Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn

Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF sử dụng thế nào? Ví dụ cụ thể

Hàm VLOOKUP sử dụng khá đơn giản, bạn chỉ cần nắm vững cú pháp là có thể thực hiện được. Tuy nhiên, một số trường hợp tìm kiếm giá trị có điều kiện phức tạp chúng ta cần phải sử dụng hàm if lồng ghép với hàm VLOOKUP. Trong nội dung bài viết dưới đây Unica sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF nhiều điều kiện và ít điều kiện Và những lỗi thường gặp khi kết hợp IF và VLOOKUP, cùng tham khảo để biết thêm những kiến thức tin học hữu ích nhé.

1. Hàm IF trong Excel

Hàm “IF” trong Excel được sử dụng để tìm kiếm các giá trị thỏa mãn điều kiện “Nếu” được cho trước trong chuỗi. Trong trường hợp thỏa mãn điều kiện đã cho, hàm sẽ trả về giá trị TRUE, nếu không hàm sẽ trả về giá trị FALSE.

Dưới đây là cú pháp hàm IF trong excel: 

=IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Trong đó:

- logical_test: điều kiện được đưa ra

- value_if_true: nếu thỏa mãn điều kiện sẽ hiện ra giá trị này

- value_if_false: không thỏa mãn điều kiện sẽ hiện ra giá trị này

Bạn cũng có thể hiểu như sau: 

=IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)

Nếu như thỏa mãn “điều kiện” thì kết quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2.

Ví dụ:

ham-if-trong-excel

Cách sử dụng hàm If

Trong đó: C2 là vị trí ô của điểm cần xét, nếu điểm lớn hơn 8 thì sẽ hiện giá trị “Giỏi”, còn lại là “Khá”. Lưu ý vì giỏi, khá là chữ vì vậy cần phải cho vào ngoặc kép nếu không sẽ bị báo lỗi.

su-dung-ham-if

Kết quả khi sử dụng hàm If

2. Hàm VLOOKUP trong Excel

Hàm VLOOKUP trong Excel có tên gọi là hàm dò tìm giá trị, được sử dụng trong trường hợp 2 bảng, bảng 1 cần dò tìm giá trị, bảng 2 là bảng chứa giá trị chuẩn. Lưu ý hàm Vlookup là hàm dò tìm theo cột khác với Hlookup là dò tìm giá trị theo hàng.

Cú pháp hàm VLOOKUP trong excel như sau:

=Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup]

Trong đó:

- lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm

- table_array: Bảng giá trị dò

- col_index_num: Là thứ tự cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.

- range_lookup: Là phạm vi tìm kiếm giá trị. TRUE tương đương với số 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

ham-vlookup-trong-excel.jpg

Ví dụ minh hoạ hàm VLOOKUP trong excel

3. Cách dùng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách dùng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF trong excel, bạn hãy lưu lại để sử dụng trong từng tình huống cụ thể nhé.

3.1. Ví dụ 1: Dùng IF để bẫy lỗi cho hàm VLOOKUP

Trong một số trường hợp, giá trị tìm kiếm sẽ không có trong bảng tham chiếu. Lúc này, nếu bạn sử dụng hàm VLOOKUP kết quả trả về sẽ bị báo lỗi. Lúc này chúng ta sẽ dùng hàm IF lồng với hàm VLOOKUP để xử lý lỗi của bảng tính. Dưới đây là ví dụ cụ thể:

su-dung-ham-if-de-bay-loi.jpg

Ví dụ hàm IF để bẫy lỗi cho hàm VLOOKUP

Như bạn thấy trong bảng tính, ô D8 không có giá trị tìm kiếm nên khi chúng ta sử dụng công thức VLOOKUP kết quả hiển thị sẽ bị báo lỗi như sau:

ket-qua-hien-thi.jpg

Kết quả hiển thị

Lúc này chúng ta sẽ dùng hàm IF lồng ghép VLOOKUP để xử lý lỗi này theo cú pháp như sau:
=IF(D8="","",VLOOKUP(D8,$A$2:$B$8,2,0))

nhap-cong-thuc-ham-if-trong-excel.jpg

Nhập công thức hàm

Theo công thức trên thì nếu D8 là giá trị rỗng thì chúng ta sẽ giữ kết quả là giá trị rỗng, nếu D8 không phải là giá trị rỗng thì chúng ta sẽ áp dụng công thức VLOOKUP(D8,$A$2:$B$8,2,0)

