Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn

Cách sử dụng hàm Right trong Excel đơn giản, có ví dụ chi tiết

Hàm Right là một hàm văn bản trong Excel, cho phép bạn trích xuất một số ký tự từ bên phải của một chuỗi ký tự. Hàm Right có thể hữu ích khi bạn muốn cắt chuỗi ký tự theo các tiêu chí khác nhau, như lấy tên tệp, định dạng ngày tháng, mã sản phẩm,... Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm Right trong Excel một cách đơn giản, có ví dụ chi tiết cho từng trường hợp. Bạn cũng sẽ biết được các lợi ích của việc sử dụng hàm Right, công thức hàm Right trong Excel, các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Right và cách khắc phục.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel

1. Lợi ích của việc sử dụng hàm Right

Hàm Right có nhiều lợi ích khi sử dụng trong Excel, đặc biệt là khi bạn muốn xử lý các chuỗi ký tự có độ dài khác nhau hoặc có các ký tự đặc biệt. Một số lợi ích của việc sử dụng hàm Right là:

- Cho phép bạn lấy một số ký tự từ bên phải của một chuỗi ký tự một cách nhanh chóng và dễ dàng, chỉ cần nhập vào số ký tự bạn muốn lấy.

- Có thể kết hợp với các hàm khác như Value, Len, Search,... để tăng tính linh hoạt và đa dạng của việc cắt chuỗi ký tự theo nhiều điều kiện khác nhau.

- Có thể giúp bạn loại bỏ các ký tự không mong muốn hoặc không cần thiết từ bên phải của một chuỗi ký tự, như khoảng trắng, dấu phẩy, dấu chấm,...

- Giúp bạn định dạng lại các chuỗi ký tự theo ý muốn, như chuyển đổi số thành chữ, chuyển đổi ngày tháng sang định dạng khác,...

loi-ich-cua-viec-dung-ham-Right.jpg

Lợi ích của việc sử dụng hàm Right

2. Công thức hàm right trong excel

Công thức hàm lấy ký tự bên phải trong excel Right có dạng như sau:

=RIGHT(text,num_chars)

Trong cú pháp hàm right này:

- text: là chuỗi ký tự mà bạn muốn lấy một số ký tự từ bên phải. Bạn có thể nhập trực tiếp vào công thức hoặc tham chiếu đến một ô chứa chuỗi ký tự.

- num_chars: là số ký tự mà bạn muốn lấy từ bên phải của chuỗi ký tự. Bạn phải nhập vào một số nguyên dương. Nếu bạn bỏ qua tham số này hoặc nhập vào một số âm hoặc không phải số, hàm Right sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu 1:

cho-bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: Dùng hàm right để lấy phần tên của từng người trong bảng 1.

Cách làm:

- Bước 1: Nhập công thức =RIGHT(A2;6) vào ô B3. 

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức RIGHT vào ô B3

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả là Phương.

ket-qua-sau-khi-nhap-cong-thuc.jpg

Kết quả sau khi nhập công thức

- Bước 3: Đặt công thức phù hợp với những ô bên dưới sẽ thu được bảng kết quả sau:

ket-qua.jpg

>>> Tất cả đều có trong cuốn sách "HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EXCEL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO"

ĐĂNG KÝ MUA NGAY

3. Cách sử dụng hàm Right trong Excel để cắt chuỗi ký tự bên phải

Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách sử dụng hàm Right trong Excel để cắt chuỗi ký tự bên phải theo nhiều trường hợp khác nhau. Mỗi trường hợp sẽ có ví dụ chi tiết để bạn dễ hình dung.

3.1. Dùng hàm RIGHT tìm ký tự

Bạn có thể dùng hàm Right để tìm một số ký tự bất kỳ từ bên phải của một chuỗi ký tự, chỉ cần nhập vào số ký tự bạn muốn lấy.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu số 2:

cho-bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: Tìm đuôi và số hiệu của từng loại tệp trong bảng số 2.

Cách sử dụng hàm right trong excel:

- Bước 1: Đặt công thức =RIGHT(A15;7) vào ô B15.

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức vào ô B15

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả là 01.xlsx.

ket-qua-sau-khi-nhap-cong-thuc.jpg

Kết quả sau khi nhập công thức 

- Bước 3: Sao chép công thức xuống các ô bên dưới sẽ thu được kết quả như sau:

ket-qua.jpg

3.2. Hàm RIGHT tìm ký tự số

Bạn có thể dùng hàm Right để tìm một số ký tự số từ bên phải của một chuỗi ký tự, chỉ cần nhập vào số ký tự bạn muốn lấy.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu 3:

cho-bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: Tìm hai chữ số cuối của từng mã sản phẩm bằng cách dùng hàm right.

