Làm sao để hàm VLOOKUP kết hợp được với hàm IF chuẩn?

Làm sao để hàm VLOOKUP kết hợp được với hàm IF chuẩn?

Mục lục

Như các bạn đã biết, hàm VLOOKUP và hàm IF trong Excel là hai hàm có giá trị khác nhau. Hàm VLOOKUP là một hàm dùng để tra cứu kết quả trả về theo hàng dọc. Vậy, làm sao để hàm VLOOKUP  kết hợp được với hàm IF chuẩn? Bài viết này sẽ trả lời cho các bạn.

1. Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF

 Hàm VLOOKUP trong EXcel là một hàm có chức năng tra cứu theo hàng dọc cho đến khi tìm thấy kết quả tra cứu khớp. Còn hàm IF thực hiện kiểm tra logic và trả về một giá trị cho kết quả TRUE và giá trị khác cho kết quả FALSE. 

2. Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF trong các trường hợp

+ Trường hợp 1: Dùng để so sánh kết quả VLOOKUP, 
+ Trường hợp 2: Xử lý lỗi
+ Trường hợp 3: Giúp tra cứu dựa trên hai giá trị. 
Lưu ý: Để sử dụng các hàm IF và VLOOKUP cùng nhau, bạn nên lồng hàm VLOOKUP bên trong hàm IF.

3. Ví dụ về sự kết hợp của hàm VLOOKUP với hàm IF

Ví dụ 1: Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để so sánh giá trị

Có ví dụ sau: Sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF 
Mô tả: Dựa vào cột dữ liệu có trong các ô A1: B6, hãy tìm hiểu xem tên được đề cập trong ô D2 có phần thưởng dựa trên doanh số lớn hơn 2500$ hay không?

Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích chuột vào địa chỉ ô E2
Bước 2: Nhập công thức tính: =IF(VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE)>2500,“Yes”,“No”)
Bước 3: Nhấn Enter được kết quả như hình phía bên dưới

Làm sao để hàm Vlookup kết hợp với hàm if chuẩn?
Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để so sánh giá trị


Ví dụ 2: Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để xử lý lỗi

Yêu cầu: Sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để tìm ra các lỗi
Mô tả: 
Bước 1: Gán giá trị Jason Williams cho ô D2. 
Bước 2: Để tìm doanh số, hãy gán công thức: =VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE) cho ô E2.
Khi thực hiện xong sẽ trả về lỗi #N/A. Có nghĩa là tên Jason Williams không tồn tại trong các ô A2:A6.
Vì vậy, để xử lý lỗi này, ta thực hiện bằng cách lồng hàm VLOOKUP và ISNA vào bên trong hàm IF.

Bước 1: Kích chuột vào ô E2
Bước 2: Nhập công thức: =IF(ISNA(VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE)), “Name not found”, VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE)) vào ô E2.
Bước 3: Nhấn Enter được kết quả như hình dưới

Làm sao để hàm vlookup kết hợp với hàm if chuẩn?
Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để xử lý lỗi

Cách làm này sẽ trả lại tên không tìm thấy. Sử dụng hàm ISNA sẽ giúp kiểm tra xem kết quả của VLOOKUP có phải bị lỗi #N/A hay không và thực hiện điều kiện IF tương ứng. Bạn có thể đặt tin nhắn văn bản khác hoặc thậm chí một 0 hoặc trống ( “”) như đầu ra.

Ví dụ 3: Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để tra cứu hai giá trị

Xét ví dụ, các ô A1:A6 chứa giá trị cho các sản phẩm ở hai hàng khác nhau.
Để tìm giá trị của sản phẩm trong ô E2, bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Kích chuột vào ô E2
Bước 2: Trong ô G2 nhập công thức sau: =IF(F2= “Shop 1”,VLOOKUP(E2,A2:C6,2,FALSE),VLOOKUP(E2,A2:C6,3,FALSE))
Bước 3: Ấn Enter được kết quả như hình dưới

Làm sao để hàm vlookup kết hợp được với hàm if chuẩn
Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để tra cứu hai giá trị

Khi thực hiện cách này  sẽ trả lại $ 3,50. Hàm IF kiểm tra xem giá trị trong ô F2 là Cửa hàng 1 hay 2. Theo điều kiện này, VLOOKUP sau đó trả về giá tương ứng cho sản phẩm.

Trên đây, mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF chuẩn một cách cụ thể qua các ví dụ. Đặc biệt, bạn hoàn toàn có thể nắm trọn hệ thống kiến thức hàm excel với khóa học Trở thành cao thủ hàm Excel trong 10 giờgiúp nâng cao hiệu suất công việc và quy trình làm việc một cách hiệu quả nhất.

Chúc các bạn có một buổi học vui vẻ!

>>     Hàm IF và cách dùng hàm IF trong Excel chi tiết có ví dụ minh họa
>>     Hướng dẫn cách dùng hàm ifs trong Excel
>>     Cách dùng hàm If nhiều điều kiện


Tags: Excel Hàm Excel