Cách dùng hàm TYPE để xác định kiểu giá trị trong Excel

Cách dùng hàm TYPE để xác định kiểu giá trị trong Excel

Mục lục

Bài viết dưới đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng của hàm TYPE để xác định kiểu giá trị trong Excel.

1. Sơ lược về hàm TYPE

Hàm TYPE của Excel là hàm trả về mã số đại diện cho “loại” trong 5 loại: number1 = 1, text = 2, logic = 4, error = 16 và mảng = 64.
Sử dụng hàm TYPE khi hoạt động của công thức phụ thuộc vào loại giá trị trong một ô cụ thể.
Mục đích của hàm TYPE: Lấy loại giá trị trong một ô
Trả về giá trị: Mã số đại diện cho loại giá trị đó

2. Cú pháp của hàm TYPE

= TYPE (giá trị)
Giá trị:  (bắt buộc) Có thể là bất kỳ loại dữ liệu nào, chẳng hạn như số, văn bản hoặc mảng. Đối số này cũng có thể là một tham chiếu ô đến vị trí của giá trị trong bảng tính.

Mô tả cách dùng hàm Type. Hình 1
Mô tả cách sử dụng của hàm TYPE. Hình 1

3. Mô tả ví dụ

Như được hiển thị trong hình trên, hàm TYPE có thể được sử dụng để tìm hiểu thông tin về loại dữ liệu nằm trong một ô cụ thể, chẳng hạn như:

Mô tả cách sử dụng của hàm TYPE. Hình 2
Mô tả cách sử dụng của hàm TYPE. Hình 2

Lưu ý: hàm không thể được sử dụng để xác định xem một ô có chứa công thức hay không. Hàm TYPE chỉ xác định loại giá trị nào đang được hiển thị trong một ô, không xác định giá trị đó được tạo ra bới hàm hay công thức.
Trong hình trên (hình 1) các ô A4 và A5 chứa các công thức trả về một số và dữ liệu văn bản tương ứng. Kết quả là, hàm TYPE trong các hàng đó trả về kết quả là 1 (số) trong hàng 4 và 2 (văn bản) trong hàng 5.

4. Mảng và loại 64

Để hàm TYPE trả về kết quả 64 - chỉ ra rằng loại dữ liệu là một mảng - mảng phải được nhập trực tiếp vào hàm dưới dạng đối số Giá trị - thay vì sử dụng tham chiếu ô đến vị trí của mảng.
Như được hiển thị trong các hàng 10 và 11, hàm TYPE trả về kết quả của 64 cho dù mảng có chứa số hay văn bản hay không.

Trên đây là cách sử dụng của hàm TYPE, các bạn có thể tham khảo khóa học Trở thành cao thủ hàm Excel trong 10 giờ tại Unica để nắm trọn hệ thống hàm thông dụng và quan trọng nhất trong Excel. Từ đó, nâng cao hiệu suất công việc và cải thiện hiệu quả công việc một cách tốt nhất. Ngoài ra còn rất nhiều những khóa học Excel nâng cao đang chờ bạn khám phá đấy nhé!

 Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn!
>>     Hàm Int và cách dùng hàm Int trong Excel - Hàm lấy phần nguyên
>>     
Dùng hàm chuyến số thành chữ trong Excel đơn giản

Đánh giá :

Tags: Excel Kiến thức