Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh chuẩn xác nhất

Đối vói kế toán thì Báo cáo kết quả kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng và không bao giờ thiếu. Bảng báo cáo này phản ánh tổng hợp tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng loại trong một thời kỳ kế toán và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133! Cùng với Unica tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

1. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông thư 133

 

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông thư 133
 

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông thư 133

Đăng ký khoá học kế toán online ngay để nhận ưu đãi. Khóa học sẽ giúp bạn nắm được kiến thức tổng quát về kế toán. Đồng thời, hiểu được đúng quy trình vận hành kế toán thực tế, biết làm sổ sách kế toán và báo cáo tài chính một cách hiệu quả và chính xác.

Kế toán sản xuất và tính giá sản phẩm
Phan Đắc Hoan
549.000đ
700.000đ

Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Excel
Hoàng Giang Nam
499.000đ
900.000đ

Kế toán cho người mới bắt đầu
PHẠM THỊ TUYẾT
499.000đ
700.000đ

2. Các nội dung quan trọng trong mẫu báo cáo 

Cột chỉ tiêu: Đây là các chỉ tiêu mà kế toán khi lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cần hoàn thành báo cáo các nội dung này.

Cột thuyết minh: Ghi rõ các nội dung cần thuyết minh để người đọc hiểu được nội dung mà kế toán thống kê.

Cột năm nay: Ghi kết quả đã đạt được năm nay.

Cột năm trước: Ghi kết quả đã đạt được trong năm trước.

=> Việc ghi kết quả năm nay và năm trước sẽ thuận tiện cho việc so sánh hiệu quả công việc đã đạt được. Từ đó các nhà quản lý, lãnh đạo sẽ kịp thời điều chỉnh và đưa ra những biện pháp làm việc phù hợp nhất.

3. Các chỉ tiêu chính trong mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Các khoản giảm trừ doanh thu

- Giá vốn bán hàng

- Doanh thu hoạt động tài chính

- Các chi phí phát sinh

- Chi phí bán hàng

- Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

- Thu thập khác

- Chi phí khác

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

- Chi phí thuế TNDN hiện hành

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu

- Lãi suy giảm trên cổ phiếu.

Tùy thuộc vào từng doanh nghiệp thì kế toán cần thể hiện thành các chỉ tiêu riêng biệt. Từ đó, hạch toán và lập báo cáo tài chính, ghi sổ một cách chính xác nhất. Còn rất nhiều mẫu báo cáo cũng như mẹo hay được bật mí trong khoá học kế toán chỉ có trên Unica, mời bạn cùng khám phá.

>> Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

>> Hệ thống các tài khoản kế toán theo thông tư 133

[Tổng số: 4 Trung bình: 3]

Tags: Excel
Trở thành hội viên
Tác giả
Phạm Văn Học Chuyên gia kế toán trên Excel
Giảng viên Phạm Văn Học - Chuyên gia kế toán trên Excel  Ông bắt đầu làm kế toán từ 2007 với vị trí kế toán tài sản, kế toán tiền lường, sau đó là kế toán tổng hợp,...