Cách dùng hàm MIN, MAX trong Excel

Cách dùng hàm MIN, MAX trong Excel

Mục lục

Có thể nói, trong Excel hàm MIN và hàm MAX thường được sử dụng nhiều nhất. Chức năng của 2 hàm này không chỉ trả về kết quả giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất mà chúng còn là hai hàm thống kê. Cụ thể cách sử dụng và công thức tính của hai hàm này như thế nào, các bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé.

1. Hàm MIN

+ Định nghĩa:

Hàm MIN trong Excel là hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong một phạm vi giá trị. Hàm MIN bỏ qua các ô trống, các giá trị logic TRUE và FALSE và các giá trị văn bản.

+ Công thức tính của hàm MIN:

= MIN (number 1, [number 2],...)

Trong đó: 
number 1: Số, tham chiếu đến giá trị số hoặc phạm vi chứa giá trị số
number 2: Tùy chọn. Số, tham chiếu đến giá trị số hoặc phạm vi có chứa giá trị số

+ Lưu ý khi sử dụng hàm MIN:

- Hàm MIN có thể được sử dụng để trả về giá trị nhỏ nhất từ một tập hợp dữ liệu. 
- Hàm MIN bỏ qua các ô trống 
- Hàm MIN trong các phiên bản hiện tại của Excel chấp nhận tối đa 255 đối số. Nếu đối số không chứa số, MIN trả về o
- Các đối số có thể được cung cấp dưới dạng số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số
- Hàm MIN bỏ qua các giá trị TRUE và FALSE và các số được nhập dưới dạng văn bản, trừ khi chúng được nhập trực tiếp vào danh sách các đối số.

+ Ví dụ về hàm MIN:

Cho bảng dữ liệu sau, hãy tìm giá trị nhỏ nhất 

Mô tả cách sử dụng của hàm MIN, MAX trong Excel. Hình 1
Ví dụ về cách sử dụng của hàm MIN trong Excel. Hình 1

Các bước thực hiện:
Bước 1: Tại một địa chỉ ô, nhập công thức: =MIN(C4:C7)
Bước 2: Ấn Enter được kết quả như hình bên dưới

Mô tả cách sử dụng của hàm MIN, MAX trong Excel. Hình 2
Ví dụ về cách sử dụng của hàm MIN trong Excel. Hình 2

2. Hàm MAX

+ Định nghĩa:

Hàm MAX trong Excel là hàm trả về giá trị số lớn nhất trong một phạm vi giá trị. Hàm MAX bỏ qua các ô trống, các giá trị logic TRUE và FALSE và các giá trị văn bản.

+ Công thức tính của hàm MAX:

= MAX (number 1, [number 2],...)

Trong đó: 
number 1: Số, tham chiếu đến giá trị số hoặc phạm vi chứa giá trị số
number 2: Tùy chọn. Số, tham chiếu đến giá trị số hoặc phạm vi có chứa giá trị số

+ Lưu ý khi sử dụng hàm MAX

- Hàm MAX có thể được sử dụng để trả về giá trị lớn nhất từ một tập hợp dữ liệu.
- Hàm MAX bỏ qua các ô trống
- Hàm MAX trong các phiên bản hiện tại của Excel chấp nhận tối đa 255 đối số. Nếu đối số không chứa số, MAX trả về 0.
- Các đối số có thể được cung cấp dưới dạng số, tê, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
- Hàm MAX bỏ qua các giá trị TRUE và FALSE và các số được nhập dưới dạng văn bản, trừ khi chúng được nhập trực tiếp vào danh sách các đối số.

+ Ví dụ về cách sử dụng hàm MAX

Cho bảng dữ liệu dưới đây, hãy tìm giá trị lớn nhất trong bảng.
Các bước thực hiện:
Bước 1:  Tại một địa chỉ ô, nhập công thức: =MAX(D4:D11)
Bước 2: Ấn Enter được kết quả như hình bên dưới

Mô tả cách sử dụng của hàm MIN, MAX trong Excel. Hình 3
Ví dụ về cách sử dụng của hàm MAX trong Excel. Hình 3

Trên đây, mình đã hướng dẫn các bạn cách tính của hàm MIN, hàm MAX một cách đơn giản nhất, Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn.

>>   Cách tạo Combobox trong Excel
>>   Cách dùng hàm address - Hàm trả về địa chỉ ô trong Excel

>>  Học tin học văn phòng online

Đánh giá :

Tags: Excel