Cách sử dụng hàm right trong excel:

- Bước 1: Đặt con trỏ chuột vào ô B27 rồi viết công thức =RIGHT(A27;2).

nhap-cong-thuc.jpg

Viết công thức RIGHT

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả là 23.

ket-qua-sau-khi-nhap-cong-thuc.jpg

Kết quả sau khi nhập công thức

- Bước 3: Sao chép công thức xuống các ô bên dưới sẽ có được bảng kết quả tách số ra khỏi chuỗi như sau:

ket-qua.jpg

3.3. Cách sử dụng hàm right trong excel để xuất ký tự sau 1 ký tự cụ thể

Bạn có thể dùng hàm Right để xuất ra các ký tự sau một ký tự cụ thể từ bên phải của một chuỗi ký tự, bằng cách kết hợp với hàm Search để tìm vị trí của ký tự cụ thể đó.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu 4:

cho-bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: Lấy phần tên miền của các địa chỉ email, tức là gmail.com, yahoo.com.vn, outlook.com, bing.com.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Nhập công thức =RIGHT(A38;LEN(A38)-SEARCH("@";A38)) vào ô B38.

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức vào ô B38

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả là gmail.com.

ket-qua-sau-khi-nhap-cong-thuc.jpg

Kết quả sau khi nhập công thức

- Bước 3: Sao chép công thức xuống bên dưới sẽ thu được bảng kết quả tách địa chỉ trong excel như sau:

ket-qua.jpg

3.4. Hàm RIGHT loại n ký tự đầu tiên trong chuỗi

Bạn có thể dùng hàm Right để loại bỏ một số ký tự đầu tiên trong một chuỗi ký tự, bằng cách trừ đi số ký tự bạn muốn loại bỏ khỏi độ dài của chuỗi ký tự.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu 5:

cho-bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: Loại bỏ mã quốc gia "+84 " khỏi các số điện thoại, chỉ giữ lại số điện thoại trong nước

Cách sử dụng hàm right trong excel:

- Bước 1: Ở ô B52, bạn nhập công thức là =RIGHT(A48;LEN(A48)-4).

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức RIGHT vào ô B52

Trong đó A48 là ô chứa số điện thoại, LEN(A48) là độ dài của chuỗi ký tự trong ô A48, 4 là số ký tự bạn muốn loại bỏ từ đầu chuỗi ký tự. Hàm Right sẽ lấy số ký tự bằng với độ dài của chuỗi ký tự trừ đi số ký tự bạn muốn loại bỏ, tức là các ký tự còn lại từ bên phải. 

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả là 123 456 789.

ket-qua-sau-khi-nhap-cong-thuc.jpg

Kết quả sau khi nhập công thức

- Bước 3: Kéo thả chuột xuống phía dưới sẽ thu được bảng kết quả như sau:

ket-qua.jpg

4. Hướng dẫn cách cắt chuỗi bên phải với hàm Right nhiều điều kiện

Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cắt chuỗi ký tự bên phải với hàm Right nhiều điều kiện, có ví dụ chi tiết cho từng trường hợp.

4.1. Kết hợp hàm Value và Right để lấy kí tự số bên phải của dữ liệu

Bạn có thể kết hợp hàm Value và hàm Right để lấy kí tự số bên phải của dữ liệu, bằng cách chuyển đổi chuỗi ký tự thành số và lấy một số chữ số từ bên phải của số đó.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu 6:

cho-bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: Lấy hai chữ số sau dấu thập phân của các giá trị trong bảng dữ liệu 6.

Cách sử dụng hàm right trong excel:

- Bước 1: Nhập công thức =VALUE(RIGHT(A65;2)) vào ô B69.

nhap-cong-thuc.jpg

Đặt công thức tính vào ô B69

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả là 56.

ket-qua-sau-khi-nhap-cong-thuc.jpg

Kết quả sau khi nhập công thức

- Bước 3: Sao chép công thức xuống các ô bên dưới sẽ thu được bảng kết quả là:

ket-qua.jpg

4.2. Hàm len kết hợp right để cắt một chuỗi ký tự

Bạn có thể kết hợp hàm Right và hàm Len để cắt một chuỗi ký tự theo một số ký tự nhất định từ bên phải của chuỗi ký tự đó.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu 7:

cho-bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: Lấy toàn bộ phần số của từng mã sản phẩm sau chữ SP.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Đặt công thức =RIGHT(A74;LEN(A74)-3) vào ô B78.

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức tính

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả là 001-23.

ket-qua-sau-khi-nhap-cong-thuc.jpg

Kết quả sau khi nhập công thức tính

- Bước 3: Sao chép công thức xuống bên dưới sẽ thu được bảng kết quả như sau:

ket-qua.jpg

4.3. Cách dùng hàm right trong excel kết hợp với Len + Search để cắt chuỗi ký tự bên phải các ký tự dấu câu

Bạn có thể kết hợp hàm Right, hàm Len và hàm Search để cắt chuỗi ký tự bên phải các ký tự dấu câu, bằng cách tìm vị trí của ký tự dấu câu cuối cùng trong chuỗi ký tự và lấy số ký tự từ bên phải của vị trí đó.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu 8:

cho-bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: Tách tên của những người xuất hiện trong bảng số 8.

