Mẫu bảng theo dõi công nợ bằng excel kèm link tải miễn phí

Mẫu bảng theo dõi công nợ bằng excel kèm link tải miễn phí

Mục lục

Chào các bạn, bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn Mẫu bảng theo dõi công nợ bằng excel kèm link tải miễn phí.

1. Công nợ là gì

Công nợ được hiểu là số tiền còn nợ lại sang chu kỳ sau của doanh nghiệp khi phát sinh thanh toán với một số cá nhân, tổ chức hoặc đối tác khác trong quá trình mua bán hàng hóa, sản phẩm dịch vụ.

Công nợ được chia làm hai loại là công nợ phải trả và công nợ phải thu khách hàng. 

Kế toán công nợ thường đảm nhiệm nhận viện theo dõi công nợ của một công ty. 

2. Mẫu bảng theo dõi công nợ bằng excel

Mẫu báo cáo chi tiết công nợ phải thu phải trả bằng file Excel được ban hành theo quy định TT200/BTC. File excel này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp lớn, nhỏ, và vừa.

mau-bang-theo-doi-cong-no.jpg

File excel theo dõi công nợ đơn giản gồm các sheet chính như:

- Theo dõi chứng từ phát sinh

- Sổ chi tiết công nợ phải thu khách hàng

- Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

Mời bạn download mẫu theo dõi tại đây!

>> Xem thêm: Cách lập mẫu biên lai thu tiền trên excel đính kèm mẫu

3. Cách lập bảng công nợ phải thu khách hàng trên Excel

Hàm VLOOKUP và SUMIFS được sử dụng để tính số dứ đầu kỳ và số phát sinh trong kỳ. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng thêm hàm MIN, MAX để tối ưu và đảm bảo dữ liệu được cập nhật chính xác khi thay đổi khoảng thời gian.

Bảng công nợ thu khách hàng trên Excel phải đảm bảo các thông tin như sau:

bang-theo-doi-cong-no.jpg

Thông tin bảng công nợ khách hàng trên Excel

Giải thích các thông số:

- Mã số: Mã số từng khách hàng, lấy dữ liệu ở phần “Mã số” trong Cột diễn giải của Sổ chi tiết công nợ

- Tên nhà cung cấp: Ghi rõ tên của từng khách hàng

- Số dư đầu kỳ bên Nợ: Lấy từ “Số dư Nợ đầu kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ

- Số dư đầu kỳ bên Có: Lấy từ “Số dư Có đầu kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ

- Số phát sinh trong kỳ bên Nợ: Lấy từ “Tổng số phát sinh Nợ trong kỳ” trong Sổ chi tiết công nợ

- Số phát sinh trong kỳ bên Có: Lấy từ “Tổng số phát sinh Có trong kỳ” trong Sổ chi tiết công nợ

- Số dư cuối kỳ bên Nợ: Lấy từ “Số dư Nợ cuối kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ

- Số dư cuối kỳ bên Có: Lấy từ “Số dư Có cuối kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ

 - Dòng “Cộng”: Cộng toàn bộ số dư đầu kỳ, số phát sinh, số dư cuối kỳ của cả bên Nợ và bên Có của các nhà cung cấp

Trên đây chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc những mẫu bảng theo dõi công nợ bằng Excel chi tiết nhất, mong rằng bài đọc mang lại hữu ích cho bạn.  

>> Xem thêm: 

Đánh giá :

Tags: Excel