Hàm tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

Hàm tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

Mục lục

Sử dụng hàm tách số ra khỏi chuỗi trong Excel giúp bạn quản lý dữ liệu, ID của khách hàng một cách dễ dàng. Vậy hàm này được sử dụng như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo các nội dung chi tiết thông qua bài viết.

1. Hàm tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau, yêu cầu tách mã số sinh viên và tên sinh viên thành những dữ liệu riêng biệt. 

- Bước 1: Áp dụng công thức =FIND({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};C4). Hàm này chúng ra sẽ tìm từ số 0 - 9 trong chuỗi C4. 

Ham-tach-so-ra-khoi-chuoi-trong-Excel

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel - Hình 1

- Bước 2: Kéo thả chuột để hiển thị kết quả ở các ô phía sau.

Ham-tach-so-ra-khoi-chuoi-trong-Excel

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel - Hình 2

- Bước 3: Đối với những ô tính hiện lỗi VALUE, bạn có thể nhấn đúp chuột vào ô đầu tiên và thêm &"0123456789" vào cuối hàm. Thao tác này giúp bạn nối thêm chuỗi từ 0-9. Như vậy, bạn sẽ có công thức như sau: =FIND({1;2;3;4;5;6;7;8;9};C4&"0123456789")

Ham-tach-so-ra-khoi-chuoi-trong-Excel

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel - Hình 3

- Bước 4: Thêm hàm Min ở phía ngoài và nhấn Enter. Lúc này kết quả trả về là vị trí tìm thấy và là vị trí nhỏ nhất. Tức là trong chuỗi C4 từ 0-9 để tìm được vị trí đầu tiên và trả về. 

Ham-tach-so-ra-khoi-chuoi-trong-Excel

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel - Hình 4

- Bước 5: Để xem cách chạy của hàm này, bạn chọn vào ô vừa tìm vị trí số và nhấn chọn vào Formulas -> chọn Evaluate Arrows. 

Ham-tach-so-ra-khoi-chuoi-trong-Excel

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel - Hình 5

>> Xem thêm: Tổng hợp các hàm xuống dòng trong Excel

2. Hàm Right tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

Ngoài ra, để tách số ra khỏi chuỗi trong Excel, bạn áp dụng hàm RIGHT.

Công thức: =RIGHT(chuỗi bạn cần tách; LEN(chuỗi bạn cần tách) - Vị trí bắt đầu số + 1)

Ví dụ minh họa: Dùng hàm RIGHT để tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

- Bước 1: Áp dụng công thức: =RIGHT(C4;LEN(C4)-H4+1).

Ham-tach-so-ra-khoi-chuoi-trong-Excel

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel - Hình 6

Khi áp dụng vào ví dụ trên, ta được hàm như sau:

=RIGHT(chuỗi cần tách;LEN(chuỗi cần tách);+1-MIN(FIND({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9},chuỗi cần tách & "0123456789"))).

Ham-tach-so-ra-khoi-chuoi-trong-Excel

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel - Hình 7

3. Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel bằng CODE VBA

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau, yêu cầu tách số chứng minh thư của từng người ra khỏi chuỗi trong cột thông tin. 

Tach-so-khoi-chuoi-trong-Excel-bang-CODE-VBA

Tách số ra khỏi chuỗi bằng CODE VBA - Hình 8

- Bước 1: Mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications bằng tổ hợp phím Alt + F11. Tiếp theo chọn Insert -> chọn Module.

Tach-so-khoi-chuoi-trong-Excel-bang-CODE-VBA

Tách số ra khỏi chuỗi bằng CODE VBA - Hình 9

- Bước 2: Sao chép toàn bộ đoạn code sau bằng tổ hợp phím CTRL + C.

Tach-so-khoi-chuoi-trong-Excel-bang-CODE-VBA

- Bước 3: Dán đoạn code bằng phím Ctrl + V vào cửa sổ Module.

Tach-so-khoi-chuoi-trong-Excel-bang-CODE-VBA

Tách số ra khỏi chuỗi bằng CODE VBA - Hình 10

- Bước 4: Quay về trang tính, sau đó áp dụng hàm: = ExtractNumber(B2)

- Bước 5: Sao chép công thức cho các đối tượng trong bảng và nhận được kết quả như sau: 

Tach-so-khoi-chuoi-trong-Excel-bang-CODE-VBA

Tách số ra khỏi chuỗi bằng CODE VBA - Hình 11

4. Tổng kết

Qua bài viết trên, Unica đã cùng bạn tìm hiểu về hàm tách số ra khỏi chuỗi trong Excel. Ngoài những kiến thức trên, bạn đọc có thể tham khảo các khóa học tin học văn phòng Online trên Unica để nâng cao kỹ năng Excel của mình.

Cảm ơn và chúc các bạn thành công!

>> Xem thêm: Cách sử dụng hàm Logarit trong Excel cực chi tiết, đơn giản

Đánh giá :

Tags: Excel