dấu cách

2.4. Cách tách chữ từ vị trí bất kỳ

Để tách chữ từ vị trí bất kỳ, bạn áp dụng công thức hàm Trim như sau:

 =TRIM(MID(SUBSTITUTE(string,” “,REPT(” “,LEN(string))), (N-1)*LEN(string)+1, LEN(string))) 

Trong đó:

- String là chuỗi văn bản ban đầu trong ô tính.

- N là số thứ tự của từ cần trích xuất trong dãy chữ.

- LEN là hàm lấy tổng chiều dài của chuỗi văn bản gốc.

- REPT là hàm lặp lại một ký tự cụ thể với số lần nhất định.

- SUBSTITUTE là thay thế một ký tự bằng một ký tự khác.

- TRIM là loại bỏ dấu cách.

cach-su-dung-ham-mid-trong-excel-de-tach-chu

Dùng hàm MID để tách chữ từ vị trí bất kỳ

2.5. Cách trích xuất một từ chứa một hoặc nhiều ký tự cụ thể

Đối với những bảng dữ liệu chứa nhiều ký tự cả số và chữ, bạn có thể sử dụng hàm MID để lấy ký tự cụ thể. 

Ví dụ: Cho câu văn ngắn sau đây:

cho-du-lieu.jpg

Ví dụ trích xuất một từ chứa một hoặc nhiều ký tự cụ thể

Yêu cầu: Dùng hàm MID để trích xuất 40$ trong câu trên.

Cách dùng hàm mid excel:

- Bước 1: Nhập công thức sau vào ô C31:

=TRIM(MID(SUBSTITUTE(B31;" ";REPT(" ";99));MAX(1;FIND("$";SUBSTITUTE(B31;" ";REPT(" ";99)))-50);99)).

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức sau vào ô C31

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả là 40$:

ket-qua-sau-khi-nhap-cong-thuc.jpg

Kết quả 

2.6. Cách khiến hàm mid trong excel trả về một số

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu:

bang-du-lieu.jpg

Ví dụ hàm mid trả về một số

Yêu cầu: Trích xuất toàn bộ phần số trong cột C bằng hàm MID.

Cách thực hiện lệnh mid trong excel:

- Bước 1: Nhập công thức hàm value trong excel kết hợp với hàm MID:

=VALUE(MID(C3;7;4)) vào ô D3.

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức VALUE

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả là 2245.

ket-qua-sau-khi-nhap-cong-thuc.jpg

Kết quả là 2245

- Bước 3: Kéo chuột xuống các ô bên dưới sẽ thu được bảng kết quả dưới đây:

bang-ket-qua-cuoi.jpg

Bảng kết quả hàm mid trả về một số

3. Hàm mid kết hợp search

Hàm SEARCH trong Excel là một hàm văn bản, cho phép bạn tìm kiếm một chuỗi ký tự trong một chuỗi văn bản khác, và trả về vị trí của chuỗi ký tự đó. Hàm SEARCH khác với hàm FIND ở chỗ nó không phân biệt chữ hoa chữ thường, và có thể sử dụng các ký tự đại diện (* và ?) để tìm kiếm các ký tự bất kỳ.

Bạn có thể sử dụng hàm SEARCH để thay thế cho hàm FIND trong các công thức sử dụng hàm MID, nếu bạn muốn tìm kiếm một chuỗi ký tự không cần thiết phải chính xác hoặc nếu bạn muốn tìm kiếm một chuỗi ký tự có chứa các ký tự đại diện.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu 4:

bang-du-lieu.jpg

Ví dụ hàm mid kết hợp search

Yêu cầu: Trích xuất các ký tự ở giữa 2 cái tên trong bảng dữ liệu số 4.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Nhập công thức =MID(B13;SEARCH(" ";B13)+1;8) vào ô C13.

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức MID

Giải thích hàm:

+ MID: Là lệnh hàm lấy kết quả ở giữa.

+ B13: Là ô tham chiếu lấy dữ liệu.

+ SEARCH: Là lệnh hàm tìm kiếm ký tự.

+ +1: Là giá trị kết quả sẽ cộng thêm từ Find_text. Ở đây mình muốn kết quả hiển thị sau khoảng cách nên chọn giá trị là 1.

+ 8: Là số lượng ký tự muốn hiển thị.

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả là Văn Minh.

ket-qua-sau-khi-nhap-cong-thuc.jpg

Kết quả sau khi nhập công thức

- Bước 3: Nhập công thức tương tự ở ô C14 sẽ thu được kết quả là Thị Kim.

bang-ket-qua-cuoi.jpg

Kết quả ở ô C14

Lưu ý khi sử dụng hàm MID trong excel

Khi sử dụng hàm MID trong Excel, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

- Hàm MID sẽ trả về một chuỗi văn bản, không phải một số. Nếu bạn muốn sử dụng kết quả của hàm MID như một số, bạn cần chuyển đổi nó bằng cách sử dụng hàm VALUE hoặc thêm dấu cộng (+) trước công thức.

- Hàm MID sẽ trả về lỗi #VALUE! nếu các tham số của nó không phải là các giá trị hợp lệ. Ví dụ, nếu bạn nhập một số âm hoặc không nguyên cho tham số start_num hoặc num_chars, hoặc nếu bạn nhập một chuỗi văn bản không chứa ký tự bạn muốn tìm cho tham số text.

- Hàm MID sẽ trả về một chuỗi rỗng (“”) nếu tham số num_chars bằng 0, hoặc nếu tham số start_num lớn hơn độ dài của chuỗi văn bản.

- Hàm MID sẽ trả về phần còn lại của chuỗi văn bản nếu tham số num_chars lớn hơn số ký tự còn lại từ vị trí start_num cho đến cuối chuỗi văn bản.

luu-y-khi-dung-ham-mid.jpg

Lưu ý khi sử dụng hàm MID trong excel

Ứng dụng của hàm MID trong cuộc sống

Hiện nay, hàm MID được sử dụng khá rộng rãi, và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

+ Ví dụ, trong lĩnh vực kinh doanh, hàm MID được dùng để thống kê số liệu, lập báo cáo khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty.

Ngoài ra, các nhân viên kế toán hay theo học Kế toán online áp dụng hàm MID để lọc ra các số điện thoại, địa chỉ email, tên khách hàng, tên nhân viên để giúp việc tính toán trở nên thuận tiện hơn.

Thay vì cách tính toán thông thường, việc sử dụng hàm MID sẽ mang lại hiệu quả cao trong công việc. 

Tổng kết

Hàm MID trong Excel là một hàm văn bản rất hữu ích, cho phép bạn trích xuất một chuỗi ký tự bất kỳ từ một chuỗi văn bản khác. Bạn có thể sử dụng hàm MID để làm nhiều việc khác nhau, như xuất tên và họ, trích xuất từ chứa ký tự cụ thể, khiến hàm MID trả về một số, và kết hợp với các hàm khác trong Excel để thực hiện các thao tác phức tạp hơn. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý một số điểm khi sử dụng hàm MID, để tránh những lỗi không mong muốn. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm MID trong Excel. 

>>> Xem thêm: Trọn bộ khóa học tin học văn phòng từ giảng viên chuyên gia hàng đầu chỉ từ 99K/khóa

Ngoài những ví dụ mà Unica đã chia sẻ trong bài viết trên, nếu bạn đọc muốn tìm hiểu chi tiết hơn nữa về cách sử dụng của hàm MID trong Excel thì có thể tham khảo nội dung Video bài giảng dưới đây. 

>>> Cảm ơn các bạn đã học Excel Online cùng Unica trong bài viết.

Đánh giá :

Tags: Excel