Hàm Counta và cách dùng hàm counta để đếm ô trong excel

Hàm Counta và cách dùng hàm counta để đếm ô trong excel

Mục lục

Hàm COUNTA của Excel trả về số lượng ô chứa số, văn bản, giá trị logic, giá trị lỗi và văn bản trống (""). COUNTA không tính các ô trống. Bạn đã viết cách sử dụng hàm này để đếm số liệu của mình trong Excel sao cho chuẩn xác chưa. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm counta cũng như ví dụ cụ thể về hàm này để tránh những lỗi nhầm lần khi sử dụng hàm đếm này nhé!

Hàm COUNTA

Để đếm số ô có dữ liệu trong một phạm vi 

Công thức hàm COUNTA

COUNTA (value1, [value2], ...)

Trong đó:

value1 - Một mục, tham chiếu ô hoặc phạm vi.

value2 - [tùy chọn] Một mục, tham chiếu ô hoặc phạm vi.

Ví dụ

Vi dụ cách dùng hàm counta
Vi dụ cách dùng hàm counta

Như bạn nhìn thấy trên ví dụ có số sinh viên được học bổng, không được học bổng, yêu cầu tính tổng số  sinh viên được học bổng trong lớp?

Hãy xác định phạm vi các ô bạn muốn đếm. Ví dụ bên trên dùng các ô từ B5 đến B12.\

Chọn ô bạn cần điền kết quả

Điền công thức và nhấn Enter =COUNTA(B5:B12)

Trường hợp khác, bạn cũng có thể đếm gộp các vùng dữ liệu với nhau

Ta vẫn sử dụng dữ liệu từ ví dụ trên, bây giờ bạn cần tính tổng số sinh viên được học bổng toàn phần và bán phần, bạn điền công thức: =COUNTA(C5:C12,D5:D12)

 

Vi dụ cách dùng hàm counta
Vi dụ cách dùng hàm counta

 

Lưu ý: COUNTA đếm cả ký tự hay văn bản trống (""). Tuy nhiên, ta cũng có công thức riêng để đếm các ô ký tự trống này. Bạn có thể kiểm tra những ô nào trống bằng cách sau:

- Chọn vùng dữ liệu cần đếm

- Mở hộp thoại  Go To hoặc sử dụng tổ hợp phím (Control + G)

- Ấn chọn "Special"

- Nhấp vào "Blanks".

Chú thích

- Với các ô chứa dữ liệu chứa công thức trả về chuỗi trống và giá trị lỗi hàm COUNTA vẫn thực hiện đếm trong phạm vi được xác định. 

- Hàm COUNTA không đếm các ô trống

- Hãy sử dụng hàm COUNTA khi bạn không cần đếm các giá trị lô-gic hay văn bản và giá trị lỗi

Kết luận

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách dùng hàm counta để đếm ô trong excel, cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc thành công!

>>    Hàm Count và cách dùng hàm Count để đếm số lượng ô trong excel
>>    Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm Dcounta trong excel

Đánh giá :

Tags: Excel