Cách kết hợp hàm SUMIF và hàm VLOOKUP chuẩn xác trong Excel

Cách kết hợp hàm SUMIF và hàm VLOOKUP chuẩn xác trong Excel

Mục lục

Nghe nói đến hai hàm SUMIF và VLOOKUP thì không còn xa lạ gì với người dùng Excel, hai hàm “ chuyên cần ” này rất được ưu dùng. Tuy nhiên rằng với những bạn mới làm quen với học Excel online thì chắc cũng chưa biết đến việc kết hợp hai hàm trên sẽ cho ra một cách làm tuyệt vời đối với công việc của bạn và việc dùng hàm SUMIF và hàm VLOOKUP được dùng rất phổ biến cũng rất hiệu quả trong Excel. Khi hai hàm hợp tác để xử lý công việc sẽ khiến cho người dùng cảm thấy vô cùng hài lòng. Cách kết hợp hiệu quả 2 hàm thật đơn giản qua các bước làm dưới đây.

Bạn đọc cũng quan tâm đón đọc:

 >>    Hàm Sumifs và cách sử dụng hàm sumifs trong Excel
 >>    Cách dùng hàm Sumif để tính tổng theo một điều kiện cho trướ

Hàm SUMIF và hàm VLOOKUP

Hàm SUMIF

Hàm Sumifs trong excel

Hàm SUMIF trong Excel

Hàm SUMIF là một hàm để tính tổng các ô đáp ứng một tiêu chí duy nhất. SUMIF có thể được sử dụng để tính tổng các ô dựa trên ngày, số và văn bản phù hợp với tiêu chí cụ thể, 

Công thức hàm Sumif:

= SUMIF (phạm vi, tiêu chí, [sum_range])

- Phạm vi ( range) phạm vi của các ô mà bạn muốn áp dụng tiêu chí.

- Tiêu chí ( Criteria ) các tiêu chí được sử dụng để xác định các ô cần thêm.

- [sum_range] ( [tùy chọn] ) Các ô để thêm vào với nhau, nếu [sum_range] bị bỏ qua thì các ô trong phạm vi sẽ được thêm vào cùng nhau.

Hàm Vlookup 

Hàm Vlookup ( viết tắt của tra cứu dọc ) là một hàm Excel tích hợp được tạo ra để tra cứu và truy xuất dữ liệu từ một cột cụ thể trong bảng. Đối với một giá trị được chỉ định, hàm sẽ tìm hoặc tra cứu giá trị trong một cột dữ liệu và trả về giá trị tương ứng từ một cột khác.

Hàm vlookup trong excel

Hàm Vlookup trong Excel

Công thức của hàm Vlookup:

= VLOOKUP (giá trị, bảng, col_index, [phạm vi_lookup]) 

- Giá trị ( value ) giá trị cần tìm trong cột đầu tiên của bảng.

- Bảng ( Table_array ) là bảng để lấy giá trị.

- Col_index cột trong bảng để lấy giá trị .

- Phạm vi_lookup - [tùy chọn] TRUE = khớp gần đúng (mặc định). SAI = khớp chính xác.

Xem thêm:

 >>    Hàm SUMPRODUCT tính tổng nhiều điều kiện hiệu quả trong Excel
 >>    Hàm Sumifs và cách sử dụng hàm Sumifs trong Excel

Kết hợp hàm Sumif và hàm Vlookup

Để biết được cách kết hợp hai hàm SUMIF và hàm VLOOKUP  trong ví dụ sau đây sẽ giới thiệu một cách chi tiết. 

Ví dụ cho trang tính có 3 bảng dữ liệu khác nhau như bên dưới:

Ví dụ kết hợp hàm sumif với hàm vlookup 1

Ví dụ kết hợp hàm SUMIF và hàm VLOOKUP. Hình 1

=> Mục đích của ví dụ là tìm doanh thu ứng với tên tương ứng cho bảng 3.

Nếu như chỉ áp dụng hàm tính tổng Sumif để thực hiện bài toán này thì sẽ không ho ra đáp án đầy đủ, vậy nên kết hợp cả hàm Vlookup để thực hiện việc tìm kiếm mã của mỗi nhân viên và tính doanh thu theo điều kiện của nhân viên.

Các bước tính được thực hiện dùng công thức kết hợp hàm cùng các giá trị cụ thể trong trang tính, công thức:

=SUMIF(D:D,VLOOKUP(B12,A3:B7,2,FALSE),E:E)

Dùng công thức trên nhập vào trong bảng 3 ở C12, trong ví dụ tính doanh thu cho Phí Lan, nên ở phần họ tên nhập tên của Phí Lan:

Ví dụ hàm sumif kết hợp với hàm vlookup 2

Ví dụ kết hợp hàm SUMIF và hàm VLOOKUP. Hình 2

Khi nhập xong công thức, sẽ cho ra ngay kết quả doanh thu của Phí Lan với doanh thu là 6500000. 

 Và khi đổi tên thay bằng bất kỳ tên nào vẫn giữ nguyên công thức và cho ra kết quả số doanh thu tương ứng và chính xác của người đấy.

Vậy việc kết hợp hai hàm SUMIF và hàm VLOOKUP để áp dụng làm ví dụ trên trở nên đơn giản khi thực hiện việc tìm tổng doanh thu của mỗi cá nhân kèm theo điều kiện. Hy vọng bạn đây là bài học thật bổ ích cho những ai đang theo học Kế toán online và những bạn mới tiếp xúc với Excel.

Ngoài ra bạn đọc quan tâm các khóa học tin học văn phòng từ cơ bản đến chuyên sâu hãy tìm hiểu những khóa học hay dưới đây tại UNICA nhé! Chúc các bạn thành công !

Đánh giá :

Tags: Excel Kiến thức