Hướng dẫn cách dùng hàm ifs trong Excel

Hướng dẫn cách dùng hàm ifs trong Excel

Mục lục

Bạn biết đến hàm ifs trong excel chưa? Nếu hàm if dùng để tìm kiếm với điều kiện nhất định để đưa về một giá trị cụ thể, Thì hàm ifs bạn còn được dùng một cách thuận tiện hơn hàm if bởi hàm ifs có thể nói là thay thế cho hàm if lồng nhau phức tạp. Để có thể áp dụng cải thiện mới này bạn cần biết cách áp dụng hàm ifs trong excel như thế nào một cách hiệu quả nhất.

             >>     Hàm IF và cách dùng hàm IF trong Excel chi tiết có ví dụ minh họa
             >>     Cách dùng hàm If nhiều điều kiện
             >>     Cách dùng hàm IF kết hợp với hàm VLOOKUP trong Excel

1. Hàm ifs trong excel

Hàm ifs trong excel là gì? Như ở phần giới thiệu trên bạn cũng thấy và hiểu qua rồi chứ. Với cách dùng hàm if lồng nhau bạn phải viết công thức các hàm if lồng ghép với nhau, nó sẽ thực hiện được yêu cầu công việc của bạn nhưng mà đôi khi nhập công thức đó khiến bạn quá là đau đầu bởi nhiều khi bạn sẽ bị rối công thức.
Vậy nên là mới nói hàm ifs đã được xây dựng để thay thế cho hàm if lồng nhau.
Cú pháp của hàm ifs:
= IFS(logical_test1, Value1 [logical_test2, Value2] …, [logical_test127, Value127])
- Logical_test1: là đối số bắt buộc, bởi đây là vùng điều kiện để đánh giá True hoặc False.
- Value1 là kết quả khi logical_test1 là TRUE.
Hàm giới hạn trong 127 đối số logical_test mà người dùng có thể sử dụng.
Hàm ifs hỗ trợ trên phiên bản excel 2016 và không có trên các phiên bản trước.

2. Ví dụ cách sử dụng hàm ifs trong excel

Với ví dụ dưới đây, hàm ifs sẽ thực hiện chức năng tìm kiếm xác định các giá trị số dưới đây để đưa về một kết quả phù hợp với từng điều kiện đưa ra.
Cụ thể là ví dụ dưới đây với mục đích phân loại các số điểm theo các cấp A, B, C, D, E, F khác nhau vậy nên sử dụng công thức hàm ifs thực hiện công việc này: 

Công thức hàm ifs

Cách sử dụng hàm ifs trong Excel 1

Cách sử dụng hàm ifs trong Excel (hình 1)

Nếu giá trị tại ô B5 mà > 80 thì hàm trả về phân loại là A, còn nếu là > 70 hàm trả về mức B và tương tự các cấp còn lại.
Khi nhập công thức trên và sao chép công thức xuống các ô còn lại với 1 thao tác bạn nhanh chóng có được các phân loại đúng theo yêu cầu của bạn.

Cách sử dụng hàm ifs trong Excel 2

Cách sử dụng hàm ifs trong Excel (hình 2)


Hàm tìm kiếm và so sánh chuẩn xác các giá trị điều kiện và đưa ra cho bạn kết quả hài lòng như ở trên.
Việc dùng hàm ifs này bạn có thể rút ngắn công thức của hàm if lồng ghép phức tạp. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng hàm bạn cần phải chú ý một vài điều:
- Bạn sẽ gặp phải trường hợp hàm trả về lỗi #n/a khi hàm không tìm thấy điều kiện nào có trong công thức hàm.
- Trả về lỗi #VALUE! trong trường hợp logical_test xử lý thành giá trị khác TRUE hoặc FALSE.
- Và một số thông báo lỗi khác nếu như bạn nhập giá trị logical_test không phù hợp.

Không riêng chỉ dùng hàm một cách đơn lẻ như trên mà hàm ifs còn kết hợp với một số các hàm khác để xây dựng những công thức thực hiện những chức năng nâng cao hữu ích khác. Chúc bạn thành công!

>> Microsoft Excel 2013 nâng cao


Tags: Excel Hàm Excel