Tổng hợp các hàm xuống dòng trong Excel

Tổng hợp các hàm xuống dòng trong Excel

Mục lục

Bạn muốn thực hiện thao tác xuống dòng trong bảng tính Excel với nhiều dữ liệu nhưng chưa biết phải thực hiện như thế nào để tiết kiệm thời gian và công sức. Đừng lo lắng, mời bạn đọc cùng tìm hiểu hàm xuống dòng trong Excel thông qua nội dung bài viết của Unica. 

1. Hàm CHAR

Định nghĩa

Hàm CHAR là hàm được sử dụng để trả về ký tự được xác định bằng số tùy vào hệ điều hành khác nhau. Ví dụ, đối với MacOS sẽ sử dụng bộ ký tự Macintosh, hệ điều hành Windows sẽ sử dụng bộ ký tự ANSI.

Cú pháp

=CHAR(Number)

Trong đó: Number là số nguyên từ 1-255

Cách sử dụng của hàm CHAR

Hàm CHAR để ngắt dòng

Trong bảng tính Excel dưới đây, bạn nhập công thức ="Sản phẩm"& CHAR(10) & "Điện máy XANH" rồi nhấn Enter. 

Trong đó: CHAR(10) là dấu ngắt dòng trong hệ điều hành Windows. 

Ham-Char

Trong ô chứa công thức, bạn nhấn chọn Wrap Text.

Ham-Char

Kết quả sẽ được hiển thị như hình dưới sau: 

Ham-Char

>> Xem thêm: Hàm LOWER trong Excel - Cú pháp và cách sử dụng

2. Hàm TRIM trong Excel

Định nghĩa

Hàm Trim được sử dụng trong Excel với mục đích bỏ các khoảng trống dư thừa trong dữ liệu cần xóa và chỉ giữa lại khoảng trống giữa các từ.

Cú pháp

=TRIM(Text)

Trong đó: Text là văn bản chứa khoảng trống thừa mà bạn muốn bỏ. Kết quả sẽ được trả về là văn bản tương ứng, giữa các từ chỉ một khoảng trống.

Cách sử dụng của hàm TRIM

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau, để xóa khoảng trắng ở ô A1, bạn sử dụng công thức =TRIM(A1) rồi nhấn Enter. 

ham-Trim

Kết quả sẽ được hiển thị như sau:

ham-Trim

3. Hàm SUBSTITUTE

Định nghĩa

Hàm SUNBSTITUTE trong Excel được dùng để thay thế chuỗi văn bản cũ thành chuỗi văn bản mới. 

Cú pháp

=SUBSTITUTE(text; old_text; new_text; instance_num)

Trong đó:

- Text là văn bản bạn muốn thay thế cho các ký tự

- Old_Text là văn bản cũ muốn được thay thế

- New_Text văn bản mới bạn muốn thay thế cho văn bản cũ

- Instance_num Số lần xuất hiện của văn bản cũ mà bạn muốn thay thế bằng văn bản mới.

Cách sử dụng của hàm SUBSTITUTE

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau, trong ô A2, bạn muốn thay thế chuỗi văn bản cũ thành chuỗi văn bản mới, bạn áp dụng công thức =SUBSTITUTE(A2; "Sản phẩm"; "Doanh thu") rồi nhấn Enter. 

Ham-SUBTITUTATE

Chuỗi văn bản mới sẽ được hiển thị như sau:

Ham-SUBTITUTATE

4. Xuống dòng trong Excel bằng cách bỏ khoảng trắng trong chuỗi ký tự

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau, yêu cầu chuyển “sản phẩm” xuống cùng dòng với “Điện máy xanh”.

Xuong-dong-bang-cach-loai-bo-khoang-trang-trong-chuoi-ky-tu

- Bước 1: Nếu bạn muốn xuống dòng của ô A2, bạn nhập công thức =SUBSTITUTE(A2;CHAR(10);" ").

Nếu chuỗi xuống dòng xuất hiện nhiều khoảng trắng như ô A3, bạn nhập công thức sau: 

=TRIM(SUBSTITUTE(A2;CHAR(10);" "))

Sau đó nhấn Enter.

Xuong-dong-bang-cach-loai-bo-khoang-trang-trong-chuoi-ky-tu

- Bước 2: Kết quả sau khi hoàn thành như sau:

Xuong-dong-bang-cach-loai-bo-khoang-trang-trong-chuoi-ky-tu

5. Xuống dòng cùng một ô sau khi nối chuỗi

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu dưới đây, yêu cầu nối chuỗi các ô “Điện”, “máy”, “xanh” thành một dòng và xuống dòng từng chữ một.

- Bước 1: Nhập công thức =B1&CHAR(10)&C1&CHAR(10)&D1&CHAR(10) và nhấn Enter. Trong đó, CHAR(10) là dấu ngắt dòng.

Xuong-dong-sau-khi-noi-chuoi

- Bước 2: Trong ô công thức, bạn tiếp tục chọn Wrap Text.

Xuong-dong-sau-khi-noi-chuoi

Kết quả sau khi hoàn thành như sau:

Xuong-dong-sau-khi-noi-chuoi

>> Xem thêm: Hàm tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

6. Tổng kết

Như vậy thông qua nội dung bài viết trên, Unica đã cùng bạn tìm hiểu về hàm xuống dòng trong Excel. Chúng tôi hy vọng những kiến thức trên sẽ hữu ích để giúp bạn học Excel Online hiệu quả hơn. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các khóa học tin học văn phòng Online, học Excel cơ bản đến nâng cao trên Unica để nâng cao kỹ năng Excel thực chiến cho mình.

Cảm ơn và chúc các bạn thành công!

Đánh giá :

Tags: Excel