Hàm Counta và cách dùng hàm counta để đếm ô trong excel

Hàm Counta và cách dùng hàm counta để đếm ô trong excel

Mục lục

Hàm COUNTA của Excel trả về số lượng ô chứa số, văn bản, giá trị logic, giá trị lỗi và văn bản trống (""). COUNTA không tính các ô trống. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm counta cũng như ví dụ cụ thể về hàm này.

Mục đích

Để đếm số ô có dữ liệu

Công thức chung

COUNTA (value1, [value2], ...)
Trong đó: 
value1 - Một mục, tham chiếu ô hoặc phạm vi.
value2 - [tùy chọn] Một mục, tham chiếu ô hoặc phạm vi.

Ví dụ

Vi dụ cách dùng hàm counta
Vi dụ cách dùng hàm counta

Như bạn nhìn thấy trên ví dụ có số sinh viên được học bổng, không được học bổng, yêu cầu tính tổng số  sinh viên được học bổng trong lớp?
Hãy xác định phạm vi các ô bạn muốn đếm. Ví dụ bên trên dùng các ô từ B5 đến B12.
Chọn ô bạn cần điền kết quả
Điền công thức và nhấn Enter =COUNTA(B5:B12)
Trường hợp khác, bạn cũng có thể đếm gộp các vùng dữ liệu với nhau
Ta vẫn sử dụng dữ liệu từ ví dụ trên, bây giờ bạn cần tính tổng số sinh viên được học bổng toàn phần và bán phần, bạn điền công thức: =COUNTA(C5:C12,D5:D12)

Vi dụ cách dùng hàm counta
Vi dụ cách dùng hàm counta

Lưu ý: COUNTA đếm cả ký tự hay văn bản trống (""). Tuy nhiên, ta cũng có công thức riêng để đếm các ô ký tự trống này. Bạn có thể kiểm tra những ô nào trống bằng cách sau:
Chọn vùng dữ liệu cần đếm
Mở hộp thoại  Go To hoặc sử dụng tổ hợp phím (Control + G)
Ấn chọn "Special"
Nhấp vào "Blanks".

Kết luận

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách dùng hàm counta để đếm ô trong excel, cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc thành công! Đặc biệt, bạn hoàn toàn có thể tham khảo thêm khóa học Trở thành cao thủ Excel trong 10 giờ để "nắm trọn" kiến thức hàm excel và nâng cao hiệu suất công việc một cách hiệu quả.

             >>    Hàm Count và cách dùng hàm Count để đếm số lượng ô trong excel
             >>    Chi tiết cách sử dụng hàm countblank trong Excel
             >>    Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm Dcounta trong excel
             >>    Hướng dẫn cách dùng hàm đếm có điều kiện COUNTIFS trong Excel


Tags: Excel