Hướng dẫn cách dùng hàm RANK để xếp hạng trong Excel

Hướng dẫn cách dùng hàm RANK để xếp hạng trong Excel

Mục lục

Như các bạn đã biết, để xác định thứ hạng trong Excel người ta thường sử dụng hàm RANK. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng của hàm này. Do đó, bài học dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng của hàn này nhé!

1. Mô tả về hàm RANK

Hàm RANK là hàm trả về thứ hạng của một số trong danh sách. Thứ hạng của một số là kích thước của nó so với các giá trị khác trong danh sách. (Nếu bạn sắp xếp theo danh sách, thứ hạng của nó sẽ là vị trí của nó).

2. Công thức của hàm RANK

Cú pháp của hàm RANK như sau:
= RANK(number,ref,[order])

Nghĩa là:
Nếu bạn cung cấp cho hàm RANK một số và một danh sách các số, hàm RANK sẽ cho bạn biết thứ hạng của số đó trong danh sách, theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.

Trong đó:
number: là số lượng bạn muốn tìm
ref: là một mảng, hay một danh sách tham chiếu đến các số
order: tùy chọn
Nếu thứ tự là 0, hoặc bị bỏ qua, RANK sẽ trả về một danh sách được sắp xếp theo thứ tự giảm dần
Nếu thứ tự là bất kỳ giá trị nào khác, RANK sẽ trả về một danh sách được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
Ví dụ: Có một danh sách điểm 10 kiểm tra của học sinh trong các ô B2:B11 theo thứ tự giảm dần.

Mô tả cách sử dụng của hàm RANK. Hình 1
Ví dụ về cách sử dụng của hàm RANK. Hình 1

Để tìm thứ hạng điểm của học sinh đầu tiên trong ô B2, ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Nhấp chuột vào ô C2
Bước 2: Trong ô C2, nhập công thức =RANK(B2,$B$2:$B$11)
Bước 3: Ấn Enter được kết quả như hình trên.
Bước 4: Nhấp chuột vào ô C2 đến khi hiện dấu “+” phía cuối góc bên phải của ô C2, kéo thả chuột đến hết các ô trong ô C2 ta được kết quả theo thứ tự giảm dần (như hình bên dưới).

Mô tả cách sử dụng của hàm RANK. Hình 2
Ví dụ về cách sử dụng của hàm RANK. Hình 2

3. Cách sử dụng của hàm RANK

Trường hợp sử dụng hàm RANK theo thứ tự giảm dần

Mô tả: Nếu bạn sử dụng số 0 làm cài đặt cho đơn hàng nếu bạn không sử dụng đối số thứ 3, thứ hạng sẽ được đặt theo thứ tự giảm dần.
Theo đó: số lớn được xếp hạng là 1
Số lớn thứ 5 được xếp hạng 5

Mô tả cách sử dụng của hàm RANK. Hình 3
Trường hợp sử dụng hàm RANK theo thứ tự giảm dần. Hình 3

Trường hợp sử dụng hàm RANK theo thứ tự tăng dần

Mô tả: Nếu bạn sử dụng 1 làm cài đặt cho đơn hàng hoặc nếu bạn nhập bất kỳ số nào ngoại trừ số 0 làm đối số thứ 3, thì thứ hạng được đặt theo thứ tự tăng dần.
Số nhỏ nhất được xếp hạng 1
Số nhỏ nhất thứ 5 được xếp hạng 5

Mô tả cách sử dụng của hàm RANK. Hình 4
Trường hợp sử dụng hàm RANK theo thứ tự tăng dần. Hình 4

Trường hợp 3: Sử dụng hàm RANK để tính thứ hạng trung bình nếu có nhiều hơn một số có cùng thứ hạng

Ví dụ: Sử dụng hàm RANK để tính thứ hạng trung bình của ô B1
Mô tả: 
Bước 1: Nhấp chuột vào địa chỉ ô B1
Bước 2: Nhập công thức RANK.AVG(A1,$A$1:$A$9,1)
Bước 3: Ấn Enter ta được kết quả như bảng bên  dưới

Mô tả cách sử dụng của hàm RANK. Hình 5
Sử dụng hàm RANK để tính thứ hạng trung bình nếu có nhiều hơn một số có cùng thứ hạng. Hình 5

Trên đây, mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm RANK, hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn.

Bạn cũng có thể đăng ký khóa học Trở thành cao thủ hàm Excel trong 10 giờ để sở hữu cho mình những kiến thức Excel từ cơ bản đến nâng cao nhé! Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của các bạn. Chúc các bạn thành công!

             >>     Hàm Power và cách dùng hàm Power để tính lũy thừa trong excel
             >>     Hàm Int và cách dùng hàm Int trong Excel - Hàm lấy phần nguyên
             >>     
Dùng hàm chuyến số thành chữ trong Excel đơn giản
             >>     Cách dùng hàm TYPE để xác định kiểu giá trị trong Excel


Tags: Excel