Mẫu biên bản kiểm kê tài sản trên excel

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản trên excel

Mục lục

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho các bạn mẫu biên bản kiểm kê tài sản trên Excel theo thông tư 200 đang được rất nhiều các doanh nghiệp áp dụng. 

1. Mẫu biên bản kiểm kê tài sản 

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản 
Mẫu biên bản kiểm kê tài sản thông dụng nhất hiện nay của Bộ Tài chính

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi theo thông thư 200

Góc trên bên trái của Biên bản Kiểm kê TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Việc kiểm kê tài sản cố định được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của đơn vị. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó kế toán theo dõi tài sản cố định là thành viên.
 –  Biên bản kiểm kê TSCĐ phải ghi rõ thời điểm kiểm kê: (… giờ … ngày … tháng … năm …).
 –  Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê theo từng đối tượng ghi tài sản cố định.
 –  Dòng “Theo sổ kế toán” căn cứ vào sổ kế toán TSCĐ phải ghi cả 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 1,2,3.
 –  Dòng “Theo kiểm kê” căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để ghi theo từng đối tượng TSCĐ, phải ghi cả 3 chỉ tiêu: số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 4,5,6.
 –  Dòng “Chênh lệch” ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu theo 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 7,8,9.
 –  Trên Biên bản kiểm kê TSCĐ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu TSCĐ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Biên bản kiểm kê TSCĐ phải có chữ ký (ghi rõ họ tên) của Trưởng ban kiểm kê, chữ ký soát xét của kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Mọi khoản chênh lệch về TSCĐ của đơn vị đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét. 

Vậy là ta đã tìm hiểu mẫu biên bản kiểm kê tài sản theo thông tư 200 được nhiều doanh nghiệp sử dụng rồi, bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về cách lập BCTC, lập và lưu trữ chứng từ cũng như kiểm kê tài sản và định khoản các bút toán quan trọng tại khóa học kế toán cho người mới bắt đầu Thành thạo kế toán tổng hợp trên excel sau 30 ngày cảm ơn các bạn đã theo dõi.

>> Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định trên excel 

>> Cách tính khấu hao tài sản cố định

>> Thông tư 200 áp dụng cho doanh nghiệp nào?

>> Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán trong excel

Đánh giá :

Tags: Excel