Hướng dẫn cách dùng hàm INDIRECT trong Excel

Hướng dẫn cách dùng hàm INDIRECT trong Excel

Mục lục

Dùng hàm indirect trong excel bạn đã biết chưa? Yêu cầu bạn áp dụng hàm indirect vào xử lý công việc cụ thể nào đó chắc bạn chưa thể làm ngay được, bạn cần làm gì để có thể hiểu nhanh hiểu cơ bản về hàm về cách sử dụng ứng dụng của hàm trong excel. Bạn chỉ cần xem nhanh bài viết hướng dẫn dưới đây, chỉ sau vài phút bạn có thể áp dụng ngay để xử lý công việc của bạn một cách hiệu quả.

1. Công thức hàm Indirect trong Excel

Có thể đưa ra chức năng và định nghĩa về hàm một cách đơn giản cho bạn là hàm indirect hàm thực hiện công việc tham chiếu dữ liệu của một ô này thông qua một ô khác.

Để áp dụng hàm vào thực hiện công việc chúng ta cần sử dụng công thức hàm để thực hiện:

Cú pháp chung: =INDIRECT(ref_text, [a1])

Ref_text là một đối số bắt buộc, là một dạng tham chiếu đến mảng, chuỗi đã đặt tên.

- a1 là đối số không bắt buộc là giá trị logic.

2. Cách tạo tham chiếu từ các ô chứa giá trị

2.1. Tạo trực tiếp

Ví dụ: Trong ô A2, bạn có số 10 và trông ô B2, bạn có văn bản A2.

- Bước 1: Nhập công thức =INDIRECT(B2) vào ô tham chiếu bất kỳ để kiểm tra.

ham-INDEREC-1.jpg

Hình minh họa

- Bước 2: Nhấn Enter để kiểm tra kết quả.  Lúc này hàm INDIRECT tham chiếu đến giá trị trong ô B2 là "A2" và nó được chuyển đến ô A2 - nơi nó lấy giá trị để trả về là 10.

ham-INDEREC-1.jpg

Hình minh họa

>> Xem thêm: Cách kết hợp hàm INDEX và MATCH trong Excel

2.1. Tạo gián tiếp

Ví dụ:  giá trị tại ô B2 là 3, bạn liên kết với chữ A thành A3, giá trị tại ô A3 là 3, đây là ô lấy giá trị để trả về và là 3.

- Bước 1: Nhập công thức hàm  =INDIRECT("A"&B2) vào ô tham chiếu bất kỳ để kiểm tra. Trong đó A - Là ký tự dùng để chỉ cột A trong bảng tính. B2 - là giá trị tại ô B2 liên kết với chữ "A" để tạo ra ô tham chiếu truy xuất kết quả.

ham-INDEREC-3.jpg

Hình minh họa

- Bước 2: Nhấn Enter để xem kết quả. 

ham-INDEREC-3.jpg

Hình minh họa

3. Ví dụ minh họa cho hàm INDIRECT

3.1. Ví dụ cơ bản

Đến với ví dụ đơn giản dưới đây bạn có thể biết được cơ bản về cách thức hàm hoạt động như thế nào nhé. Trong hình ảnh dưới đây bạn thấy rằng khi muốn tham chiếu dữ liệu của ô A1 thông qua ô C1 tại ô D1 nhập công thức hàm Indirect vào ngay sau đó hàm sẽ đưa về dữ liệu của ô A1

cach-su-dung-ham-indirect-trong-excel-2.png

Dùng hàm Indirect sử dụng cơ bản (1)

Hay với một cách công thức hàm khác nhưng vẫn ra kết quả khi vẫn tham chiếu tới giá trị ô A1:

Nhập số 1 cho ô C2 và tại ô D2 nhập công thức: =INDIRECT(“A”&C2)

cach-su-dung-ham-indirect-trong-excel-2.png

Dùng hàm Indirect sử dụng cơ bản (2)

Nhìn qua về đối số trên bạn có thể thấy là sự kết hợp của chữ A và số 1 tại ô C2 và tham chiếu tới ô D2 có giá trị là 12 của ô A1.

3.2. Ví dụ khác

Trong excel bạn không chỉ gặp những công việc có sử dụng nguyên chỉ hàm indirect mà thường sẽ áp dụng hàm indirect kết hợp với một số hàm khác như hàm tính tổng Sum.
Kết hợp 2 hàm bạn sẽ giải quyết được cho một công việc tính tổng nhanh chóng mà không cần phải chọn mảng dữ liệu cụ thể, bạn có thể thấy rõ qua ví dụ dưới đây:

cach-su-dung-ham-indirect-trong-excel-4.png

Dùng hàm Indirect kết hợp hàm Sum (1)

Trong ví dụ trên đây, có dữ liệu của 3 cột với từng mục khác nhau, để có thể tính tổng số mũ mà sử dụng việc kết hợp 2 hàm trên thì đầu tiên việc bạn làm đó là chọn vùng dữ liệu từ ô C2 đến C6 và đặt tên ở phần name box là Mũ:

cach-su-dung-ham-indirect-trong-excel-4.png

Dùng hàm Indirect kết hợp hàm Sum (2)

Và chỉ cần nhập công thức của kết hợp 2 hàm là: =SUM(INDIRECT(F1)) và ngay sau đó hàm sẽ tính tổng theo dạng tham chiếu. Và bạn thực hiện tương tự với 2 cột bên cạnh.

4. Một số lỗi khi dùng hàm INDIRECT

4.1. Lỗi #REF

- Lỗi #REF xảy ra khi rơi vào một trong các trường hợp như sau:

+ ref_text không phải là một tham chiếu ô hợp lệ.

+ Vượt quá giới hạn dải tham chiếu (giới hạn của hàng là 1,048,576 hoặc giới hạn cột là 16,384).

+ Một trang tham chiếu hoặc một bảng tính đã đóng lại.

- Để khắc phục lỗi này, bạn cần kiểm tra điều chỉnh dữ liệu hoặc sử dụng chức năm hàm IFERROR.

ham-INDEREC-6.jpg

Lỗi thường gặp khi dùng hàm INDIRECT

>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách dùng hàm Match trong Excel

4.2. Lỗi #NAME

- Lỗi #Name xảy ra trong trường hợp bạn nhập sai tên hàm hoặc lỗi ký tự.

- Để khắc phục lỗi này, bạn cần kiểm tra và điều chỉnh lại các hàm tính của mình.

ham-INDEREC-6.jpg

Lỗi thường gặp khi dùng hàm INDIRECT

Vậy qua bài hướng dẫn và giới thiệu cơ bản về học Excel online từ cơ bản đến nâng cao chi tiết hàm bạn đã biết cách sử dụng hàm cho công việc của mình chưa? Chúc các bạn mọi ngày làm việc hiệu quả!

Đánh giá :

Tags: Excel