Tổng hợp các hàm tính lương thưởng trong Excel đúng chuẩn

Tổng hợp các hàm tính lương thưởng trong Excel đúng chuẩn

Mục lục

Việc tính tiền lương thường đã rất quen thuộc trong công tác kế toán của mỗi công ty. Và công cụ thường được sử dụng trong việc tính toán đó là Excel. Cụ thể hàm tính lương thưởng trong excel như thế nào cùng Unica tìm hiểu trong bài viết này nhé.

ham-tinh-luong-thuong-trong-excel

Hàm tính lương thưởng trong excel

Cách thứ 1: Sử dụng hàm IF

Đây là cách tính thưởng trong excel cơ bản và được sử dụng trong trường hợp bạn chỉ biết về hàm IF. Điều quan trọng đó là phải diễn giải đúng logic bằng lời trước khi viết công thức. Trong trường hợp này logic sẽ được diễn đạt như sau:

- Nếu doanh số nhỏ dưới 100 triệu thì % doanh số = 0% (không được thưởng)

- Doanh số từ 100 triệu đến dưới 150 triệu thì % doanh số = 1% (lấy 1% nhân với doanh số để ra số thưởng)

- Khi doanh số từ 150 triệu đến dưới 200 triệu thì % doanh số = 1,5% (lấy 1,5% nhân với doanh số để ra số thưởng)

- Còn lại nếu doanh số đạt 200 triệu trở lên thì % doanh số = 2% (lấy 2% nhân với doanh số để ra số thưởng)

Như vậy phải cần tới 3 hàm IF lồng nhau. Tại ô J7 bạn có thể viết công thức như sau:

IF(I7<$B$17,$C$16,IF(I7<$B$18,$C$17,IF(I7<$B$19,$C$18,$C$19)))*I7

ham-tinh-luong-thuong-trong-excel-1

Nhập hàm IF

Áp dụng công thức từ J7 đến dòng bên dưới tới J12. Lưu ý rằng: để công thức xuống các dòng bên dưới thì trong công thức cần lưu ý cố định tọa độ các tham chiếu. 

>> Xem thêm: Hàm Unique trong Excel - Cú pháp và cách sử dụng

Cách thứ 2: Sử dụng với hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP là một hàm phổ biến được dùng để tham chiếu giá trị từ 1 bảng dữ liệu. Để sử dụng hàm Vlookup bạn phải xác định các đối tượng trong hàm như sau:

- Lookup_Value: được hiểu là giá trị tìm kiếm. Trong yêu cầu này chúng ta cần tham chiếu Doanh số tới bảng Thưởng doanh số, do vậy các giá trị tìm kiếm chính là giá trị doanh số tương ứng trên cùng dòng đặt kết quả.

- Table_array: bảng có chứa giá trị tìm kiếm và kết quả cần tìm. Đây là bảng Thưởng doanh số, vùng B16:C19

- Col_index_num: cột chứa kết quả là cột vị trí thứ mấy trong table_array. Tại đây bạn có thể xác định cột thứ 2 (% doanh số) là giá trị cần tìm.

- [range_lookup]: ở bảng table_array được xác định theo dạng khoảng và tăng dần, nên phương thức tìm kiếm sẽ là tương đối. Bạn cũng có thể nhập giá trị là 1 hoặc không nhập giá trị.

Công thức VLOOKUP tại J7 được viết như sau:

J7=VLOOKUP(I7,$B$16:$C$19,2,1)*I7

ham-tinh-luong-thuong-trong-excel-2

Hàm VLOOKUP

Với hàm Vlookup, chúng ta sẽ thấy cách viết dễ hơn nhiều so với dùng hàm IF.

Cách thứ 3: Sử dụng hàm INDEX kết hợp với hàm MATCH 

Đây là hai hàm tính lương thưởng trong excel được tìm kiếm, tham chiếu rất mạnh trong Excel. Sử dụng INDEX và MATCH để có thể thay thế hoàn toàn cho hàm VLOOKUP. 

Kết quả cần tìm ở cột % doanh số. Do vậy các đối tượng đầu tiên trong hàm INDEX đó là C16:C19. Nếu muốn xác định doanh số cần tìm nằm ở vị trí dòng nào trong vùng B16:B19 thì chúng ta dùng hàm MATCH. Lưu ý trong trường hợp này tham chiếu tương đối theo thứ tự tăng dần:

- Lookup_value: là giá trị doanh số I7 (khi đặt công thức ở dòng 7)

- Lookup_array: vùng tham chiếu sẽ là vùng B16:B19

- [match_type]: phương thức tìm kiếm tương đối và tăng dần nhập số 1

Cách viết hàm này như sau:

J7=INDEX($C$16:$C$19,MATCH(I7,$B$16:$B$19,1))*I7

ham-tinh-luong-thuong-trong-excel-3

Sử dụng hàm INDEX

Cả 3 cách đều cho ra kết quả giống nhau. Khi sử dụng tham chiếu tới các bảng tính phụ (như bảng B16:C19) thì các tham chiếu đó đều được cố định bằng dấu $ trong công thức. Khi áp dụng công thức xuống các dòng tiếp theo sẽ có thể sai kết quả do tham chiếu bị thay đổi khi không cố định vùng tham chiếu.

Tổng kết

Chúng tôi mong rằng các bạn đã nắm được các hàm tính lương thưởng trong excel đơn giản và nhanh chóng nhất. Đồng thời các bạn có thể tham khảo thêm khóa học excel online trên Unica nhé.

>> Xem thêm: Hàm TRUNC trong Excel: Cú pháp và cách sử dụng

Đánh giá :

Tags: Excel