Kết quả trả về sau khi áp dụng công thì là ô E8 sẽ là kết quả rỗng.

ket-qua-cuoi-cung-nhạn-duoc.jpg

Kết quả khi áp dụng công thức

>>> Tất cả đều có trong cuốn sách "HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EXCEL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO"

ĐĂNG KÝ MUA NGAY

3.2. Ví dụ 2: Dùng IF để tùy biến vị trí cột tham chiếu trong hàm VLOOKUP

Dưới đây là ví dụ minh họa hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để tuỳ biến vị trí cột tham chiếu:

Nếu chúng ta muốn khi thay đổi điều kiện ở ô E1 trong hình minh họa bên dưới để xét kết quả của hàm VLOOKUP tương ứng với điều kiện này thì chúng ta sẽ dùng hàm IF lồng ghép với VLOOKUP theo cú pháp sau:

=IF(D2=””,””,VLOOKUP(D2,$A$2:$C$7,IF(E1=”Số tiền”,2,3),0))

nhap-cong-thuc-ham-if.jpg

Ví dụ 

3.3. Ví dụ 3: Xác định đơn giá sản phẩm khi đơn giá có sự thay đổi theo tháng

Căn cứ theo bảng dữ liệu trên chúng ta thấy rằng, thời gian phát sinh gồm tháng 2 - 4- 5. Và mỗi tháng sẽ có đơn giá khác nhau. Vấn đề cần giải quyết ở đây là làm thế nào để xác định được đơn giá đúng theo thời điểm phát sinh?

loi-hay-gap-trong-excel.jpg

Xác định đơn giá sản phẩm khi đơn giá có sự thay đổi theo tháng

Dưới đây là cách giải quyết:

Bước 1: Chúng ta cần xác định tháng bán hàng với hàm Month theo công thức =MONTH (serial_number)

Bước 2: biện luận với hàm IF

Nếu MONTH (A2) là 4 thì kết quả tham chiếu sẽ là bảng đơn giá tháng 4, nếu MONTH(A2) là 5 thì chúng ta sẽ sử dụng bảng đơn giá tháng 5. 

Bước 3: Kết hợp các hàm vào cùng 1 công thức chúng ta sẽ có cú pháp như sau:

=IF(MONTH(A2)=4,VLOOKUP(B2,$G$3:$H$7,2,0),VLOOKUP(B2,$J$3:$K$7,2,0))

Và đây là kết quả sau khi áp dụng hàm IF lồng ghép với VLOOKUP

ket-qua-cuoi-nhan-duoc.jpg

Kết quả cuối nhận được

>>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết 8 cách in file PDF chuẩn xác và đơn giản nhất

3.4. Ví dụ 4: Kết hợp VLOOKUP và hàm IF để trả về giá trị TRUE/FALSE hoặc 1 và 0

Trong trường hợp này chúng ta giả sử có một danh sách hàng tồn kho và số lượng. Nếu bạn tìm kiếm những sản phẩm có lượng tồn kho bằng 0 để nhập giá trị "Hết hàng" và những sản phẩm có lượng tồn kho lớn hơn 0 là "Còn hàng" thì chúng ta áp dụng công thức sau đây:

=IF(VLOOKUP(A2,$A$2:$B$6,2,FALSE)>0,"Còn hàng","Hết hàng")

Dưới đây là bảng tính mô tả chi tiết

bang-mo-ta-chi-tiet.jpg

Bảng mô tả chi tiết

4. Các lỗi thường gặp khi hàm IF lồng VLOOKUP

Trong quá trình sử dụng hàm IF kết hợp với hàm VLOOKUP không tránh khỏi có lúc bạn sẽ gặp lỗi. Vậy lỗi đó là gì và cách khắc phục như thế nào, cùng tham khảo nội dung bài viết sau đây để biết câu trả lời nhé.

