Cách sử dụng của hàm If với điều kiện ngày tháng

Cách sử dụng của hàm If với điều kiện ngày tháng

Mục lục

Hàm IF là một trong những hàm thông dụng của Excel. Sử dụng hàm If giúp bạn kiểm tra một điều kiện cụ thể trong bảng tính. 

Trong nội dung bài viết này, Unica sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm IF với điều kiện ngày tháng thông qua công thức và ví dụ thực tế đơn giản, dễ hiểu. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn học Excel Online hiệu quả hơn. 

1. Hàm IF nhiều điều kiện là gì?

Hàm IF là hàm được dùng để kiểm tra giá trị đúng sai của phép tính trong Excel. Nếu điều kiện đúng sẽ trả về một giá trị nào đó, nếu sai thì sẽ trả về một giá trị khác. 

2. Công thức của hàm IF

=IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Trong đó:

- Logical_test: là giá trị hoặc biểu thức có tính logic

- Value_if_true: Giá trị mà hàm trả về nếu biểu thức trả về giá trị đúng

- Value_if_false: Giá trị trả về nếu hàm logic có kết quả sai

Ví dụ minh họa: Cho bảng dữ liệu sau, từ điểm số của học sinh, kiểm tra kết quả đậu - Trượt. Nếu điểm số >5 hoặc =5 thì được lên lớp, nếu nhỏ hơn 5 thì học lại. 

Công thức áp dụng như sau:  =IF(C2>=5;"Lên lớp";"Học lại")

Ham-IF

3. Cách sử dụng của hàm IF có nhiều điều kiện

Hàm IF 2 điều kiện

Hàm IF 2 điều kiện được sử dụng khi bài toán có 3 đối số cần so sánh.

Công thức chung như sau: =IF (logical_test_1, [value_if_true], IF((logical_test_2, [value_if_true], [value_if_false])). 

Ví dụ minh họa: Cho bảng sau, yêu cầu tính số tiền sau giảm giá. Trong đó, trẻ em từ 10 tuổi trở xuống được giảm nửa vé, miễn phí vé cho người già lớn hơn 70 tuổi. 

Công thức áp dụng như sau: 

=IF(B2>70;C2-C2;IF(B2>10;C2;C2/2))

Ham-IF-2-dieu-kien

Hàm IF có 3 điều kiện

Sử dụng hàm if có 3 điều kiện khi bạn có 4 tiêu chí cần so sánh. 

Công thức tổng quát như sau:

=IF (logical_test_1, [value_if_true], IF((logical_test_2, [value_if_true], IF(logical_test_3, [value_if_true], [value_if_false])))

Ham-IF-3-dieu-kien

Ví dụ minh họa: Cho bảng sau, dựa vào điểm số, xếp loại kết quả học tập của các học sinh theo các tiêu chí sau:

- Điểm > 8: Học sinh giỏi

- Từ 6.5 – 7.9: Học sinh khá

Từ 3.5 – 6.4: Học sinh trung bình

Nhỏ hơn 3.5: Học sinh Yếu

Để xếp loại kết quả học tập, bạn cần sử dụng công thức sau: = IF(C2>=8;”Giỏi”;IF(C2>=6,5;”Khá”; IF(C2>=3,5;”Trung Bình”;”Yếu”)))

Hàm IF với điều kiện là chữ

Ví dụ minh họa: Cho bảng dữ liệu sau, xếp loại học sinh theo điểm. Trong đó, nếu học sinh thuộc vùng 3 sẽ được cộng thêm 1 điểm, 0,5 điểm cho vùng 2 và không thêm điểm với học sinh vùng 1.

Công thức áp dụng như sau: =IF(C3=”vùng 1″;0;IF(C3=”vùng 2″;0,5;1))

Ham-IF-voi-dieu-kien-la-chu

Kết quả: Tuấn sẽ được cộng thêm 0,5 điểm do thuộc vùng 2. 

Hàm If với điều kiện ngày tháng

Ví dụ minh họa:  Cho bảng dữ liệu sau, yêu cầu kiểm tra danh sách những người được nhận ưu đãi. Biết ưu đãi áp dụng với người sinh sau ngày 1/1/2000. 

=IF(B2>DATEVALUE(“01/01/2000″);”Nhận”;”Không nhận”)

Ham-IF-voi-dieu-kien-la-ngay-thang

Tổng kết

Như vậy thông qua nội dung bài viết trên, Unica đã cùng bạn tìm hiểu về hàm IF với điều kiện ngày tháng. Nếu bạn muốn học Excel cơ bản Online thì nhất định không nên bỏ lỡ kiến thức này nhé.

Cảm ơn và chúc các bạn thành công!

Đánh giá :

Tags: Excel