Mẫu bảng theo dõi công nợ bằng excel kèm link tải miễn phí

Mẫu bảng theo dõi công nợ bằng excel kèm link tải miễn phí

Mục lục

Chào các bạn, bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn Mẫu bảng theo dõi công nợ bằng excel kèm link tải miễn phí.
Mẫu báo cáo chi tiết công nợ phải thu phải trả bằng file excel được ban hành theo quy định TT200/BTC. File excel này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp lớn, nhỏ, và vừa.

Mẫu bảng theo dõi công nợ bằng excel

File excel theo dõi công nợ đơn giản gồm các sheet chính như:
Theo dõi chứng từ phát sinh
Sổ chi tiết công nợ phải thu khách hàng
Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
Mời bạn download mẫu theo dõi tại đây!

Bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về quy trình lập Báo cáo tài chính, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lưu trữ chứng từ cũng như chuẩn bị cho các kỳ kiểm toán một cách chính xác, chi tiết nhất qua khóa học Thành thạo kế toán tổng hợp sau 30 ngày.

Chúc bạn thành công!

>> Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định trên excel 

>> Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán trong excel

>> Cách lập mẫu biên lai thu tiền trên excel đính kèm mẫu

>> Cách viết mẫu giấy đề nghị tạm ứng trên excel

>> Hướng dẫn định khoản kế toán bán hàng

Đánh giá :

Tags: Excel