4.1. Lỗi #N/A

Lỗi #N/A xuất hiện khi hàm VLOOKUP không tìm thấy giá trị tra cứu trong bảng tính. Để xử lý lỗi này, bạn có thể sử dụng kết hợp hàm VLOOKUP và hàm IFna bằng cách đưa ra giá trị thay thế theo công thức sau:

=IFNA(value, value_IF_na)

Trong đó:

- Value là một địa chỉ ô, một số, một văn bản hoặc một công thức trong Excel

-Value_IF_na là giá trị ghi nhận trong trường hợp excel báo lỗi #N/A

Dưới đây là ví dụ cụ thể:

Đây là trường hợp excel báo lỗi #N/A khi bạn dùng hàm VLOOKUP mà bảng tính không thể tìm thấy giá trị “NV F”

vi-du-loi-trong-excel.jpg

Ví dụ lỗi #N/A trong excel

Và đây là công thức áp dụng trong trường hợp này:

=IFNA(VLOOKUP(A8,$A$2:$B$7,2,0),"Không tìm thấy")

Và đây là kết quả hiển thị

ket-qua-hien-thi-loi.jpg

Kết quả hiển thị

4.2. Lỗi #ERROR!

Lỗi này xuất hiện do bạn đã nhập sai cú pháp của công thức kép IF và VLOOKUP.

Giải pháp: Bạn hãy nhấp chuột vào công thức tính sau đó nhìn theo công thức gợi ý và chỉnh sửa lại các giá trị hoặc dấu giữa các đối số theo gợi ý.


loi-thuong-thay-trong-excel.jpg

Lỗi #ERROR! xuất hiện trong excel

4.3. Lỗi #VALUE!

Lỗi này thường xuất hiện khi bạn sử dụng các công thức mà giá trị yêu cầu là dạng số nhưng trong dữ liệu của bạn loại là khoảng trắng hoặc ký tự, văn bản.

Giải pháp trong trường hợp này là bạn hãy kiểm tra lại phần dữ liệu tham chiếu sử dụng trong công thức và cập nhật lại.

loi-trong-excel.jpg

Lỗi #ERROR! xuất hiện trong excel

5. Một số lưu ý khi sử dụng hàm IF kết hợp VLOOKUP

Khi học cách kết hợp hàm VLOOKUP với hàm IF trong Excel chúng ta cần nên lưu ý một số vấn đề sau đây:

- Hãy luôn cố định bảng tham chiếu để đảm bảo kết quả chính xác khi chúng ta copy hoặc di chuyển công thức tính đến ô khác

- Đối với những hàm IF kết hợp với hàm VLOOKUP phức tạp bạn hãy dùng từng bước phân tích mệnh đề như ví dụ 3 chúng tôi đã chia sẻ ở trên.

- Hàm VLOOKUP có 2 dạng tìm kiếm hoặc là tìm kiếm kết quả tương đối hoặc là tìm kiếm kết quả tuyệt đối. Do vậy, bạn cần phải xác định dạng tìm kiếm để kết quả đảm bảo chuẩn xác nhất.

- Hàm VLOOKUP sẽ dò tìm kết quả dữ liệu từ trái qua phải. Do đó, khi xác định cột lấy giá trị tham chiếu, bạn hãy đếm số cột theo thứ tự từ trái qua phải.

6. Kết luận

Trên đây, mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF chuẩn một cách cụ thể qua các ví dụ. Hy vọng rằng với ví dụ minh hoạ và lời giải chi tiết về hàm VLOOKUP IF trong excel chắc chắn đã giúp bạn hiểu được công dụng cũng như áp dụng hàm VLOOKUP hiệu quả nhất. Bạn đọc muốn học Excel từ cơ bản đến nâng cao hãy đặt mua ngay sách Excel từ cơ bản đến nâng cao từ giảng viên uy tín tại Unica.

Chúc các bạn có một buổi học vui vẻ!

>>> Xem thêm: Bộ khóa học tin học văn phòng cơ bản đến nâng cao

[Tổng số: 49 Trung bình: 2]

Tags: Excel
Trở thành hội viên
Tác giả
Nguyễn Ngọc Chiến Người sáng lập trung tâm tin học MasterMOS
Người sáng lập và là Giảng viên trung tâm tin học MasterMOS - MOS Master 2013 Cán bộ Phòng Quản lý dữ liệu và phân tích hệ thống - Trung tâm phân tích kinh doanh - Ngân hà...