Cách dùng hàm TYPE để xác định kiểu giá trị trong Excel

Cách dùng hàm TYPE để xác định kiểu giá trị trong Excel

Mục lục

Bài viết dưới đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng của hàm TYPE trong Excel để xác định kiểu giá trị, mời bạn đọc tham khảo trong bài viết dưới đây cùng Unica.

1. Hàm TYPE là gì?

- Hàm TYPE  hay còn gọi là hàm giữ nguyên giá trị trong Excel là hàm trả về mã số đại diện cho “loại” trong 5 loại: number1 = 1, text = 2, logic = 4, error = 16 và mảng = 64.

- Sử dụng hàm TYPE Excel khi hoạt động của công thức phụ thuộc vào loại giá trị trong một ô cụ thể.

- Mục đích của hàm Excel TYPE: Lấy loại giá trị trong một ô

- Trả về giá trị: Mã số đại diện cho loại giá trị đó

cach-dung-ham-type-de-xac-dinh-kieu-gia-tri-trong-excel

Cách dùng hàm TYPE để xác định kiểu giá trị trong Excel

2. Cú pháp của hàm TYPE

Cú pháp hàm TYPE được thể hiện như sau:

= TYPE (Value)

Trong đó: 

- Value: là giá trị. Đó có thể là bất kỳ loại dữ liệu nào, chẳng hạn như số, văn bản hoặc mảng. Đối số này cũng có thể là một tham chiếu ô đến vị trí của giá trị trong bảng tính.

cach-su-dung-ham-type-1.jpg
Mô tả cách sử dụng của hàm TYPE. Hình 1

>> Xem thêm: Hàm Datevalue chuyển đổi ngày tháng sang dạng số

3. Mô tả ví dụ

Như được hiển thị trong hình trên, hàm TYPE có thể được sử dụng để tìm hiểu thông tin về loại dữ liệu nằm trong một ô cụ thể, chẳng hạn như:

cach-su-dung-ham-type-1.jpg
Mô tả cách sử dụng của hàm TYPE. Hình 2

Lưu ý: Hàm không thể được sử dụng để xác định xem một ô có chứa công thức hay không. Hàm TYPE chỉ xác định loại giá trị nào đang được hiển thị trong một ô, không xác định giá trị đó được tạo ra bới hàm hay công thức. Ngoài ra, hàm TYPE hữu dụng nhất khi kết hợp với các hàm sử dụng nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như hàm ARGUMENT, INPUT.

- Trong hình trên (hình 1) các ô A4 và A5 chứa các công thức trả về một số và dữ liệu văn bản tương ứng. Kết quả là, hàm TYPE trong các hàng đó trả về kết quả là 1 (số) trong hàng 4 và 2 (văn bản) trong hàng 5.

4. Cách sử dụng của hàm TYPE

- Ví dụ: Quan sát bảng dữ liệu dưới đây, yêu cầu  đưa các dữ liệu trong bẳng về đúng giá trị bằng hàm TYPE. 

Cách thực hiện như sau:

- Bước 1: Trong ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả, bạn nhạp công thức như sau:  =TYPE(B4)

ham-TYPE-1.jpg

Cách sử dụng hàm TYPE - Hình 1

- Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả ở ô đầu tiên. Sau đó dùng trỏ chuột kéo xuống để hiển thị hết kết quả ở những ô còn lại. 

ham-TYPE-2.jpg

Cách sử dụng hàm TYPE - Hình 2

Trên đây là cách sử dụng của hàm TYPE, các bạn có thể tham khảo khóa học Excel có trên tại Unica để nắm trọn hệ thống hàm thông dụng và quan trọng nhất trong Excel. Từ đó, nâng cao hiệu suất công việc và cải thiện hiệu quả công việc một cách tốt nhất.

 Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn!

>> Xem thêm: Cách dùng hàm Large và hàm Small trong Excel

Đánh giá :

Tags: Excel