Cách thực hiện lệnh right trong excel:

- Bước 1: Nhập công thức sau vào ô B88:

=RIGHT(A83;LEN(A83)-SEARCH(" ";A83)).

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức tính vào ô B88

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả là Thảo.

ket-qua-sau-khi-nhap-cong-thuc.jpg

Kết quả sau khi nhập công thức

- Bước 3: Copy công thức xuống phía dưới sẽ có bảng kết quả tách họ và tên trong excel như sau:

ket-qua.jpg

5. Các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Right và cách khắc phục

Khi sử dụng hàm Right trong Excel, bạn có thể gặp phải một số lỗi thường gặp và cách khắc phục như sau:

- Lỗi #VALUE!: Đây là lỗi xảy ra khi bạn nhập vào một giá trị không hợp lệ cho tham số num_chars, như một số âm, một số không phải số hoặc bỏ qua tham số này. Để khắc phục lỗi này, bạn cần kiểm tra lại giá trị của tham số num_chars và đảm bảo rằng nó là một số nguyên dương.

- Lỗi #NAME?: Đây là lỗi xảy ra khi bạn nhập sai tên của hàm Right hoặc các hàm kết hợp với nó. Để khắc phục lỗi này, bạn cần kiểm tra lại chính tả của tên các hàm và đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng.

- Lỗi #REF!: Đây là lỗi xảy ra khi bạn tham chiếu đến một ô không tồn tại hoặc đã bị xóa. Để khắc phục lỗi này, bạn cần kiểm tra lại địa chỉ của các ô bạn tham chiếu và đảm bảo rằng chúng vẫn còn trong bảng tính.

- Lỗi #N/A: Đây là lỗi xảy ra khi bạn tham chiếu đến một ô trống hoặc chứa giá trị không phải là chuỗi ký tự. Để khắc phục lỗi này, bạn cần kiểm tra lại nội dung của các ô bạn tham chiếu và đảm bảo rằng chúng chứa chuỗi ký tự.

6. Một số câu hỏi thường gặp

Trong phần này, chúng tôi sẽ trả lời một số câu hỏi thường gặp liên quan đến hàm Right trong Excel.

6.1. Tại sao hàm RIGHT không dùng được trên ngày tháng?

Hàm Right không dùng được trên ngày tháng trong Excel vì ngày tháng trong Excel được lưu trữ dưới dạng số tuần tự, không phải là chuỗi ký tự. Để sử dụng hàm Right trên ngày tháng, bạn cần chuyển đổi ngày tháng thành chuỗi ký tự với một định dạng nhất định, bằng cách sử dụng hàm TEXT hoặc hàm DATEVALUE.

ham-RIGHT-khong-dung-duoc-tren-ngay-thang.jpg

Hàm Right không dùng được trên ngày tháng trong Excel

6.2. Tại sao hàm RIGHT trong Excel không hoạt động?

Hàm Right trong Excel có thể không hoạt động vì một số nguyên nhân sau:

- Nhập sai tên của hàm Right hoặc các hàm kết hợp với nó. Bạn cần kiểm tra lại chính tả của tên các hàm và đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng.

- Bạn đã nhập vào một giá trị không hợp lệ cho tham số num_chars, như một số âm, một số không phải số, hoặc bỏ qua tham số này. Bạn cần kiểm tra lại giá trị của tham số num_chars và đảm bảo rằng nó là một số nguyên dương.

- Bạn đã tham chiếu đến một ô không tồn tại hoặc đã bị xóa. Bạn cần kiểm tra lại địa chỉ của các ô bạn tham chiếu và đảm bảo rằng chúng vẫn còn trong bảng tính.

- Tham chiếu đến một ô trống hoặc chứa giá trị không phải là chuỗi ký tự. Bạn cần kiểm tra lại nội dung của các ô bạn tham chiếu và đảm bảo rằng chúng chứa chuỗi ký tự.

7. Tổng kết

Trong bài viết này, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm Right trong Excel một cách đơn giản, có ví dụ chi tiết cho từng trường hợp. Bạn cũng đã biết được các lợi ích của việc sử dụng hàm Right, công thức hàm Right trong Excel, các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Right và cách khắc phục, cũng như một số câu hỏi thường gặp liên quan đến hàm Right. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm Right và áp dụng nó hiệu quả trong công việc của bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Chúc bạn thành công!

>> Xem thêm: Trọn bộ khóa học tin học văn phòng học online trọn đời chỉ từ 199k

[Tổng số: 14 Trung bình: 3]

Tags: Excel
Trở thành hội viên
Tác giả
Nguyễn Thị Yến Giảng viên
Có trên 14 năm kinh nghiệm làm kế toán thực tế. Đã trải qua rất nhiều lần quyết toán thuế với cơ quan thuế. Làm các mảng: Kế toán sản xuất, thương mại, dịch vụ, vận tải, xây dựng