Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh chuẩn xác nhất

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh chuẩn xác nhất

Mục lục

Đối vói kế toán thì Báo cáo kết quả kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng và không bao giờ thiếu. Bảng báo cáo này phản ánh tổng hợp tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng loại trong một thời kỳ kế toán và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133! Cùng học Kế toán online với Unica qua bài viết sau đây nhé!

1. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông thư 133

 

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông thư 133
 

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông thư 133

2. Các nội dung quan trọng trong mẫu báo cáo 

Cột chỉ tiêu: Đây là các chỉ tiêu mà kế toán khi lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cần hoàn thành báo cáo các nội dung này.
Cột thuyết minh: Ghi rõ các nội dung cần thuyết minh để người đọc hiểu được nội dung mà kế toán thống kê.
Cột năm nay: Ghi kết quả đã đạt được năm nay.
Cột năm trước: Ghi kết quả đã đạt được trong năm trước.
=> Việc ghi kết quả năm nay và năm trước sẽ thuận tiện cho việc so sánh hiệu quả công việc đã đạt được. Từ đó các nhà quản lý, lãnh đạo sẽ kịp thời điều chỉnh và đưa ra những biện pháp làm việc phù hợp nhất.

3. Các chỉ tiêu chính trong mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
- Các khoản giảm trừ doanh thu
- Giá vốn bán hàng
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Các chi phí phát sinh
- Chi phí bán hàng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
- Thu thập khác
- Chi phí khác
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
- Chi phí thuế TNDN hiện hành
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu.
Tùy thuộc vào từng doanh nghiệp thì kế toán cần thể hiện thành các chỉ tiêu riêng biệt. Từ đó, hạch toán và lập báo cáo tài chính, ghi sổ một cách chính xác nhất. Bạn có thể tìm hiểu thêm về quy trình lập BCTC, hạch toán và lưu trữ chứng từ một cách chính xác nhất tại khóa học Thành thạo kế toán trên Excel sau 30 ngàyNgoài ra bạn cần trang bị thêm cho bản thân nhiều kiến thức về học Excel online để xây dựng nền tảng vững chắc trong việc học hòi và thực hành làm việc kế toán của mình. Chúc bạn thành công!

>> Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

>> Hệ thống các tài khoản kế toán theo thông tư 133

>> Cách lập mẫu phiếu thu theo thông tư 133

>> Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán trong excel

 

Đánh giá :

Tags: Excel